Een lek in de riolering of een verstopt riool? Hoe zit dat met de verzekering?

Het zal u maar overkomen; een lek in de riolering. Alles wat in het riool thuishoort, komt uw huis binnen, inclusief de verschrikkelijke geur! In die situatie komen er veel vragen boven, bijvoorbeeld: hoe gaat dit met uw verzekering? Is de waterschade wel gedekt?

Extra expertise bij waterschade.

Oneens met uw verzekeraar over
de uitkering van uw schade?
Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Verschillende oorzaken

Een lek in de riolering is iets anders dan een verstopte riolering. Maar in beide situaties kan er een flinke schade ontstaan, omdat rioolwater uw huis binnen kan stromen. Bij een verstopte riolering komt het rioolwater via de wc-pot omhoog. Bij een kapotte riolering is er sprake van een lek – en dat kan op heel veel plaatsen misgaan. Soms ligt de oorzaak bij stevige boomwortels, die in de loop der jaren door uw rioleringsbuis heen groeien. Een andere keer gaat het mis, omdat rioleringsbuizen worden beschadigd bij wegwerkzaamheden. Ook dan kan het rioolwater naar uw huis toe stromen.

In zo’n situatie is de chaos compleet en wilt u het liefst zo snel mogelijk de juiste hulp. Schadeoplossing Nederland B.V. kan u helpen om de juiste vergoeding van uw verzekeraar te ontvangen. Daarnaast kunnen wij ook het volledige herstel van de waterschade coördineren, die door de lekkage van de riolering is ontstaan. Zo weet u zeker dat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan!

Als werkzaamheden aan het riool fout gaan, kan er snel een enorme overstroming van rioolwater ontstaan, met alle gevolgen van dien voor de nabijgelegen huizen.

afb. 1 Als werkzaamheden aan het riool fout gaan, kan er snel een enorme overstroming van rioolwater ontstaan, met alle gevolgen van dien voor de nabijgelegen huizen.

Bent u verzekerd voor waterschade door een geknapte riolering?

Door een lek in de riolering kan een enorme waterschade ontstaan. Gelukkig dekken verzekeraars deze schade over het algemeen wel. De hoogte van het schadebedrag is echter wel afhankelijk van de schade-expert van uw verzekeraar en zijn inventarisatie.

Wilt u hier meer over te vertellen hebben? Neem dan onze onafhankelijke contra-expert in de arm. Hij stelt uw belangen voorop en inventariseert álle waterschade. En daarmee gaat het dan ook over schade, die u op het eerste oog misschien niet echt goed kunt zien. Zo weet u zeker dat u de juiste vergoeding ontvangt voor waterschade door het lek in de riolering.

Een geknapte riolering kunt u onder andere herkennen aan de rioolstank, water in de kelder/kruipruimte of door een verstopping op elke aansluiting.

afb. 2 Een geknapte riolering kunt u onder andere herkennen aan de rioolstank, water in de kelder/kruipruimte of door een verstopping op elke aansluiting.

Een verstopte riolering, bent u daar voor verzekerd?

Over het algemeen bent u ook verzekerd voor de schade van een verstopte riolering. De opsporing van deze verstopping en de ontstopping ervan is daarentegen niet verzekerd. Wees erop bedacht dat bedrijven hier zeer verschillende prijzen voor kunnen vragen. Het loont daarom altijd om meerdere offertes op te vragen!

Ook hier geldt voor de opgelopen waterschade: schakel áltijd een onafhankelijke contra-expert in. Hij weet waar hij naar moet kijken, zodat u niet te maken krijgt met onverwachte verrassingen.
Bij waterschade door een lek in het riool of door een verstopt riool is een contra-expert dé persoon, die u helpt aan de juiste én eerlijke schadevergoeding. Bel voor vrijblijvend advies: 088 – 888 5000 of meld uw schade met onderstaand formulier.

Ontdek uw mogelijkheden!