137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Lekkage in de meterkast, hoe en wat met de verzekering?

Het is goed om op de hoogte te zijn van de mogelijkheid voor onafhankelijke contra-expertise na een lekkage in de meterkast, met name in het kader van uw verzekering. Een lekkage in de meterkast kan leiden tot ernstige schade aan elektrische bedrading, apparatuur en zelfs tot brandgevaar. Om deze redenen is het van groot belang om niet alleen goed verzekerd te zijn voor dergelijke situaties, maar ook om optimaal gebruik te maken van uw rechten. Wist u dat u volgens de polisvoorwaarden van uw verzekering het recht heeft om kosteloos onze contra-expert in te schakelen bij deze schade?

Lekkage in de meterkast, hoe en wat met de verzekering?

Symptomen van een lekkage in de meterkast

Als er een lekkage in de meterkast is, zijn er een aantal symptomen die u kunt opmerken. Zo kan er water op de vloer liggen, kunnen de muren vochtig zijn (eventueel met schimmel) en kan de luchtvochtigheid hoog zijn. Ook kan er kortsluiting optreden in apparaten of in de groepenkast zelf. Bij een lekkage in de meterkast is het belangrijk om direct een specialist of loodgieter in te schakelen voor een lekdetectie. Zij kunnen helpen bij het opsporen van de lekkage. Dit is de eerste stap om de lekkage te verhelpen.

Het herkennen van een lekkage in de meterkast is erg belangrijk. Let op de volgende kenmerken:

  • Vochtplekken of water op de vloer: dit is vaak het eerste zichtbare teken van een lekkage.
  • Schimmelvorming: waar vocht is, kan schimmel ontstaan. Controleer hoeken en muren rondom de meterkast.
  • Een vochtige of natte groepenkast: dit duidt op waterinfiltratie in het hart van uw elektrakast.
  • Kortsluiting: onverklaarbare problemen met elektriciteit kunnen wijzen op vochtoverlast in of nabij de meterkast.

Oorzaken van een lekkage in de meterkast

Water of lekkage in de meterkast kan verschillende oorzaken hebben. Hier zijn enkele veelvoorkomende oorzaken:

  • Lekkende waterleidingen: beschadigde of verouderde leidingen kunnen gaan lekken en voor problemen zorgen.
  • Condensatievorming: slechte ventilatie kan tot condensatie leiden, wat druppelvorming en uiteindelijk lekkage veroorzaakt.
  • Bouwkundige problemen: scheuren in de muren of fundering kunnen externe bronnen van vocht toelaten.
  • Probleem bij de buren: het water kan mogelijk afkomstig zijn van een lekkage bij de buren die zich uitbreidt naar uw meterkast.

Als u merkt dat u te maken heeft met een van deze symptomen, is direct handelen belangrijk. Gezien de gevaren die een lekkage in de meterkast met zich meebrengt, zoals elektrocutiegevaar en het risico op brand in de meterkast, dient u direct contact op te nemen met een gekwalificeerd vakman om het probleem veilig en vakkundig te verhelpen. Vermijd zelf aanraking met water of elektrische componenten in de meterkast. Dit kan levensgevaarlijk zijn. Schakel indien mogelijk de hoofdschakelaar uit om het risico op elektrische schokken te minimaliseren.

Is lekkage in de meterkast verzekerd?

De schade bij uw verzekering melden

Als u te maken krijgt met lekkage in de meterkast, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk meldt bij uw verzekering. De schade die lekkage veroorzaakt is doorgaans gedekt in zowel de inboedel- als de opstalverzekering. Het melden van de schade kan meestal telefonisch of via een schadeformulier op de website van uw verzekeraar. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

  • Polisnummer: dit nummer vindt u op uw polisblad.
  • Omschrijving van het voorval: wat is er gebeurd en wanneer?
  • Foto’s van de schade: hiermee ondersteunt u uw claim, maar dit dient niet als bewijs. Hiervoor zal een schade-expert moeten langskomen.

Door snel te handelen voorkomt u verdere schade en zorgt u ervoor dat het claimen van de schade efficiënter verloopt.

Onze experts helpen u bij een lekkage in de meterkast

Wanneer uw verzekeraar niet tot een bevredigende afhandeling van uw schadeclaim komt, kunt u overwegen om onze onafhankelijke contra-expert in te schakelen. Wij staan aan uw kant en kunnen u helpen bij het vaststellen van de daadwerkelijke omvang van de schade door de lekkage in de meterkast.

Het inschakelen van onze contra-expert kan voor u voordelig zijn. Dit zijn de redenen waarom:

  • Onpartijdigheid: onze contra-expert wordt door u ingeschakeld, niet door uw verzekeraar. De contra-expert behartigt uw belangen.
  • Expertise: onze contra-experts hebben uitgebreide ervaring met dit soort zaken.
  • Betere uitkomst: contra-experts streven naar een maximale vergoeding voor de geleden schade.

Komt u er niet uit met uw verzekeraar? Wij staan u graag terzijde.

  • Wat kost onze contra-expertise?

    Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.
  • De juiste vergoeding voor uw schade

  • Indien nodig regelen wij uw voorschot

  • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

  • Wij zijn geen trage organisatie

  • Inclusief alle gevolgschade

  • Korte lijnen met uw eigen expert

  • Voor particulieren en bedrijven

  • Expertisebureau met veel ervaring

  • Wij regelen alles met uw verzekeraar

  • Transparante dienstverlening

  • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

  • Specialisatie in brand- en waterschade