Schade expert en contra expert wat is het verschilSchade expert & contra expert: wat is het verschil?

Onafhankelijke hulp bij grotere schade

In de verzekeringswereld wordt veel vaktaal gebruikt wat soms wel eens verwarrend kan zijn of zelfs misleidend. Kijk naar het voorbeeld van de schade expert en de contra expert, deze twee zijn makkelijk door elkaar te halen maar toch is er een groot verschil.

Sterker nog, te vaak nemen mensen contact op met een schade expert, terwijl zij eigenlijk een contra expert nodig hebben om hun recht te halen.

Liever in beelden?
Lees onze infographic!

Dezelfde informatie,
maar dan anders.

Lees de infographic

Wat is het verschil

Het is eigenlijk best eenvoudig. De schade expert werkt altijd voor een verzekeringsmaatschappij en heeft ook altijd hun belang voor ogen. Een contra expert werkt voor u als verzekerde en heeft uw belang voor ogen. Hij werkt niet voor de verzekeringsmaatschappij waardoor hij daadwerkelijk onafhankelijk een schade kan beoordelen.

Wat doet een schade expert?

Alle verzekeringsmaatschappijen zijn er niet gek op om schadevergoedingen uit te betalen aan verzekerden, zeker niet wanneer het gaat om grote schades. Zij willen de schadeclaim eerst goed onderzocht hebben en schakelen daarvoor hun schade expert in om de claim goed onder de loep te nemen.

Een schade expert wordt altijd aangewezen en betaald door een verzekeringsmaatschappij om de schadeclaim te onderzoeken in hun belang. Zij moeten onderzoeken wat de oorzaak van de schade is en of dit gedekt is in uw verzekeringspolis. Hiervoor komen zij langs en proberen zo bewijs te verzamelen en de schade te begroten.

schade expert taxeert de brandschade in de keuken

afb. 1 Door de verzekeraar gestuurde schade expert taxeert de brandschade in de keuken

De gestuurde schade expert is soms niet eens in dienst van de verzekeraar, maar kan ook een ingeschakelde ZZP’er zijn. U begrijpt het al, zij werken niet voor u maar voor de verzekeraar en zij zijn er op uit om bij de verzekeraar in een goed blaadje te komen.

Vervolgens dragen zij hun rapportage met aanbevelingen over aan de verzekeringsmaatschappij. Deze aanbevelingen hebben zij opgemaakt vanuit het belang van de verzekeraar, omdat zij worden betaald door deze verzekeraar; “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. Zij zorgen er bewust voor dat uw schade zo laag mogelijk ingeschat en uitbetaald wordt. Daarom heeft u een contra expert nodig om voor uw recht op te komen.

De Telegraaf over verzekeraars.
“Nog steeds vermelden de polisvoorwaarden van verzekeraars allerlei onzin, om de verzekerde toch vooral maar te kunnen beperken en te ontmoedigen als hij het in zijn hoofd mocht halen een contra-expert in te schakelen.”

De Telegraaf – “Polisvoorwaarden in strijd met de wet”

Een schade expert is er niet om u van raad en daad te voorzien. Het enige wat zij doen is kijken naar de schade vanuit het perspectief van de verzekeraar lettende op de relatie die zij met de verzekeraar hebben. Zij zullen u niet helpen wanneer u het niet eens bent met de schadevergoeding. Sterker nog; soms wordt u actief tegengewerkt. De taak ligt bij u om te bewijzen dat u meer schadevergoeding moet krijgen dan dat de schade expert heeft vastgesteld.

Vooral bij een grote schade kan het voelen alsof de schade expert u tegenwerkt. Wanneer u een contra expert inschakelt komt hij op voor uw belangen en staat u er niet alleen voor. Het loont de moeite om zo snel mogelijk een contra expert in te schakelen. Het kan soms erg lastig zijn om belangrijke beslissingen die al in een vroeg stadium moeten worden genomen, terug te draaien.

Wat doet een contra expert?

Een contra expert wordt door u als verzekerde aangewezen. Zij kunnen u van begin tot eind bijstaan bij de afwikkeling van uw schadeclaim. Misschien heeft u als particulier of ondernemer een brand gehad waardoor uw huis of pand helemaal verloren is gegaan. Wellicht een waterschade (bijvoorbeeld door een storm) waardoor u niet meer thuis kunt wonen of in uw onderneming geen zaken meer kunt doen. Ook bij diefstal en inbraak is er sprake van schade en verlies waarmee een contra expert van Schadeoplossing Nederland u kan helpen.

Een contra expert in dienst van Schadeoplossing Nederland kan elk onderdeel van uw schadeclaim behandelen. Van de administratieve documenten tot de meer praktische zaken. Zij komen bij u langs om uw schadeclaim onafhankelijk te beoordelen en gaan vervolgens in gesprek met de vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappij, of hun toegewezen schade expert, om de juiste schadevergoeding voor u te regelen.

Contra expert wordt ingeschakeld voor raad en daad bij schade

afb. 2 Contra expert wordt ingeschakeld voor raad en daad bij schade

Een contra expert van Schadeoplossing Nederland

is volledig op de hoogte van de polisvoorwaarden van uw verzekering en is daarom uitstekend in staat om over uw schadeclaim te onderhandelen.

Een contra expert van Schadeoplossing Nederland

 • weet een schade werkelijk op waarde te schatten waardoor de juiste schadevergoeding naar boven komt.
 • weet exact hoe de schadeafhandeling werkt bij de verschillende maatschappijen.
 • kan u een tijdelijk voorschot regelen en zorgen dat u deze op tijd ontvangt.
 • werkt nooit voor een verzekeringsmaatschappij en is als enige volledig onafhankelijk.

U kunt een contra expert inschakelen wanneer een schadeclaim is geweigerd of moedwillig wordt vertraagd, maar wacht niet te lang, zodat de juiste beslissingen al in een vroeg stadium genomen kunnen worden.

Wanneer een contra expert inschakelen?

Te vaak wordt nog de fout gemaakt om pas een contra expert in te schakelen wanneer de schadeclaim mis lijkt te gaan. U doet er verstandig aan om een contra expert in te schakelen op het moment dat u weet dat u een schadevergoeding moet krijgen van uw verzekeraar.

U verhoogt daarmee niet alleen de kans op het ontvangen van de juiste schadevergoeding, ook geeft u de hele schadeclaim uit handen waardoor u bijna niets meer zelf hoeft te regelen. Uw contra expert kan alles van begin tot eind voor u in orde maken en u kunt zich weer zo snel mogelijk richten op de dingen waar u voor die tijd ook al mee bezig was.

Echter, wanneer u wacht totdat de claim mis lijkt te gaan, is het voor ons niet altijd even makkelijk om goed voorbereid uw schadeclaim te behandelen. Vaak is het bewijsmateriaal dan al geruimd en wordt het moeilijker – maar niet onmogelijk – om de juiste schadevergoeding te verkrijgen. Schakel daarom op tijd een contra expert in. Zodra u weet dat u een schadevergoeding moet krijgen van uw verzekeraar, kunt u ons inschakelen.

Waarom Schadeoplossing Nederland?

Schadeoplossing Nederland B.V. is een van de grootste en bekendste contra expertisebureaus van Nederland. Wij zijn niet aangesloten bij belangenorganisaties van verzekeraars, waardoor wij écht onafhankelijk kunnen zijn.

Met 95% van onze klanten die meer schadevergoeding hebben ontvangen door onze hulp, is de effectiviteit van onze dienstverlening meer dan bewezen. De onafhankelijke reviews laten dit erg goed zien. Schadeoplossing Nederland is bijzonder goed in staat om voor uw belangen op te komen!

Of wij duur zijn? Wij worden niet door u betaald, maar wij declareren onze kosten bij uw verzekeraar. Dit is in de wet zo vastgelegd. U ontvangt nooit een factuur voor onze diensten. U kunt er dus nooit slechter van worden.

Mogen wij u van dienst zijn?

De enige onpartijdige kant bij de afwikkeling van uw schadeclaim is een contra expert. Heeft u geen contra expert in de arm genomen, dan staat u er eigenlijk alleen voor tegenover een hoop partijen waar belangenverstrengeling een hoofdrol speelt. U kunt de contra expert van Schadeoplossing Nederland de afwikkeling van uw schadeclaim volledig toevertrouwen. Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: uw belangen staan bij ons voorop. Wanneer u ons zo snel mogelijk inschakelt kunnen wij u bijstaan in elk onderdeel van uw schadeclaim.

Onze uitgebreide dienstverlening biedt u:

 • het veiligstellen van uw eigendommen, het organiseren van bereddingswerkzaamheden en – indien – nodig zorgen wij voor vervangende woonruimte.
 • het voorbereiden, presenteren en onderhandelen van uw schadeclaim.
 • het volledig in kaart brengen van de schade, ook de gevolgschade voor zowel opstal als inboedel.
 • het coördineren van gesprekken met uw verzekeraar en schade expert zodat u de juiste schadevergoeding ontvangt en krijgt waar u recht op hebt.
 • het coördineren van de juiste specialisten om de schade te herstellen. Wij zorgen ook dat de kwaliteit van het herstel gewaarborgd blijft.

Veelgestelde vragen:

Wat zou mijn verzekeringsmaatschappij ervan denken als ik een contra expert inschakel?

Een verzekeringsmaatschappij of een schade expert zal u meestal proberen te ontmoedigen door bijvoorbeeld te zeggen dat zij niet met ons samenwerken of dat u de kosten (deels) zelf moet betalen. Zij zullen hier allerlei redenen voor opgeven zodat u het niet in uw hoofd haalt om een onafhankelijke contra expert in te schakelen.
Hoeveel kost het mij om Schadeoplossing Nederland in te schakelen?
U mag volgens de wet iedere gewenste contra expert inschakelen en de redelijke kosten hiervoor moet uw verzekeringsmaatschappij betalen. Mochten wij meer dan redelijke kosten gemaakt hebben om voor uw belang op te komen, dan nemen wij dat voor eigen rekening. U ontvangt in ieder geval geen factuur van ons.
De verzekeringsmaatschappij heeft mij een contra expert geadviseerd
Teken niet en ga niet akkoord! Er bestaat een grote kans dat deze contra expert niet onafhankelijk is en lid is van een belangenorganisatie van de verzekeraars (bijvoorbeeld het Nivre). Wij zijn volledig onafhankelijk waardoor wij een realistische schadevaststelling kunnen doen.
Mijn verzekeringsmaatschappij vereist een contra expert die aangesloten is bij het Nivre.
Het Nivre is een belangenorganisatie van de verzekeraars. Expertisebureaus die daarbij zijn aangesloten kunnen niet volledig onafhankelijk zijn. De verzekeraar mag geen voorwaarden stellen aan de contra expert waarmee u in zee wil gaan. Dit is in strijd met de wet. Wanneer u Schadeoplossing Nederland inschakelt zult u hier verder niets van merken. Wij regelen dit met de verzekeraar en u ontvangt geen factuur van ons.
Wilt u na het lezen van deze informatie meer weten over de mogelijkheden? Of wilt u gebruik maken van een contra expert van Schadeoplossing Nederland? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en ontvang direct deskundig advies.

Contra Expert

Schadeoplossing helpt u met het afwikkelen van de schade
 • 95% van onze klanten krijgen meer vergoeding.
 • Onafhankelijke schade expertise.
 • Uw eigen persoonlijk aanspreekpunt.
 • Inclusief alle gevolgschade
 • Wij zijn en blijven kosteloos.
 • Te allen tijde in te schakelen!
Vertel ons over uw schade

95% van onze klanten behalen
meer schadevergoeding bij brandschade

We hadden in onze huiskamer lekkage door de buren en mijn verzekeraar had Expertisebureau CED ingeschakeld, wat een onbekwame expert!
Na wekenlang in gesprek geweest te zijn met onze verzekering ABN Amro en CED expert betreffende de hoogte van de schade adviseerde ABN Amro ons om een contra expert in te schakelen, omdat ook zij niet verder met deze man kwamen.
Na even googelen en de goede reviews te hebben gelezen, contact opgenomen met Schadeoplossing Nederland B.V., Yvonne, deze stelde ons gelijk gerust en na de intake en de benodigde papieren nam Schadeoplossing alles van ons over.
We kregen Dhr. Sepoyan als contra expert, wat een aardige man met veel kennis omtrent schade oplossingen, echt een topper! Deze heeft tijdens zijn bezoek met een andere expert van CED bij ons thuis een overeenstemming over de schade bereikt waar we zeer blij mee zijn.
Ik kan iedereen Schadeoplossing Nederland B.V aanraden. Top bedrijf met TOP medewerkers! Dhr.Sepoyan en Yvonne Bedankt!

Google ReviewIlona Overmeer, Google Review
Na heel veel gedoe met het CED en een onbekwame schade expert zijn wij in contact gekomen met Dhr. Sepoyan van Schadeoplossing Nederland. Hij heeft meer voor elkaar weten te krijgen in twee weken dan de voorgaande zes maanden door het CED. Eindelijk kunnen wij weer normaal wonen. Ik zou iedereen Schadeoplossing Nederland aanbevelen, ze doen wat ze beloven en houden je netjes op de hoogte van de voortgang. Ontzettend bedankt voor jullie hulp.
Google ReviewNivetha Kanthia, Google Review
Onrecht is recht gezet.
Na afwijzing van een inbraakclaim door onze verzekeraar, besloten contact te zoeken met Schadeolossing NL. Vrijdag een telefoontje gepleegd en in het weekend alle informatie aangeleverd. Maandagochtend al een telefoontje dat er dinsdag een expert van hen in de buurt was. Deze had vervolgens snel bekeken wat de situatie was, wist hoofd en bijzaken goed van elkaar te scheiden.
Tot onze verbazing kregen een dag later een mail van onze verzekeraar. Zij hadden de zaak nog eens bezien en toch besloten uit te keren. Dit kon geen toeval zijn. Wat blijkt, Schadeoplossing NL had een zgn. Akte van Benoeming aangevraagd bij onze verzekeraar,
waar men blijkbaar van was geschrokken en besloten had eieren voor hun geld te kiezen.
Kortom: snelheid van handelen, inzicht in de situatie & materie, en hun doortastendheid krijgen van de Stichting Landschapsbeheer Oss een vette pluim!
Google ReviewHans Hurkmans, Google Review
Zeer goed geholpen door de heer Sepoyan na onze waterschade. Uiteindelijk werd er een veel hoger bedrag uitgekeerd door de verzekering. Super bedankt een top bedrijf zeer zeker een aanrader.
Google ReviewAndré Ruepert, Google Review
Ben zeer tevreden over de afwikkeling van de schade. Ardash Sepoyan kwam dezelfde week langs, is zeer vakkundig en neemt alles uit handen. De klantenservice is erg vriendelijk en communicatie is eerlijk en duidelijk. Ardash Sepoyan en Frank bedankt, jullie krijgen een dikke 10. Chapeau!
Google ReviewLilian Hurkmans, Google Review
Ik raad iedereen Schadeoplossing aan! Na een grote brand in ons woonhuis wisten we niet meer wat we moesten doen en onze wereld storte in! Er moest zoveel gebeuren en geregeld worden, dit konden wij er niet bij hebben. We wisten ons geen raad meer.
Na een week contact opgenomen met schadeoplossing.nl. Yvonne stond ons telefonisch gerust en een dag later stond Ardash bij ons om de schade op te nemen. Ze hebben alles voor ons geregeld en een bedrag los gekregen waar wij recht op hadden, meer dan het dubbele van wat de verzekering wilde betalen. Ik wil schadeoplossing super bedanken voor de super service! Door hun goede hulp kunnen wij weer proberen ons leven op te pakken en hebben we er een mooi huis voor terug gekregen.
Dank jullie wel
Google ReviewIngrid Erven, Google Review
Bij schade: ONMIDDELLIJK SCHADEOPLOSSING INSCHAKELEN!!!
Wij hebben in augustus een lekkage in de badkamer gehad. Daarvoor de verzekering gebeld met de vraag met spoed een expert te regelen. Met spoed omdat tegelijkertijd met de lekkage bij mij kanker werd ontdekt waarvoor ik een zware operatie moest ondergaan. Na uiteindelijk 7 weken kwam de expert. Vervolgens werd de schade vastgesteld toen de reparatie nog aan de gang was. Ik heb diverse keren de expert proberen te benaderen over de onjuistheid van het schadebedrag. Deze verwees mij naar de verzekeringsmaatschappij en vice versa. Uiteindelijk ‘gedreigd’ met contra-expertise. Op dat moment was ik helemaal niet op de hoogte hoe deze contra-expertise zou functioneren en welke kosten eraan verbonden zouden zijn. Toen de reactie op mijn brief weer een was waar ik niks mee kon heb ik de daad bij het woord gevoegd en Schadeoplossing ingeschakeld:
WAT EEN OPENBARING!!!
Inderdaad: ik kreeg de hele vriendelijke Yvonne aan de telefoon die mij haarfijn uitlegde dat de contra-expertise voor mij geheel kosteloos zou zijn. Vervolgens werd expert, de heer Sepoyan, toegewezen. Mijnheer Sepoyan bezocht ons korte tijd later en bevestigde onze terechte claim. Mijnheer Sepoyan was zeer op de hoogte hoe het allemaal werkt in verzekeringsland want wederom een volgende expert, door de verzekering aangesteld, werd naar huis gestuurd omdat hij zich kennelijk niet voldoende op de zaak had voorbereid. Uiteindelijk met de derde expert is een overeenstemming bereikt. Daarbij heeft de heer Sepoyan kunnen bewerkstelligen dat de aan uiteindelijke uitkering nog een extra schadebedrag is toegekend. De heer Sepoyan heeft zich volledig als bemiddelaar voor ons opgesteld waardoor we deze ‘strijd’ uiteindelijk hebben gewonnen.
Een rapportcijfer 10 krijg je niet makkelijk maar voor Schadeoplossing kan ik geen lager cijfer bedenken. ‘UITERMATE UITMUNTEND’ kun je het ook noemen. De empathische Yvonne en de vakbekwame mijnheer Sepoyan hebben deze waardering verdiend.
En in het vervolg bij schade : ONMIDDELLIJK SCHADEOPLOSSING INSCHAKELEN!!!
Robert Aarts

Google ReviewRobert Aarts, Google Review
Na een verdelende ervaring te hebben gehad met een schade expert van het CED heb ik Schadeoplossing Nederland ingeschakeld als contra expert. Dit kan ik iedereen aanbevelen. Zij hebben wel een kundige expert langs gestuurd en hebben samen met mij de schade opgenomen en het rapport opgesteld. Hier kwam uiteindelijk een reëel schadebedrag uit waarmee ik mijn schade kon laten herstellen. Na het inschakelen van Schadeoplossing Nederland kwam de schadeafhandeling in een stroomversnelling terecht.
Google ReviewRick van Eck, Google Review
Ik heb hele goeie ervaring met schade oplossing Nederland voor mijn waterschade door een gesprongen leiding. De verzekering deed erg moeilijk maar Schadeoplossing heeft er voor gezorgd dat ik mijn schade gewoon vergoed heb gekregen! Erg fijn om een expert te hebben die in belang van jouw spullen denkt! Ik raad het iedereen aan, het kost jezelf niets extra. Maar je word hier tenminste goed behandeld en niet als een nummertje!
Dankjewel schadeoplossing!
Google ReviewTina Wijchers, Google Review
Als gedupeerde weet je eerst niet wat je overkomt bij waterschade. Schadeoplossing Nederland heeft geholpen om een meer realistische vergoeding voor de schade te krijgen. Goede communicatie en informatievoorziening.
Google ReviewHenri Aalders, Google Review
Schadeoplossing Nederland heeft ons fantastisch geholpen nadat onze waterleiding was gesprongen, we zijn zeer tevreden met het resultaat!
Google ReviewN Rosbergen, Google Review
We hebben deze week een gesprek gehad met een medewerker van schade oplossing. We zijn door het gesprek op ons gemak gesteld en de medewerker gaf goede tips. Het proces met de verzekering loopt nog en we mogen altijd bellen als we hulp willen. Super fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat. In 1 woord: TOP.
Google ReviewMieke van de Merwe, Google Review
Na een onrustige nacht in verband met een gesprongen verwarmingsbuis in de flat van mijn schoonmoeder werd ik gebeld door Schadeoplossing Nederland. Schadeoplossing vertelde dat de informatie van de lekkage via de brandweer die ’s nachts ter plaatse was te hebben ontvangen. Ik was een beetje verrast, maar nadat mij het e.e.a. was uitgelegd over de werkwijze van Schadeoplossing (onafhankelijke second opinion en support indien nodig voor rekening van de verzekeraar) was dit een welkome morele support. Nadat de verzekeraar aangaf 14 dagen nodig te hebben om een expert te sturen heb ik de joker maar ingezet. Na een telefoontje aan de verzekeraar waarin ik aangaf een eigen onafhankelijke expert te willen inzetten was de eerste afspraak met de expert van de verzekeraar snel gemaakt. Ook Schadeoplossing is daarna langs geweest en heeft geholpen met het opstellen van een realistisch schade-overzicht, dat dan ook twee dagen later werd geaccepteerd door de verzekeraar.
Schadeoplossing bedankt voor de vriendelijke en deskundige ondersteuning!
Google ReviewMarcel Verheijen, Google Review
Heel erg bedankt. Yvonne en haar team hebben mij super snel en professioneel geholpen. Mensen met verstand van zaken. Unive liet mij al een half jaar wachten met het oplossen van de schade.
Toen ik bij schadeoplossing Nederland aankwam was alles binnen 2 dagen geregeld.
Nogmaals erg bedankt.
Google ReviewRob Kamphorst, Google Review
Ik heb in mei 2017 waterschade gehad. De verzekering deed erg moeilijk met de vergoeding. Ik heb via via het telefoonnummer van Schadeoplossing Nederland gekregen. Ik heb gelijk naar Schadeoplossing gebeld. Ik heb met Yvonne gesproken. Wij hebben samen de intake gesprekken gevoerd en de formulieren ingevuld. Yvonne is erg vriendelijk. Heel erg bedankt voor de alle moeite!
Daarna kwam meneer Sepoyan, de expert, naar mijn woning. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om ons te helpen. Ik heb vaak contact gehad met meneer Sepoyan. Ik werd door hem heel goed geïnformeerd over de procedure etc. Hij heeft veel ervaringen en is heel erg geduldig. Super resultaat! Heel erg bedankt voor alle moeite!
Ik refereer Schadeoplossing Nederland aan mijn hele vriendenkring en raad het iedereen aan! Top bedrijf met TOP medewerkers!
Groeten, Vildan
Er was direct contact en binnen een dag was een inspecteur te plaatse. Onze zaak was binnen een week afgehandeld door de inzet van de contra expert. QuaRijn is erg tevreden met deze service.
Google ReviewQuaRijn Dichtbij in zorg, Google Review
Schadeoplossing Nederland heeft mij uitstekend geholpen, er was wat onenigheid tussen mij en de verzekeraar, hierbij wilde de verzekeraar bepaalde zaken niet uitkeren. Ik heb schadeoplossing Nederland ingeschakeld om te dienen als second opinion. Ik ben geholpen door een kundige vriendelijke medewerker die het echt voor mij opnam en strijdvaardig naar de verzekeraar was. Dit resulteerde in een bedrag die veel hoger uitviel dan dat de verzekeraar in de eerste instantie voorstelde. Ontzettend bedankt en ik wil iedereen aanraden om schadeoplossing Nederland in te schakelen.
Nogmaals bedankt!
Google ReviewRonald Zoodsma, Google Review
Gigantisch veel hulp en tips gekregen. Alleen al Schadeoplossing in CC zetten doet wonderen.
THNX Andre van Brecht
Google ReviewMario van Hees, Google Review
André is een top expert, het was heel erg prettig om met hem samen te praten en alle informatie die hij geeft is erg nuttig en van belang. Ik heb André als erg prettig ervaren en raad hem aan voor iedereen die een opstalschade heeft.
Google ReviewMilad Daliri, Google Review
Ongelofelijk wat Schadeoplossing voor ons heeft bereikt. Na een grote brandschade in huis wilde de verzekeraar een bijzonder laag bedrag uitkeren. Na bemiddeling door Schadeoplossing is het schadebedrag verdrievoudigd! Schadeoplossing is een absolute aanrader als je over de aangeboden vergoeding na schade twijfelt. De mensen zijn erg vriendelijk en zeer vakbekwaam. Zij kunnen met de verzekeraar schakelen en kennen de wegen om tot een goede eindsom te komen die je als particulier en leek nooit kunt bereiken. Één en al lof voor Schadeoplossing.nl en zeker aan te raden!

Google ReviewAlice Scheppink, Google Review
Professionele organisatie met oog en oor voor detail. Afhandeling van de waterschade was door de komst van Schadeoplossing snel geregeld. Dank voor de hulp.
Google ReviewRon Jansen, Google Review
Daar sta je dan, op zondagochtend om half 11 met je twee katten ineens buiten. Een brand die ontstaan is bij de buren. Hierdoor ben ik in contact gekomen met Schadeoplossing. Goed contact met dhr. S. en de problemen die er waren, of ontstonden, zijn prima opgelost door dhr. S. Veel telefonisch contact gehad en dat is allemaal prima verlopen. Goede hulp gehad en als er vragen waren kon ik meneer altijd bellen. Er werd meegedacht en dat is belangrijk als je in een onverwachte situatie komt zoals deze. Nogmaals dank voor alle hulp!
Google ReviewIngrid Harthoorn, Google Review
Ik ben zeer tevreden over Schadeoplossing Nederland B.V. Op internet ben ik Schadeoplossing tegengekomen omdat ik een contra expertise nodig had daar mijn verzekeraar een lachwekkend laag bedrag wilde uitkeren. Schadeoplossing heeft de contra expertise uitgevoerd.
Schadeoplossing heeft bereikt dat er een normaal/redelijk bedrag is uitgekomen. Men was altijd bereikbaar, vriendelijk en nam de tijd om het één en ander uit te leggen. Ook nam men, indien nodig, contact met mij op.
Schadeoplosing Nederland B.V. heeft voor mij bereikt waar anderen niet toe in staat waren. Een echte aanrader!
Google ReviewJan van Schaagen, Google Review
Prima contra expertise, vlotte communicatie en komen de afspraken na. Aanrader!
Google ReviewElwin Kamp, Google Review
Dikke 5 sterren voor meneer Sepoyan en z’n team! 4 oktober begon bij ons de ellende…brand. Al snel kwam er een schoonmaakteam en de verzekering expert, in eerste instantie denk je; nou dat gaat lekker vlot allemaal. Gelukkig belde daar Schadeoplossing Nederland en had ik een lieve vrouw genaamd Yvonne aan de telefoon. Ze sloeg gelijk de spijker op z’n kop. Wie, wat, hoe, wanneer etc. Nou inderdaad, wat te doen na een brand? Ik had in ieder geval geen idee. De dag erop kwam direct meneer Sepoyan, en ben blij toe!
Ik ben hem heel dankbaar wat hij voor ons allemaal voor elkaar heeft gekregen. Laat hem maar schuiven 😉. Ook mijn dank aan Henk en z’n team van A&D Calamiteiten Service B.V. Mijn huis is weer een plaatje geworden en we wonen er inmiddels weer met veel plezier.
Google ReviewAngela Den Tuinder, Google Review

kosteloos uw eigen
expert bij brandschade.
Schakel ons direct in!

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor calamiteiten

Geef uw schade direct door
 • Beoordeling van auteur
 • Beoordeeld 5 Sterren
 • 100%

 • Schade expert & contra expert: wat is het verschil?
 • Beoordeeld door
 • Geplaatst op:
 • Laatst bewerkt op: 10 januari 2019