Lekkage aan het dak – Alles over de verzekering bij daklekkage

Daklekkage komt vaak totaal onverwacht en leidt tot een hoop onvoorziene kosten. Om meer schade te voorkomen, moet de lekkage met spoed worden verholpen. Daarnaast is het natuurlijk erg belangrijk dat u de juiste schadevergoeding van uw verzekering ontvangt. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend, waardoor u het risico loopt de schade deels zelf te moeten betalen. Schadeoplossing Nederland B.V. helpt u hiermee, zodat u de juiste schadevergoeding uitgekeerd krijgt.

Extra expertise bij waterschade.

Oneens met uw verzekeraar over
de uitkering van uw waterschade?
Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Daklekkage voorkomen
door regelmatig onderhoud

Wist u dat u een heleboel ellende kan voorkomen door regelmatig uw daken en goten te onderhouden? Zie hieronder wat u kunt (laten) doen om daklekkage en de eventuele gevolgschade zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Reinig regelmatig uw dakgoten, hemelwaterafvoeren en het dakoppervlak.
 • Controleer op schade bij dakdetails zoals de hemelwaterafvoeren, dakdoorvoer, lichtkoepels, muuraansluitingen en hoeken.
 • Controleer het eventuele aanwezige daklood op waterdichtheid.

 • Is er minimale schade aan het dak, maar is er nog geen sprake van een daklekkage? Ga dan preventief te werk door deze punten te repareren.
Daklekkage voorkomt u onder andere door onderhoud aan uw dakgoot

afb. 1 Daklekkage voorkomt u onder andere door onderhoud aan uw dakgoot

Lekken van het dak snel
oplossen met een tijdelijke oplossing

Vervelend, er is toch lekkage ontstaan. Vanuit de verzekering bent u verplicht om de situatie te beredderen: dit houdt in dat u er alles aan doet om het lekkende dak tijdelijk onder controle te krijgen, zodat er bijvoorbeeld geen waterschade ontstaat aan de houten vloer. Een zeil over het dak zodat het water niet in huis komt is een voorbeeld hiervan. Zorg er wel voor dat de tijdelijke oplossing stevig is, zodat het kan volhouden totdat het dak gerepareerd wordt.

Een andere tijdelijke oplossing bij daklekkage zijn de welbekende opvang-emmers. Zo voorkomt u waterschade aan o.a. uw houten vloer.

afb. 2 Een andere tijdelijke oplossing bij daklekkage zijn de welbekende opvang-emmers. Zo voorkomt u waterschade aan o.a. uw houten vloer.

Gevolgen van een lekkage aan het dak

De gevolgen van een daklekkage kunnen plotseling merkbaar worden, terwijl de lekkage al veel langer aan de gang kan zijn. Deze gevolgen kunnen u volledig overrompelen.

Schimmel door lekkage

Op plekken waar het vochtig is, kunnen schimmels en bacteriën groeien. Hierdoor kunnen er donkere plekken op muren en plafonds ontstaan en kan het muf ruiken in huis. Schimmel door lekkage is erg slecht voor uw gezondheid: u kunt er namelijk hoofdpijn en een geïrriteerde huid van krijgen.

Schimmel door lekkage is slecht voor uw gezondheid!

afb. 3 Schimmel door lekkage is slecht voor uw gezondheid!

Formaldehyde inademen

Formaldehyde is een giftig gas dat is verwerkt in veel bouwmaterialen van een woning en kan vrijkomen wanneer het in aanraking komt met te veel vocht. Het inademen van formaldehyde is zeer slecht voor uw gezondheid en kan leiden tot luchtwegirritatie en beschadiging van de luchtwegcellen. Ook kan formaldehyde leiden tot irritatie van de ogen.

Ga naar de website van het RIVM

bron: rivm.nl

Kortsluiting door lekkage

Tot slot loopt u bij een daklekkage risico op kortsluiting. In uw woning lopen veel elektriciteitsleidingen en als deze in aanraking komen met water kan dit ongekende gevolgen met zich meebrengen. Kortom: het is erg belangrijk daklekkage zo snel mogelijk op te lossen!

Kortsluiting door lekkage, bij bijvoorbeeld een lamp, is een erg groot risico! Water kan boven het plafond meer en meer doen toenemen.

afb. 4 Kortsluiting door lekkage, bij bijvoorbeeld een lamp, is een erg groot risico! Water kan boven het plafond meer en meer doen toenemen.

Daklekkage melden bij de opstalverzekering

Wanneer u daklekkage ondervindt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw verzekering. De opstalverzekering moet worden aangesproken bij een lekkage aan het dak. Als een lekkage aan het dak volgens de verzekeraar voorkomen had kunnen worden, wordt de schade meestal niet gedekt door de opstalverzekering. De verzekering wijt de schade dan aan achterstallig onderhoud of nalatigheid. Om dit te voorkomen is het dus belangrijk om uw daken regelmatig te onderhouden.

U kunt uw lekkage aan het dak het beste zo snel mogelijk melden bij uw verzekering zodat uw waterschade niet wordt beschouwd als nalatigheid.

afb. 5 U kunt uw lekkage aan het dak het beste zo snel mogelijk melden bij uw verzekering zodat uw waterschade niet wordt beschouwd als nalatigheid.

Wat wordt vergoed door uw opstalverzekering

 • Schade door lekkage doordat de centrale verwarming of de hierop aangesloten leidingen zijn gaan lekken.

 • Schade door lekkage van daken en dakgoten.

 • Schade door lekkage die is ontstaan door het kapotvriezen van de leidingen.

 • Schade door lekkage van uw buren. Dit wordt echter niet altijd gedekt in de opstalverzekering. U kunt proberen de schade te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van uw buren.

Wij raden u aan om uw lekkageschade ook in behandeling te laten nemen door een contra expert omdat dit u een sterk financieel voordeel kan opleveren.Waarom en hoe? Dat leest u hier.

Lekkage aan het dak en de opstalverzekering van de VVE

De opstalverzekering van de VVE dekt onder andere muren, plafonds, vloeren, deuren en ramen. Er wordt wel kritisch gekeken naar de oorzaak van de schade, deze wordt meestal ook niet gedekt.

Laten we een kapotte dakgoot als voorbeeld nemen. Deze dakgoot is kapotgevroren met als gevolg lekkageschade in de woning. In dit geval wordt de oorzaak niet gedekt. De reparatie van de dakgoot zal door de opstalverzekering van de VVE worden vergoed, de kapotte dakgoot daarentegen niet.

En de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering dient aangesproken te worden wanneer de losse spullen in uw woning of bedrijf gevolgschade oplopen door de lekkage. Deze verzekering dekt schade aan de losse spullen in uw woning. Deze spullen behoren niet nagelvast te zijn.

Gevolgschade aan uw inboedel door de lekkage aan het dak dient u te melden bij uw inboedelverzekering.

afb. 6 Gevolgschade aan uw inboedel door de lekkage aan het dak dient u te melden bij uw inboedelverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering bij lekkage aan het dak

Wanneer bijvoorbeeld een aannemer de lekkage heeft veroorzaakt, dan is het mogelijk om de aansprakelijkheidsverzekering van deze aannemer aan te spreken. Een voorbeeld hiervan is een dakdekkersbedrijf die het dakleer van het platte dak niet goed heeft aangebracht, waardoor u gevolgschade ondervindt. Aannemers hebben vaak een aansprakelijkheidsverzekering waardoor u de schade door lekkage van het dak tóch nog vergoed kunt krijgen.

Lekkageschade door de buren

Het kan voorkomen dat de opstalverzekering de lekkageschade die is veroorzaakt door uw buren niet dekt. In zo’n situatie kunt u de schade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van uw buren.

Lekkageschade door de buren opgelopen? Dan kunt u uw buren aansprakelijk stellen en de schade verhalen op hun aansprakelijkheidsverzekering.

afb. 7 Lekkageschade door de buren opgelopen? Dan kunt u uw buren aansprakelijk stellen en de schade verhalen op hun aansprakelijkheidsverzekering.

Dakreparatie offertes opvragen

Wanneer u de schade hebt gemeld bij uw verzekering, zullen ze u meestal vragen om een offerte naar hen te sturen voor de reparatie van het dak. Wacht hier niet te lang mee en ga er direct mee aan de slag. Verzekeraars beschouwen het als nalatigheid als u de lekkageschade groter laat worden naarmate de tijd vordert.

Voorzie de offerte van foto’s en specificaties zodat de verzekering precies weet waar zij aan toe zijn. Vergelijk de offertes en kies voor de beste: kijk hierbij niet alleen naar de prijs maar ook naar de onafhankelijke ervaringen van het dakdekkersbedrijf. Wij, Schadeoplossing Nederland B.V., kunnen u helaas niet helpen met het opstellen van een offerte. Daarentegen kunnen wij u wél helpen met het verkrijgen van de juiste en eerlijke schadevergoeding door middel van een schade-inventarisatie, daarover later meer.
Wij raden u aan om offertes op te vragen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de VEBIDAK. Dit is dé branchevereniging voor dakdekkers. De leden van deze organisatie voldoen aan strenge eisen op gebied van bedrijfsvoering, continuïteit en ondernemerschap. Tevens zijn zij op de hoogte van de laatste innovaties op gebied van dakdekking.
Via Vebidak een offerte opvragen voor de lekkage aan het dak
Ga naar vebidak.nl

Extra expertise bij daklekkage

Het kan zijn dat uw verzekering voor of na het indienen van de offerte een schade expert stuurt om uw schade te inventariseren. Deze schade expert komt meestal van een extern expertisebureau. Hij bekijkt de daklekkage en de gevolgschade. Vervolgens bepaalt hij de uitkering waarmee u de schade dient te herstellen. De aangeboden uitkering van de schade blijkt vaak lang niet voldoende om de schade te herstellen en daardoor moeten gedupeerden vaak zelf een aanzienlijk bedrag inbrengen om de schade die door de lekkage is ontstaan te herstellen.

Contra expert bij de lekkage aan het dak

De schade expert wordt ingeschakeld door de verzekering en zal dus niet helemaal onafhankelijk uw schade beoordelen. Een contra expert kan dit echter wel. Een contra expert verricht dezelfde werkzaamheden als een schade-expert, maar wordt door uzelf ingeschakeld en niet door de verzekering. Dit zorgt ervoor dat de contra expert uw belangen vooropstelt. Dit is waar wij, Schadeoplossing Nederland B.V., u mee kunnen helpen in het geval van daklekkage. Wij kijken niet alleen naar de oppervlakkige schade die is aangericht door lekkage, maar kijken ook naar de eventuele gevolgschade.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe wij een daklekkage zouden kunnen inventariseren. Geen enkele situatie is met elkaar te vergelijken. Daarom zou het bij u anders kunnen gaan dan onderstaand voorbeeld.

Het verschil tussen de schade inventarisatie van een schade expert en een contra expert bij een lekkend dak.

De juiste uitkering bij lekkage

Beide partijen hebben de daklekkage geïnventariseerd en gaan vervolgens met hun bevindingen om tafel. Het kan voorkomen dat de contra-expert schade heeft opgemerkt die de schade-expert niet heeft gezien. Verschillende punten van de contra-expert kunnen ertoe leiden dat de schadevergoeding hoog genoeg wordt om het volledige herstel van de lekkage mogelijk te maken.

Kosten van een contra expert

Wij sturen u geen factuur, omdat onze dienstverlening voor u kosteloos is. Het recht op contra-expertise is namelijk in uw polisvoorwaarden vastgelegd. Verzekeraars zijn verplicht om de kosten voor contra expertise te vergoeden wegens wettelijke verplichtingen. U mag áltijd een contra expert inschakelen bij daklekkage. U heeft hiervoor géén toestemming nodig van uw verzekeraar. 95% van onze klanten die wij helpen met contra expertise ontvangen een hogere uitkering van de verzekeraar dan voordat zij ons hadden ingeschakeld.

Direct uw daklekkage melden

Daklekkage opsporen

Wanneer u akkoord bent gegaan met de schadevergoeding, kunt u beginnen met de reparatie van het dak. De eerste stap is het opsporen van de lekkage. Toen u bezig was met een tijdelijke oplossing om de lekkage te stoppen, heeft u waarschijnlijk geen lek gevonden. De oorzaak van een lekkend dak kan namelijk ontzettend moeilijk op te sporen zijn en kan een flinke (tijds)inspanning vereisen.

Om dit proces makkelijker te maken kunt u een lekdetectie bedrijf inschakelen die met een ultrasone lekdetector de lekkage voor u kan opsporen. Het is niet ondenkelijk dat het water, dat door een lek aan de voorkant van de woning binnenkomt, helemaal aan de achterkant van de woning zichtbaar wordt. Schakel daarom een lekdetectie bedrijf in om uw lekkage aan het dak op te sporen.

Laat uw daklekkage opsporen door een lekdetectie bedrijf. Zij hebben hiervoor o.a. een ultrasone lekdetector.

afb. 9 Laat uw daklekkage opsporen door een lekdetectie bedrijf. Zij hebben hiervoor o.a. een ultrasone lekdetector.

Het repareren van een lekkend dak

Het ene dak is makkelijker te repareren dan het andere. Vooral oppervlakkige schades zijn vaak makkelijk te herstellen. Het kan echter ook zo zijn dat het een tijd heeft geduurd voordat de schade aan het licht kwam omdat het dakbeschot, de isolatie en het plafond het water een tijdje hebben tegengehouden. In dat geval dienen deze onderdelen ook gerepareerd te worden, aangezien het niet verstandig is om enkel de bovenste laag, de dakpannen, te repareren. Daarmee loopt u te veel risico gezien het onstuimige weer in Nederland.

Zelf een lekkende dakgoot repareren

Soms is een lekkend dak heel goed zelf te repareren omdat bijvoorbeeld alleen maar de dakgoot lekt. Bison Nederland heeft hier een duidelijke video over gemaakt. In een korte tijd bent u zo van uw lekkende dakgoot af.

In verband met de privacy heeft YouTube uw toestemming nodig om te laden. Voor meer details verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.
Ik Accepteer

Video. 1 Meer informatie over dit product kunt u vinden op Bison Nederland.

Schadeoplossing Nederland ook als coördinator bij herstel van uw daklekkage

Behalve dat wij kunnen optreden als uw contra expert, kunnen wij ook het herstel van de schade coördineren. Zo behoudt u één aanspreekpunt voor uw lekkageschade. Wij zorgen er dan voor dat alles geregeld wordt met uw verzekeraar, het lekdetectiebedrijf en het aannemersbedrijf zodat u er verder geen zorgen meer over hoeft te maken.

Herstel van uw daklekkage kan worden geregeld door Schadeoplossing Nederland B.V.

afb. 10 Herstel van uw daklekkage kan worden geregeld door Schadeoplossing Nederland B.V.

Schadeoplossing Nederland helpt gedupeerden van A tot Z met het verkrijgen van de juiste uitkering voor hun schade door lekkage. U kunt ons te allen tijde inschakelen of vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. Vul onderstaand formulier in of bel: 088 – 888 5000.

Klantervaringen

Google klantervaring

Reviewscore

4,7/ 5

Google waardering score

Vragen?

Snel geholpen worden met uw schade? Neem dan direct vrijblijvend contact met ons op.

contra expertisebureau bellen

088 – 888 5000

24/7 bereikbaar voor calamiteiten

Stuur bericht!

Bent u geholpen met deze informatie?

Ontvangt u de juiste vergoeding?

Binnen 24 uur een antwoord, helemaal vrijblijvend. Of bel: 088 – 888 5000

Of bel: 088 – 888 5000

15+ voordelen van onze contra expertise

 • Ons advies is geheel vrijblijvend

 • Wij zijn kosteloos

 • Wij zijn volledig onafhankelijk

 • U staat er niet meer alleen voor

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig regelen wij tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Wij inventariseren uw schade

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Hulp van begin tot eind

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Onze klanten zijn erg tevreden

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar voor calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade

lekkage aan het dak