Schade expert & contra expert: wat is het verschil?

In de verzekeringswereld wordt veel vaktaal gebruikt wat soms wel eens verwarrend kan zijn of zelfs misleidend. Kijk naar het voorbeeld van de schade expert en de contra expert, deze twee zijn makkelijk door elkaar te halen maar toch is er een groot verschil.

Sterker nog, te vaak nemen mensen contact op met een schade expert, terwijl zij eigenlijk een contra expert nodig hebben om hun recht te halen.

Extra expertise bij schade

Oneens met uw verzekeraar over
de uitkering van uw schade?
Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Liever in beelden? Bekijk onze infographic!

Omdat grote hoeveelheden informatie makkelijker te verwerken is met behulp van beelden, hebben wij de informatie in dit artikel ook in een infographic gepresenteerd, handig!

Infographic over contra expertise
Bekijk de infographic

Wat is het verschil?

Het is eigenlijk best eenvoudig. De schade expert werkt altijd voor een verzekeringsmaatschappij en heeft ook altijd hun belang voor ogen. Een contra expert werkt voor u als verzekerde en heeft uw belang voor ogen. Hij werkt niet voor de verzekeringsmaatschappij waardoor hij daadwerkelijk onafhankelijk een schade kan beoordelen.

Een contra expert is eigenlijk hetzelfde als een schade expert maar dan anders.

afb. 1 Een contra expert is eigenlijk hetzelfde als een schade expert maar dan anders.

Wat doet een schade expert?

Alle verzekeringsmaatschappijen zijn er niet gek op om schadevergoedingen uit te betalen aan verzekerden, zeker niet wanneer het gaat om grote schades. Zij willen de schadeclaim eerst goed onderzocht hebben en schakelen daarvoor hun schade expert in om de claim goed onder de loep te nemen.

Een schade expert wordt altijd aangewezen en betaald door een verzekeringsmaatschappij om de schadeclaim te onderzoeken. Zij moeten onderzoeken wat de oorzaak van de schade is en of dit gedekt is in uw verzekeringspolis. Hiervoor komen zij langs en proberen zo bewijs te verzamelen en de schade te begroten.

Een schade expert die de brandschade in de keuken taxeert om zo tot een schadevergoeding te komen

afb. 2 Een schade expert die de brandschade in de keuken taxeert om zo tot een schadevergoeding te komen.

De gestuurde schade expert is soms niet eens in dienst van de verzekeraar, maar kan ook een ingeschakelde ZZP’er zijn. U begrijpt het al, zij werken niet voor u maar voor de verzekeraar en zij zijn er op uit om bij de verzekeraar in een goed blaadje te komen.

Vervolgens dragen zij hun rapportage met aanbevelingen over aan de verzekeringsmaatschappij. Deze aanbevelingen hebben zij opgemaakt vanuit het belang van de verzekeraar, omdat zij worden betaald door deze verzekeraar; “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. Daarom heeft u een contra expert nodig om voor uw recht op te komen.

Een schade expert is er niet om u van raad en daad te voorzien. Het enige wat zij doen is kijken naar de schade vanuit het perspectief van de verzekeraar lettende op de relatie die zij met de verzekeraar hebben. Zij zullen u niet helpen wanneer u het niet eens bent met de schadevergoeding. De taak ligt bij u om te bewijzen dat u meer schadevergoeding moet krijgen dan dat de schade expert heeft vastgesteld.

Vooral bij een grote schade kan het voelen alsof de schade expert u tegenwerkt. Wanneer u een contra expert inschakelt komt hij op voor uw belangen en staat u er niet alleen voor. Het loont de moeite om zo snel mogelijk een contra expert in te schakelen. Het kan soms erg lastig zijn om belangrijke beslissingen die al in een vroeg stadium moeten worden genomen, terug te draaien.

De Telegraaf over verzekeraars

“Nog steeds vermelden de polisvoorwaarden van verzekeraars allerlei onzin, om de verzekerde toch vooral maar te kunnen beperken en te ontmoedigen als hij het in zijn hoofd mocht halen een contra-expert in te schakelen.”

De Telegraaf – “Polisvoorwaarden in strijd met de wet

Wat doet een contra expert?

Een contra expert wordt door u als verzekerde aangewezen. Zij kunnen u van begin tot eind bijstaan bij de afwikkeling van uw schadeclaim. Misschien heeft u als particulier of ondernemer een brand gehad waardoor uw huis of pand helemaal verloren is gegaan. Wellicht een waterschade (bijvoorbeeld door een storm) waardoor u niet meer thuis kunt wonen of in uw onderneming geen zaken meer kunt doen. Ook bij diefstal en inbraak is er sprake van schade en verlies waarmee een contra expert van Schadeoplossing Nederland u kan helpen.

Een contra expert in dienst van Schadeoplossing Nederland kan elk onderdeel van uw schadeclaim behandelen. Van de administratieve documenten tot de meer praktische zaken. Zij komen bij u langs om uw schadeclaim onafhankelijk te beoordelen en gaan vervolgens in gesprek met de vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappij, of hun toegewezen schade expert, om de juiste schadevergoeding voor u te regelen.

Direct uw mogelijkheden bekijken
Contra expert wordt ingeschakeld voor raad en daad bij schade

afb. 3 Contra expert wordt ingeschakeld voor raad en daad bij schade.

Een contra expert van Schadeoplossing Nederland

is volledig op de hoogte van de polisvoorwaarden van uw verzekering en is daarom uitstekend in staat om over uw schadeclaim te onderhandelen.
Een contra expert van Schadeoplossing Nederland

  • weet een schade werkelijk op waarde te schatten waardoor de juiste schadevergoeding naar boven komt.

  • weet exact hoe de schadeafhandeling werkt bij de verschillende maatschappijen.

  • kan u een tijdelijk voorschot regelen en zorgen dat u deze op tijd ontvangt.

  • werkt nooit voor een verzekeringsmaatschappij en is volledig onafhankelijk.

U kunt een contra expert inschakelen wanneer een schadeclaim is geweigerd of moedwillig wordt vertraagd, maar wacht niet te lang, zodat de juiste beslissingen al in een vroeg stadium genomen kunnen worden.
U verhoogt daarmee niet alleen de kans op het ontvangen van de juiste schadevergoeding, ook geeft u de hele schadeclaim uit handen waardoor u bijna niets meer zelf hoeft te regelen. Uw contra expert kan alles van begin tot eind voor u in orde maken en u kunt zich weer zo snel mogelijk richten op de dingen waar u voor die tijd ook al mee bezig was.
Echter, wanneer u wacht totdat de claim mis lijkt te gaan, is het voor ons niet altijd even makkelijk om goed voorbereid uw schadeclaim te behandelen. Vaak is het bewijsmateriaal dan al geruimd en wordt het moeilijker – maar niet onmogelijk – om de juiste schadevergoeding te verkrijgen. Schakel daarom op tijd een contra expert in. Zodra u weet dat u een schadevergoeding moet krijgen van uw verzekeraar, kunt u ons inschakelen.

Direct inschakelen!
Een contra expert kunt u te allen tijde inschakelen. Voor een optimaal resultaat raden wij u aan om hier niet te lang mee te wachten

afb. 4 Een contra expert kunt u te allen tijde inschakelen. Voor een optimaal resultaat raden wij u aan om hier niet te lang mee te wachten.

Waarom Schadeoplossing Nederland?

Schadeoplossing Nederland B.V. is een van de grootste en bekendste contra expertisebureaus van Nederland. Wij zijn niet aangesloten bij belangenorganisaties van verzekeraars, waardoor wij écht onafhankelijk kunnen zijn.

Met 95% van onze klanten die meer schadevergoeding hebben ontvangen door onze hulp, is de effectiviteit van onze dienstverlening meer dan bewezen. De onafhankelijke reviews laten dit erg goed zien. Schadeoplossing Nederland is bijzonder goed in staat om voor uw belangen op te komen!
Of wij duur zijn? Wij worden niet door u betaald, maar wij declareren onze kosten bij uw verzekeraar. Dit is in de wet zo vastgelegd. U ontvangt nooit een factuur voor onze diensten. U kunt er dus nooit slechter van worden.

Ik kies voor Schadeoplossing!

afb. 5 De onafhankelijke reviews zelf lezen? Dat kan op onze Google bedrijfspagina!

Mogen wij u van dienst zijn?

De enige onpartijdige kant bij de afwikkeling van uw schadeclaim is een contra expert. Heeft u geen contra expert in de arm genomen, dan staat u er eigenlijk alleen voor tegenover een hoop partijen waar belangenverstrengeling een hoofdrol speelt. U kunt de contra expert van Schadeoplossing Nederland de afwikkeling van uw schadeclaim volledig toevertrouwen. Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: uw belangen staan bij ons voorop. Wanneer u ons zo snel mogelijk inschakelt kunnen wij u bijstaan in elk onderdeel van uw schadeclaim.

Onze uitgebreide dienstverlening biedt u:

  • het veiligstellen van uw eigendommen, het organiseren van bereddingswerkzaamheden en – indien – nodig zorgen wij voor vervangende woonruimte.
  • het voorbereiden, presenteren en onderhandelen van uw schadeclaim.

  • het volledig in kaart brengen van de schade, ook de gevolgschade voor zowel opstal als inboedel.

  • indien gewenst: het coördineren van de juiste specialisten om de schade te herstellen. Wij zorgen ook dat de kwaliteit van het herstel gewaarborgd blijft.

Veelgestelde vragen

Wat zou mijn verzekeringsmaatschappij ervan denken als ik een contra expert inschakel?

Een verzekeringsmaatschappij of een schade expert zal u meestal proberen te ontmoedigen door bijvoorbeeld te zeggen dat zij niet met ons samenwerken of dat u de kosten (deels) zelf moet betalen. Zij zullen hier allerlei redenen voor opgeven zodat u het niet in uw hoofd haalt om een onafhankelijke contra expert in te schakelen.
Hoeveel kost het mij om Schadeoplossing Nederland in te schakelen?
U mag volgens de wet iedere gewenste contra expert inschakelen en de redelijke kosten hiervoor moet uw verzekeringsmaatschappij betalen. Mochten wij meer dan redelijke kosten gemaakt hebben om voor uw belang op te komen, dan nemen wij dat voor eigen rekening. U ontvangt in ieder geval geen factuur van ons.
De verzekeringsmaat