Privacyverklaring

Schadeoplossing Nederland B.V. , gevestigd aan Planthofsweg 43 7601 PH Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Planthofsweg 43
7601 PH Almelo
088 – 888 5000

Schadeoplossing Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit verschillende formulieren:
Gegeven Formulier
Uw voor- en achternaam Wordt gevraagd in formulier; ‘Bel mij terug’, ‘contact’, ‘schade melden’, ‘Selector schade melden’
Uw woonplaats Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Schade melden’, ‘Selector schade melden’
Uw e-mailadres Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Schade melden’, ‘Selector schade melden’
Uw telefoonnummer Wordt gevraagd in formulier; ‘Bel mij terug’, ‘contact’, ‘schade melden’, ‘Selector schade melden’
Uw verzekeringsmaatschappij Wordt gevraagd in formulier; ‘Selector schade melden’
Uw soort schade Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Schade melden’, ‘Selector schade melden’
Uw schatting van het schadebedrag Wordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’, ‘Selector schade melden’
Of de expert van de verzekeraar al is langs geweest Wordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’, ‘Selector schade melden’
Wilt u eerst weten of u in aanmerking komt voor een kosteloze contra expert? Wordt gevraagd in formulier; ‘Selector schade melden’
Methode van contact? Wordt gevraagd in formulier; ‘Selector schade melden’
Uw omschrijving van de schade Wordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’
Uw omschrijving van de schade Wordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’
Uw vraag / opmerking Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Selector schade melden’
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schadeoplossing.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.
Schadeoplossing Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de gegevens die de website van Schadeoplossing Nederland B.V. verwerkt, de reden waarom wij dit vragen, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.
Gegeven Waarom vragen wij u dit? Grondslag Bewaartermijn
Uw voor- en achternaam Zodat wij u correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met u opnemen Met uw toestemming 1 maand*
Uw woonplaats Zodat wij kunnen kijken of we snel op locatie kunnen komen of dat dit ingepland moet worden Met uw toestemming 1 maand*
Uw e-mailadres Zodat wij per mail contact met u kunnen opnemen in geval dat u telefonisch niet bereikbaar bent Met uw toestemming 1 maand*
Uw telefoonnummer Zodat wij u snel terug kunnen bellen om u van meer informatie te voorzien Met uw toestemming 1 maand*
Uw verzekeringsmaatschappij Zodat wij u de juiste schadeaangiftegegevens kunnen toesturen Met uw toestemming 1 maand*
Uw soort schade Zodat wij met de juiste expertise naar uw schade kunnen kijken Met uw toestemming 1 maand*
Uw schatting van het schadebedrag Zodat wij de grootte van de schade kunnen bepalen en daarop kunnen inspelen Met uw toestemming 1 maand*
Of de expert van de verzekeraar al is langs geweest Zodat wij weten in welke fase van het schade verhalen u zich bevindt Met uw toestemming 1 maand*
Wilt u eerst weten of u in aanmerking komt voor een kosteloze contra expert? Zodat wij weten of wij u van dienst mogen zijn niet Met uw toestemming 1 maand*
Methode van contact? Zodat wij weten wat uw voorkeur van contact is Met uw toestemming 1 maand*
Uw omschrijving van de schade Zodat wij meer informatie krijgen over wat er aan de hand is en u beter van dienst kunnen zijn Met uw toestemming