Privacyverklaring

Schadeoplossing Nederland B.V. , gevestigd aan Planthofsweg 43 7601 PH Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Planthofsweg 43
7601 PH Almelo
088 – 888 5000

Schadeoplossing Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit verschillende formulieren:
GegevenFormulier
Uw voor- en achternaamWordt gevraagd in formulier; ‘Bel mij terug’, ‘contact’, ‘schade melden’, ‘Selector schade melden’
Uw woonplaatsWordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Schade melden’, ‘Selector schade melden’
Uw e-mailadresWordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Schade melden’, ‘Selector schade melden’
Uw telefoonnummerWordt gevraagd in formulier; ‘Bel mij terug’, ‘contact’, ‘schade melden’, ‘Selector schade melden’
Uw verzekeringsmaatschappijWordt gevraagd in formulier; ‘Selector schade melden’
Uw soort schadeWordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Schade melden’, ‘Selector schade melden’
Uw schatting van het schadebedragWordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’, ‘Selector schade melden’
Of de expert van de verzekeraar al is langs geweestWordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’, ‘Selector schade melden’
Wilt u eerst weten of u in aanmerking komt voor een kosteloze contra expert?Wordt gevraagd in formulier; ‘Selector schade melden’
Methode van contact?Wordt gevraagd in formulier; ‘Selector schade melden’
Uw omschrijving van de schadeWordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’
Uw omschrijving van de schadeWordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’
Uw vraag / opmerkingWordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Selector schade melden’

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schadeoplossing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Schadeoplossing Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht over welke gegevens de website van Schadeoplossing Nederland B.V. verwerkt, waarom wij dit vragen, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.
GegevenWaarom vragen wij u dit?GrondslagBewaartermijn
Uw voor- en achternaamZodat wij u correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met u opnemenMet uw toestemming1 maand*
Uw woonplaatsZodat wij kunnen kijken of we snel op locatie kunnen komen of dat dit ingepland moet wordenMet uw toestemming1 maand*
Uw e-mailadresZodat wij per mail contact met u kunnen opnemen in geval dat u telefonisch niet bereikbaar bentMet uw toestemming1 maand*
Uw telefoonnummerZodat wij u snel terug kunnen bellen om u van meer informatie te voorzienMet uw toestemming1 maand*
Uw verzekeringsmaatschappijZodat wij u de juiste schadeaangifte gegevens kunnen toesturenMet uw toestemming1 maand*
Uw soort schadeZodat wij met de juiste expertise naar uw schade kunnen kijkenMet uw toestemming1 maand*
Uw schatting van het schadebedragZodat wij de grootte van de schade kunnen bepalen en daarop kunnen inspelenMet uw toestemming1 maand*
Of de expert van de verzekeraar al is langs geweestZodat wij weten in welke fase van het schadeverhalen u zich bevindMet uw toestemming1 maand*
Wilt u eerst weten of u in aanmerking komt voor een kosteloze contra expert?Zodat wij weten of wij u van dienst mogen zijn nietMet uw toestemming1 maand*
Methode van contact?Zodat wij weten wat uw voorkeur van contact isMet uw toestemming1 maand*
Uw omschrijving van de schadeZodat wij meer informatie krijgen over wat er aan de hand is en u beter van dienst kunnen zijnMet uw toestemming1 maand*
Uw vraag / opmerkingZodat wij meer informatie krijgen over uw reden van contact. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.Met uw toestemming1 maand*
* Tenzij u een klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Schadeoplossing Nederland B.V. bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens
Schadeoplossing Nederland B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schadeoplossing Nederland B.V.) tussen zit.
Het gaat hier over de zogenaamde Tracking cookies. Meer hierover leest u in onze cookiesverklaring. U kunt hier ook kiezen om tracking helemaal uit te schakelen. Wij gebruiken alleen tracking wanneer u ons toestemming hebt gegeven. Standaard staat deze voorkeur uitgeschakeld.
Uw persoonsgegevens worden niet op onze webserver bewaard. De gegevens vanuit de formulieren op onze website worden gemaild naar intake@schadeoplossing.nl en marketing@schadeoplossing.nl. Nadat deze gegevens zijn gemaild worden deze binnen 10 seconden van de webserver verwijderd. Uw IP adres wordt in geen geval meegestuurd.
Tenzij u een klant van ons wordt. In dat geval bewaren wij uw gegevens zolang Schadeoplossing Nederland B.V. bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens
Na het gebruik van een van onze formulieren ontvangt u automatisch een kopie van uw verstuurde gegevens met daarin uitleg hoe u een verzoek kunt indienen om uw gegevens bij ons in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Schadeoplossing Nederland B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schadeoplossing Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met wie delen wij uw gegevens?Met welk doel
ZZP’er RikRik fungeert voor ons als bewerker. Hij doet voor ons de algehele ontwikkeling en online marketing van de website en alles daar omheen. Zo ook social media, conversieoptimalisatie etc. Er wordt een kopie van elk ingestuurd formulier gemaild naar marketing@schadeoplossing.nl om te zien hoe goed de verschillende formulieren converteren. Rik bewaard deze formulieren maximaal 1 maand.

Gegevens die u via een van onze online formulieren hebt verstuurd staan verder niet op back-ups of in de cloud tenzij u daadwerkelijk klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Schadeoplossing Nederland B.V. bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen en gespreksnotities aan klantgegevens.

Daarnaast verstrekt Schadeoplossing Nederland B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden door middel van cookies. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Hiervoor verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schadeoplossing Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schadeoplossing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schadeoplossing Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Schadeoplossing Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schadeoplossing.nl

Onze beveiligingsmaatregelen op de website:
 • De gegevens die u invoert via onze website worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL verbinding.
 • De url voor het inloggen op de back-end van de website wijkt af van de standaard URL.
 • Voor het inloggen op de back-end van de website is 2-staps verificatie vereist.
 • De website is tevens beveiligd door middel van een speciale plug-in (Wegens veiligheidsoverwegingen wordt de naam van deze plugin hier niet vermeld).
 • Onze website slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan 10 seconden. Dit is nodig om uw gegevens door te kunnen mailen. Daarna vind direct verwijdering plaats.
 • Uw IP adres wordt niet meegestuurd bij het invullen van een formulier.
 • De gegevens die wij naar Google Analytics sturen zijn volledig anoniem.
 • Gezien onze website geen persoonlijk gegevens bewaard, staan uw gegevens ook niet in een backup opgeslagen waardoor meer informatie hierover niet relevant is.
 • Alle inloggegevens die te maken hebben met de website zijn automatisch gegenereerd door een passwordmanager. Deze inloggegevens zijn dan ook in deze passwordmanager opgeslagen. De passwordmanager is daarnaast ook beveiligd met 2-staps verificatie. Alle inloggegevens blijven bewaard zolang de website bestaat (online of in backups).
 • Enkel 2 personen hebben gegevens om in te loggen op de website (bekend binnen de organisatie. Wegens veiligheidsoverwegingen wordt dit hier niet vermeld).
 • Enkel 1 persoon heeft toegang tot alle wachtwoorden omtrent de hele online bedrijfsvoering (bekend binnen de organisatie. Wegens veiligheidsoverwegingen wordt dit hier niet vermeld).