Transparant over uw privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Schadeoplossing Nederland B.V. , gevestigd aan Edisonstraat 10 7601 PS Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Schadeoplossing Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit verschillende formulieren:
Gegeven Formulier
Uw voor- en achternaam Wordt gevraagd in formulier; ‘Bel mij terug’, ‘contact’, ‘schade melden’
Uw woonplaats Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Schade melden’
Uw e-mailadres Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Schade melden’, Checklist download: ’25+ Tips bij wateroverlast’
Uw telefoonnummer Wordt gevraagd in formulier; ‘Bel mij terug’, ‘contact’, ‘schade melden’
Uw soort schade Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Schade melden’
Of de expert van de verzekeraar al is langs geweest Wordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’
Uw omschrijving van de schade Wordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’
Uw vraag / opmerking Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’
Ik wil mij (ook) aanmelden voor de nieuwsbrief Wordt gevraagd in formulier; ‘Schade melden’, ’25+ Tips bij wateroverlast’
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schadeoplossing.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.
Schadeoplossing Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de gegevens die de website van Schadeoplossing Nederland B.V. verwerkt, de reden waarom wij dit vragen, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.
Gegeven Waarom vragen wij u dit? Grondslag Bewaartermijn
Uw voor- en achternaam Zodat wij u correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met u opnemen Met uw toestemming 1 maand*
Uw woonplaats Zodat wij kunnen kijken of we snel op locatie kunnen komen of dat dit ingepland moet worden Met uw toestemming 1 maand*
Uw e-mailadres Zodat wij per mail contact met u kunnen opnemen in geval dat u telefonisch niet bereikbaar bent. Wanneer u uw mailadres naar ons toe stuurt voor het ontvangen van een van onze PDF-downloads, zoals de checklist, sturen wij u maximaal 2 keer per maand een nieuwsbrief. U kun zich voor deze nieuwsbrief ten alle tijde uitschrijven. Met uw toestemming 1 maand* en in geval van de nieuwsbrief is dit voor onbepaalde tijd
Uw telefoonnummer Zodat wij u snel terug kunnen bellen om u van meer informatie te voorzien Met uw toestemming 1 maand*
Uw soort schade Zodat wij met de juiste expertise naar uw schade kunnen kijken Met uw toestemming 1 maand*
Of de expert van de verzekeraar al is langs geweest Zodat wij weten in welke fase van het schade verhalen u zich bevindt Met uw toestemming 1 maand*
Uw omschrijving van de schade Zodat wij meer informatie krijgen over wat er aan de hand is en u beter van dienst kunnen zijn Met uw toestemming 1 maand*
Uw vraag / opmerking Zodat wij meer informatie krijgen over uw reden van contact. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn. Met uw toestemming 1 maand*
Ik wil mij (ook) aanmelden voor de nieuwsbrief Zodat wij weten of wij u kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief. Met uw toestemming 1 maand*
* Tenzij u een klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Schadeoplossing Nederland B.V. bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens. Ook wanneer u ervoor kiest om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, blijven uw gegevens van dit formulier voor onbepaalde tijd bewaard. zo kunnen wij altijd uw toestemming aantonen indien dit nodig blijkt te zijn.
Schadeoplossing Nederland B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schadeoplossing Nederland B.V.) tussen zit.
Het gaat hier over de zogenaamde tracking cookies. Meer hierover leest u in onze cookiesverklaring. U kunt hier ook kiezen om tracking helemaal uit te schakelen. Wij gebruiken alleen tracking wanneer u ons toestemming heeft gegeven. Standaard staat deze voorkeur uitgeschakeld.
Uw persoonsgegevens worden niet op onze webserver bewaard. De gegevens vanuit de formulieren op onze website worden gemaild naar intake@schadeoplossing.nl en marketing@schadeoplossing.nl. Nadat deze gegevens zijn gemaild, worden deze binnen 10 seconden van de webserver verwijderd. Uw IP-adres wordt in geen geval meegestuurd.
Tenzij u een klant van ons wordt. In dat geval bewaren wij uw gegevens zolang Schadeoplossing Nederland B.V. bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens.
Wilt u een verzoek indienen om uw gegevens bij ons in te zien, te wijzigen of te verwijderen? Stuur uw verzoek dan per mail naar info@schadeoplossing.nl.
Schadeoplossing Nederland B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schadeoplossing Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met wie delen wij uw gegevens? Met welk doel
Zzp’er Rik Rik fungeert voor ons als bewerker. Hij doet voor ons de algehele ontwikkeling en online marketing van de website en alles daaromheen. Zo ook social media, conversieoptimalisatie, etc. Er wordt een kopie van elk ingestuurd formulier gemaild naar marketing@schadeoplossing.nl om te zien hoe goed de verschillende formulieren converteren. Rik bewaart deze formulieren maximaal 1 maand.

Gegevens die u via een van onze online formulieren heeft verstuurd, staan verder niet op back-ups of in de cloud, tenzij u daadwerkelijk klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Schadeoplossing Nederland B.V. bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen en gespreksnotities aan klantgegevens.

Daarnaast verstrekt Schadeoplossing Nederland B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden door middel van cookies. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Hiervoor verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schadeoplossing Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schadeoplossing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schadeoplossing Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Schadeoplossing Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schadeoplossing.nl.
Onze beveiligingsmaatregelen op de website:
 • De gegevens die u invoert via onze website worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL-verbinding.
 • De url voor het inloggen op de back-end van de website wijkt af van de standaard URL.
 • Voor het inloggen op de back-end van de website is 2-stapsverificatie vereist.
 • De website is tevens beveiligd door middel van een speciale plug-in (wegens veiligheidsoverwegingen wordt de naam van deze plugin hier niet vermeld).
 • Onze website slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan 10 seconden. Dit is nodig om uw gegevens door te kunnen mailen. Daarna vindt direct verwijdering plaats.
 • Uw IP-adres wordt niet meegestuurd bij het invullen van een formulier.
 • Uw IP-adres die wij naar Google Analytics sturen, is anoniem gemaakt.
 • Aangezien onze website geen persoonlijk gegevens bewaart, worden uw gegevens ook niet in een back-up opgeslagen, waardoor meer informatie hierover niet relevant is.
 • Alle inloggegevens die te maken hebben met de website zijn automatisch gegenereerd door een passwordmanager. Deze inloggegevens zijn dan ook in deze passwordmanager opgeslagen. De passwordmanager is daarnaast ook beveiligd met 2-stapsverificatie. Alle inloggegevens blijven bewaard zolang de website bestaat (online of in back-ups).
 • Slechts 2 personen hebben gegevens om in te loggen op de website (bekend binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden zij hier niet vermeld).
 • Slechts 1 persoon heeft toegang tot alle wachtwoorden omtrent de hele online bedrijfsvoering (bekend binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt deze persoon hier niet vermeld).

Bedrijfsgegevens

 • Schadeoplossing Nederland B.V.
  Edisonstraat 10
  7601 PS Almelo
 • info@schadeoplossing.nl

 • 088 – 888 5000

 • Registraties
  Kvk nr. 61631000, Enschede
  BTW nr. NL 8544.21.361.B01

Gerelateerde pagina’s

Voor meer informatie over uw privacy

Hoe gaan wij met uw cookies om en welke instellingen staan geactiveerd? U kunt het allemaal vinden op deze pagina. Uw privacy staat bij ons voorop.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruik van onze website. Welke dit zijn vertellen wij u in onze disclaimer.