137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Lekkage aan de vloerverwarming

Er was een tijd dat vloerverwarming uitsluitend werd gebruikt als bijverwarming voor een woning. Tegenwoordig wordt in steeds meer nieuwbouwwoningen gekozen voor vloerverwarming als hoofdverwarming. Dit is mogelijk, wanneer de isolatie van de woning optimaal is.

Vloerverwarming bestaat uit flexibele leidingen in de vloer waar warm water doorheen stroomt. In elke leiding in huis waar water doorheen stroomt, kan lekkage optreden. Vloerverwarming bestaat uit erg veel leidingen, waardoor de kans op lekkage ook aanzienlijk groter wordt. Hoe herkent u een lekkage van de vloerverwarming en welke mogelijkheden biedt uw verzekering? Waar moet u op letten?

Lekkage aan de vloerverwarming

Hoe herkent u lekkage van de vloerverwarming?

Voordat u de verzekering belt, wilt u wellicht te weten komen of de lekkage écht van de vloerverwarming afkomstig is. Een lekkage aan de vloerverwarming is meestal snel te herkennen aan donkere vlekken in de voegen van de tegels. Of aan optrekkend vocht in de muren, omdat het vocht meestal enigszins door de muren wordt geabsorbeerd. Ook zult u merken dat de cv-installatie een drukverlies aangeeft.

Wat te doen? Vul eerst de cv bij en controleer of de druk na enkele dagen nog op peil is. Is er opnieuw sprake van drukverlies, dan is er meestal sprake van lekkage. Heel af en toe kan het probleem van drukverlies ook in de cv-ketel zelf zitten. In dat geval kun u de inboedel- of opstalverzekering niet aanspreken, tenzij u een speciale verzekering voor uw cv-ketel heeft afgesloten.

Schadelijke gevolgen van lekkage

Een lekkage aan uw vloerverwarming kan een hoop problemen met zich meebrengen. En dan hebben we het niet alleen over materiële schade, maar ook over schade aan uw gezondheid. Door de lekkage ontstaat er namelijk een perfecte broedplaats voor schimmels en bacteriën. Deze kunnen (vooral bij gevoelige mensen) allergische reacties teweegbrengen of irritatie van het neusslijmvlies en ademhalingsproblemen veroorzaken. Meer dan genoeg redenen om een lekkage aan de vloerverwarming zo snel mogelijk te verhelpen en direct contact op te nemen met uw verzekering!

Oorzaken van een lekkage aan de vloerverwarming

Er zijn een aantal oorzaken op te noemen, waardoor deze specifieke lekkage kan optreden. Denk aan een gehaaste installatie, waardoor koppelingen niet goed zijn aangedraaid of waardoor leidingen zijn beschadigd. Ook kan er tijdens werkzaamheden per ongeluk in de vloerverwarming zijn geboord. Heel vervelend – en in het laatste geval dekt de verzekering de schade helaas niet. De schade is dan veroorzaakt door uw eigen schuld.

De lekkage opsporen

Wellicht kunt u zelf ongeveer achterhalen waar de lekkage zich bevindt. Maar wilt u de precieze plek achterhalen, dan kunt u het beste een gespecialiseerd lekdetectiebedrijf inschakelen. Doorgaans worden deze kosten vergoed door uw verzekering. Deze manier van opsporen zorgt ervoor dat niet uw gehele vloer hoeft te worden verwijderd. Daarmee bespaart u een hoop tijd, moeite en kosten!

De lekkage wordt meestal opgespoord door middel van een analyse van warmtebeelden. Met een thermografische camera kan precies worden waargenomen waar het water uit de leiding lekt. Het weggelekte water is namelijk koel en het water in de leiding is warm. Zodoende is precies te zien waar de lekkage zich bevindt.

Lekkage vloerverwarming en de verzekering

De meeste verzekeraars dekken de schade door lekkage van de vloerverwarming, tenzij er sprake is van eigen schuld. Er dient dan nog wel gekeken te worden of de vloer vast zit aan de woning of dat deze zwevend gelegd is. Bij een zwevend gelegde vloer dient u de inboedelverzekering aan te spreken, bij een vaste vloer spreekt u de opstalverzekering aan.

Deze dekking is over het algemeen de regel bij verzekeraars. Toch kan een verzekering nét even afwijken van wat gangbaar is. Controleer daarom altijd bij uw verzekeraar de exacte voorwaarden van uw verzekering.

Een peiling tussendoor

Heeft u lekkage door uw vloerverwarming?

Laden ... Laden ...

Uw verzekering biedt u meer mogelijkheden voor de vergoeding

Uw verzekering dekt in de meeste gevallen de schade door lekkage van de vloerverwarming, maar wat is deze dekking dan? Het komt vaak voor dat de verzekering een te lage vergoeding uitkeert. Zo laag zelfs, dat u de ontstane schade er niet mee kunt herstellen. Weet u dat u lang niet altijd de vergoeding hoeft te accepteren, die de verzekering u aanbiedt? U kunt in een dergelijke situatie ook contra-expertise inschakelen.

Het goede nieuws: uw verzekeraar is wettelijk verplicht om de redelijke kosten van contra-expertise te vergoeden. Ons expertisebureau biedt contra-expertise aan en onze kosten zijn áltijd redelijk. Wij declareren onze kosten dus op uw verzekering en u ontvangt nooit een factuur van ons.

Onafhankelijke rol

Wij bekijken de schade door lekkage van uw vloerverwarming net zoals de schade-expert van uw verzekering dit doet. Wij zijn echter onafhankelijk en werken niet voor uw verzekeraar. Dit betekent dat wij heel objectief met uw schade omgaan. Onze contra-expert gaat in gesprek met uw verzekeringsmaatschappij en daarin wordt de juiste schadevergoeding bepaald. Die vergoeding valt in 95% van de gevallen hoger uit dan wanneer u geen contra-expertise zou hebben ingeschakeld.

Let op: uw verzekeraar zal u deze mogelijkheden bijna nooit actief voorstellen. De verzekeraar dient namelijk de kosten voor de contra-expertise aan het expertisebureau (aan ons) te betalen en de hogere schadevergoeding aan u. Voor uw verzekeraar is dat verre van aantrekkelijk.

Wilt u ons inschakelen? Dat gaat niet via uw verzekeraar. Bel 088 – 888 5000 of meld uw schade op deze pagina. Wij helpen u verder.

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

Inhoudsopgave

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.

“Onze onafhankelijke expert bekijkt uw brand- of waterschade en gaat vervolgens in gesprek met de expert van uw verzekeraar. Contra-expertise is kosteloos beschikbaar voor iedereen die een inboedel- of opstalverzekering heeft.”

 • Wij komen uw schade vaststellen

  Wij stellen de schade vast en dat doen we volledig onpartijdig. Wij gaan voor de juiste en eerlijke vergoeding.

 • Helemaal onafhankelijk

  Wij werken niet voor verzekeraars of aangesloten belangenorganisaties. Wij zijn écht onafhankelijk.

 • Onze klanten zijn tevreden klanten

  Tevreden klanten, daar worden wij vrolijk van! Heeft u de onafhankelijke reviews al gelezen?

 • Wij zijn kosteloos

  Onze dienstverlening wordt vergoed door uw verzekeraar. Dit is wettelijk geregeld en staat in de voorwaarden van uw verzekeringspolis.

 • U staat er niet meer alleen voor

  U staat niet alleen tegenover een grote verzekeraar. Wij hebben uw belangen voor ogen.

 • Goede hulp van begin tot eind

  Wij helpen u – van de schadevaststelling tot de coördinatie van het volledige schadeherstel – indien u dit wenst.