Wanneer kunnen wij u helpen?

 • bij een discussiepunt met uw verzekeraar
 • als u een schade-expert toegewezen hebt gekregen

 • wanneer er sprake is van brand-, water-, storm- of inbraakschade

Wanneer kunnen wij u helpen

Alles over de verzekering

Lekkage aan de vloerverwarming

Lekkage aan de vloerverwarming

Er was een tijd dat vloerverwarming uitsluitend werd gebruikt als bijverwarming voor een woning. Tegenwoordig wordt in steeds meer nieuwbouwwoningen gekozen voor vloerverwarming als hoofdverwarming. Dit is mogelijk, wanneer de isolatie van de woning optimaal is.

Vloerverwarming bestaat uit flexibele leidingen in de vloer waar warm water doorheen stroomt. In elke leiding in huis waar water doorheen stroomt, kan lekkage optreden. Vloerverwarming bestaat uit erg veel leidingen, waardoor de kans op lekkage ook aanzienlijk groter wordt. Hoe herkent u een lekkage van de vloerverwarming en welke mogelijkheden biedt uw verzekering? Waar moet u op letten?

Heeft u ook te maken met schade?

...en komt u er niet uit met uw verzekeraar?

In dit artikel

Hoe herkent u lekkage van de vloerverwarming?

Voordat u de verzekering belt, wilt u wellicht te weten komen of de lekkage écht van de vloerverwarming afkomstig is. Een lekkage aan de vloerverwarming is meestal snel te herkennen aan donkere vlekken in de voegen van de tegels. Of aan optrekkend vocht in de muren, omdat het vocht meestal enigszins door de muren wordt geabsorbeerd. Ook zult u merken dat de cv-installatie een drukverlies aangeeft.

Wat te doen? Vul eerst de cv bij en controleer of de druk na enkele dagen nog op peil is. Is er opnieuw sprake van drukverlies, dan is er meestal sprake van lekkage. Heel af en toe kan het probleem van drukverlies ook in de cv-ketel zelf zitten. In dat geval kun u de inboedel- of opstalverzekering niet aanspreken, tenzij u een speciale verzekering voor uw cv-ketel heeft afgesloten.

Schadelijke gevolgen van lekkage

Een lekkage aan uw vloerverwarming kan een hoop problemen met zich meebrengen. En dan hebben we het niet alleen over materiële schade, maar ook over schade aan uw gezondheid. Door de lekkage ontstaat er namelijk een perfecte broedplaats voor schimmels en bacteriën. Deze kunnen (vooral bij gevoelige mensen) allergische reacties teweegbrengen of irritatie van het neusslijmvlies en ademhalingsproblemen veroorzaken. Meer dan genoeg redenen om een lekkage aan de vloerverwarming zo snel mogelijk te verhelpen en direct contact op te nemen met uw verzekering!

Oorzaken van een lekkage aan de vloerverwarming

Er zijn een aantal oorzaken op te noemen, waardoor deze specifieke lekkage kan optreden. Denk aan een gehaaste installatie, waardoor koppelingen niet goed zijn aangedraaid of waardoor leidingen zijn beschadigd. Ook kan er tijdens werkzaamheden per ongeluk in de vloerverwarming zijn geboord. Heel vervelend – en in het laatste geval dekt de verzekering de schade helaas niet. De schade is dan veroorzaakt door uw eigen schuld.

De lekkage opsporen

Wellicht kunt u zelf ongeveer achterhalen waar de lekkage zich bevindt. Maar wilt u de precieze plek achterhalen, dan kunt u het beste een gespecialiseerd lekdetectiebedrijf inschakelen. Doorgaans worden deze kosten vergoed door uw verzekering. Deze manier van opsporen zorgt ervoor dat niet uw gehele vloer hoeft te worden verwijderd. Daarmee bespaart u een hoop tijd, moeite en kosten!

De lekkage wordt meestal opgespoord door middel van een analyse van warmtebeelden. Met een thermografische camera kan precies worden waargenomen waar het water uit de leiding lekt. Het weggelekte water is namelijk koel en het water in de leiding is warm. Zodoende is precies te zien waar de lekkage zich bevindt.

Lekkage vloerverwarming en de verzekering

De meeste verzekeraars dekken de schade door lekkage van de vloerverwarming, tenzij er sprake is van eigen schuld. Er dient dan nog wel gekeken te worden of de vloer vast zit aan de woning of dat deze zwevend gelegd is. Bij een zwevend gelegde vloer dient u de inboedelverzekering aan te spreken, bij een vaste vloer spreekt u de opstalverzekering aan.

Deze dekking is over het algemeen de regel bij verzekeraars. Toch kan een verzekering nét even afwijken van wat gangbaar is. Controleer daarom altijd bij uw verzekeraar de exacte voorwaarden van uw verzekering.

Uw verzekering biedt u meer mogelijkheden voor de vergoeding

Uw verzekering dekt in de meeste gevallen de schade door lekkage van de vloerverwarming, maar wat is deze dekking dan? Het komt vaak voor dat de verzekering een te lage vergoeding uitkeert. Zo laag zelfs, dat u de ontstane schade er niet mee kunt herstellen. Weet u dat u lang niet altijd de vergoeding hoeft te accepteren, die de verzekering u aanbiedt? U kunt in een dergelijke situatie ook contra-expertise inschakelen.

Het goede nieuws: uw verzekeraar is wettelijk verplicht om de redelijke kosten van contra-expertise te vergoeden. Ons expertisebureau biedt contra-expertise aan en onze kosten zijn áltijd redelijk. Wij declareren onze kosten dus op uw verzekering en u ontvangt nooit een factuur van ons.

Onafhankelijke rol

Wij bekijken de schade door lekkage van uw vloerverwarming net zoals de schade-expert van uw verzekering dit doet. Wij zijn echter onafhankelijk en werken niet voor uw verzekeraar. Dit betekent dat wij heel objectief met uw schade omgaan. Onze contra-expert gaat in gesprek met uw verzekeringsmaatschappij en daarin wordt de juiste schadevergoeding bepaald. Die vergoeding valt in 95% van de gevallen hoger uit dan wanneer u geen contra-expertise zou hebben ingeschakeld.

Let op: uw verzekeraar zal u deze mogelijkheden bijna nooit actief voorstellen. De verzekeraar dient namelijk de kosten voor de contra-expertise aan het expertisebureau (aan ons) te betalen en de hogere schadevergoeding aan u. Voor uw verzekeraar is dat verre van aantrekkelijk.

Wilt u ons inschakelen? Dat gaat niet via uw verzekeraar. Bel 088 – 888 5000 of meld uw schade hieronder. Wij helpen u verder.

Deel deze informatie over lekkage aan de vloerverwarming!

“Een hart voor mensen”

Mevr. M. Lith

Zo ontzettend blij met de hulp van Schadeoplossing Nederland! Enorme stormschade / waterschade gehad en vanwege alle schade was het erg druk. Wij kregen zelden contact met onze verzekering.. Nadat wij Schadeoplossing Nederland hebben ingeschakeld kwam gelijk 2 dagen later een expert en is alles in werking gezet. Alles is netjes en snel opgelost! Zo ontzettend dankbaar en blij, ik raad iedereen aan om hun in te schakelen!

Tips bij wateroverlast checklist

25+ Tips bij wateroverlast

Relevante praktijkverhalen

Échte schades, echte hulp met onze contra-expertise

Onafhankelijke expertise

Online schade melden

Online schade melden

Online schade melden

Contra-expertise is een wettelijk recht voor iedere verzekerde. Het is een kosteloze en onafhankelijke oplossing voor iedereen die het niet eens is met zijn of haar verzekeraar.

Met welke schade heeft u te maken? *
Bent u verzekerd? *
Is de schade-expert langs geweest? *
Wat is het probleem met uw verzekeraar? *
Wilt u uw schade toelichten? *
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig regelen wij tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade