Met welke schade heeft u te maken? *
Bent u verzekerd? *
Is de schade-expert langs geweest? *
Wat is het probleem met uw verzekeraar? *
Wilt u uw schade toelichten? *

Meer vergoeding
voor stormschade

Laat u door ons verder helpen

Een paar keer per jaar is het flink raak. Dan raast er een stevige storm over ons land, met zware regen- of onweersbuien en heftige windstoten. Zo’n storm laat een spoor van vernielingen achter.

Stormschade kan veel ellende met zich meebrengen. Vooral bij grote schade, die ook praktische gevolgen heeft. Stel bijvoorbeeld dat u inderdaad pech heeft: er waait een boom om tegen uw huis. Mogelijk richt die omgevallen boom zoveel schade aan, dat u niet meer veilig kunt wonen in uw huis. U zult dan direct op zoek moeten gaan naar vervangende woonruimte en uw waardevolle spullen in veiligheid moeten brengen. Daar komt nog eens bij dat: a) de kosten voor het herstel van stormschade snel stijgen; en b) dat het afwikkelen van een schadeclaim vaak lang duurt.

Wilt u dit voorkomen? Schakel dan onze contra-expert in. Uw stormschade wordt soepel afgehandeld en u ontvangt de juiste en eerlijke schadevergoeding.

Voordelen met contra-expertise

 • Beschikbaar voor heel Nederland

 • Onafhankelijke schadevaststelling

 • Goede begeleiding van begin tot eind

 • Geen administratieve rompslomp meer

 • U staat er niet langer alleen voor

 • Een frisse kijk op schade

 • Vergrote kans op hogere schadevergoeding

Waarom onze hulp na storm inschakelen?

Omdat wij u volledig kunnen ontzorgen.

Soms is een stormschade zo groot dat het voor u nog maar moeilijk te overzien is. Hier komt dan de communicatie met de verzekeraar, de vergoeding en het herstel van de stormschade nog bij. Bij veel mensen ontstaat hierdoor spanning en stress. Wij kunnen u tijdens dit proces van begin tot eind bijstaan.

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Ook aandacht voor alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Hulp van begin tot eind

 • Indien nodig regelen wij tijdelijke woonruimte

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

Storm richt vaak een hoop schade aan. Wij helpen bij stormschade.
Meer resultaat minder zorgen.

“Als u stormschade meldt bij uw verzekeringsmaatschappij, stuurt deze een schade-expert, die de stormschade opneemt. De schade-expert werkt voor uw verzekeringsmaatschappij, of laat zich hierdoor inhuren. Deze persoon is daarom niet volledig objectief en onafhankelijk in zijn of haar werk. Immers, uw verzekeringsmaatschappij betaalt hem of haar. Daar zit dan ook het spanningsveld, want de verzekeringsmaatschappij wil uw schade wel vergoeden…maar liever niet maximaal. Heeft u (flinke) stormschade, dan is maximale schadevergoeding voor u juist wél heel belangrijk.”

Dit zeggen onze klanten

Aantoonbaar meer resultaat met contra-expertise

 • "Nam al het werk uit handen"

  Tijdens de storm op 18 februari van dit jaar is een groot gedeelte van ons dak eraf gewaaid, met als gevolg een enorme waterschade. De situatie was door de schade zo complex dat wij het niet meer konden overzien; elke dag werd aan de lijst met narigheid iets nieuws toegevoegd. Dat veroorzaakte veel stress, ook in het contact met de verzekeraar. Wij hebben vervolgens Schadeoplossing Nederland B.V. ingeschakeld met het verzoek om hulp en een contra-expertise. Schadeoplossing Nederland nam ons al het werk uit handen en ging professioneel en voortvarend te werk. Er kwamen oplossingen voor de schade en een regeling met onze verzekeraar. Wij zijn ervan overtuigd dat wij dankzij deze interventie een eerlijke vergoeding hebben gekregen voor de omvangrijke schade. Dit bedrag zou zeker anders zijn geweest als wij deze kwestie zelf hadden moeten afhandelen.

  Een tevreden klant

 • "Een hart voor mensen"

  Zo ontzettend blij met de hulp van Schadeoplossing Nederland! Enorme stormschade / waterschade gehad en vanwege alle schade was het erg druk. Wij kregen zelden contact met onze verzekering.. Nadat wij Schadeoplossing Nederland hebben ingeschakeld kwam gelijk 2 dagen later een expert en is alles in werking gezet. Alles is netjes en snel opgelost! Zo ontzettend dankbaar en blij, ik raad iedereen aan om hun in te schakelen!

  Een tevreden klant

  Utrecht

 • "Bijna al onze zorgen kunnen ontnemen"

  Bedankt Schadeoplossing voor al jullie geduld! Begin juni hebben wij stormschade gehad aan onze nieuwbouwwoning. de woning stond er net 4 maanden. En er was behoorlijke schade in en om de woning. Zij kwamen eerder langs dan de verzekering en hebben bijna al onze zorgen kunnen ontnemen. Bedankt voor de fantastische hulp!

  Een tevreden klant

 • "Alle zorgen uit handen"

  De Storm van Februari 2022 was verschrikkelijk. Onze bomen van meer dan 150 jaar oud moesten het ontgelden en vielen bovenop onze schuren. Omdat we het niet eens waren met onze verzekeringsmaatschappij hebben we Schadeoplossing Nederland opgebeld. In de middag kwam er een contra-expert bij ons en hij nam inderdaad alle zorgen uit handen, hij vertelde ons wat we precies moesten aanleveren aan offertes e.d. en vervolgens ging hij ermee aan de slag. Ik heb alleen maar lof voor dit bedrijf en beveel ze van harte aan. Nogmaals super bedankt

  Een tevreden klant

  Groningen

Stormschade opgelopen, en dan?

Onze experts helpen u bij stormschade

Bij stormschade is het belangrijk dat er als eerste contact wordt opgenomen met de verzekeraar. Daarna is het in de meeste gevallen verstandig om altijd even contact te zoeken met een contra-expert. Deze expert is namelijk onafhankelijk en kan daardoor de stormschade objectief, eerlijk en betrouwbaar vaststellen. Wij, Schadeoplossing Nederland, kunnen voor u de contra-expertise uitvoeren.

Het is vaak lastig om stormschade te claimen. Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Veel gevolgschade wordt in eerste instantie over het hoofd gezien – of wordt pas later merkbaar. De vergoedingen voor die gevolgschade zijn bovendien soms minimaal.
 • Veel schade wordt als het ware ‘over de schutting gegooid’. Dit gebeurt wanneer er overlap is tussen de dekking van verzekering A en de dekking van verzekering B. U moet de schade dan gaan claimen bij een andere verzekeraar. Oftewel, de verzekeraar stuurt u van het kastje naar de muur, waardoor u geen stap verder komt. Dit zal u het gevoel geven dat u er alleen voor staat.
 • Soms ontstaan er discussies met de verzekeringsmaatschappij over de vraag of het wel echt stormde toen de schade ontstond. De ergste conclusie is dan natuurlijk: geen storm = geen stormschade = geen schadevergoeding!
Ja, u bent verplicht bent om uw stormschade te herstellen. De verplichting om dit te doen, ligt vast in uw opstalverzekering. De verzekeraar keert vaak eerst een deel uit van de schadevergoeding, waarmee u de herstelwerkzaamheden kunt laten beginnen. De rest van de vergoeding wordt later uitgekeerd – zodra u alle facturen heeft overhandigd aan uw verzekeraar. Deze manier van werken dwingt u om de stormschade degelijk te laten herstellen.

Facturen herstelwerkzaamheden

Het is belangrijk dat de facturen voor de herstelwerkzaamheden kloppen en dat ze duidelijk zijn. Let er daarom op dat de herstelwerkzaamheden concreet genoeg worden beschreven op de factuur. Ga ook zorgvuldig met deze facturen om; bewaar de scans of kopieën ervan in uw eigen administratie. Overleg van tevoren met uw verzekeraar hoe deze de facturen (in welke vorm, met welke frequentie, ten aanzien van welke afdeling/persoon) wil ontvangen. Houd voor uzelf bij welke facturen u wanneer verstuurd heeft. Verzoek altijd om een ontvangstbevestiging. Dit voorkomt discussie achteraf, waardoor de financiële afwikkeling vertraagd kan worden.

Heeft u stormschade opgelopen, lopen de herstelkosten op en dreigt de afwikkeling van de schadeclaim lang te gaan duren? Schakel dan een contra-expert van Schadeoplossing Nederland in. Hoe sneller u dit doet na het melden van de schade bij uw verzekeraar, des te meer wij voor u kunnen betekenen. Er moeten namelijk belangrijke keuzes worden gemaakt aan het begin van de schademelding.

Uw belangen altijd voorop

Een contra-expert stelt uw belangen écht voorop. Wel zult u de contra-expert altijd op eigen initiatief moeten inschakelen. De verzekeraar doet dit namelijk níet voor u! Belangrijk voor u om te weten: contra-experts werken nooit voor een verzekeringsmaatschappij. Zij werken uitsluitend voor expertisebureaus, die géén nauwe banden onderhouden met verzekeraars. Hierdoor is belangenverstrengeling uitgesloten.

Contact met uw contra-expert

Onze experts gaan deskundig te werk als ze uw stormschade beoordelen. En natuurlijk wilt u ook graag weten hoe ze hiernaar kijken en wat ze daarvan vinden. Dat is logisch. Informeer daarom gerust naar de status van uw schade. Hiervoor neemt u rechtstreeks contact op met uw contra-expert.

Heeft u schade opgelopen door storm, dan gaat uw verzekeraar bij het KNMI controleren of er op de bewuste dag en tijd daadwerkelijk sprake was van een storm. Officieel stormt het vanaf windkracht 9, maar verzekeraars dekken stormschade al vanaf windkracht 7. Dat is wel zo prettig, want ook windkracht 7 kan heel wat schade aanrichten! Het wordt lastiger als het plaatselijk stormt, wat het KNMI niet heeft gemeten. In die situatie kan de ontstane schade mogelijk toch gedekt zijn, als anderen binnen een straal van 10 kilometer ook schade hebben oplopen. U zult dan actief contact met andere gedupeerden moeten opnemen, om met een goed verhaal bij uw verzekeringsmaatschappij aan te kloppen.

Contra-expertise bij stormschade kost u niets. Dat leest u goed. Wij zijn als contra-expertisebureau volledig onafhankelijk als we uw schade beoordelen. De kosten die wij hiervoor maken, declareren wij rechtstreeks bij uw verzekeringsmaatschappij. Die constructie hebben wij niet zelf bedacht, maar deze vloeit voort uit de wet. Met andere woorden: u ontvangt nooit een factuur van ons!

Per verzekering worden andere eigen risico’s gehanteerd. De volgende eigen risico’s komen het vaakst voor:

 • Woningen hebben een eigen risico van 2‰ van het verzekerd bedrag, met een minimum van € 225 en een maximum € 450, of een vast bedrag als dit in de voorwaarden beschreven staat.
 • Overige gebouwen hebben een eigen risico van 2‰ van het verzekerd bedrag, met een minimum van € 340 en een maximum van € 680. Een woonboot heeft een eigen risico van € 125.
 • Een mobiele bungalow heeft een eigen risico van 2‰ van het verzekerd bedrag, met een minimum van € 227- en een maximum van € 454.

Krijgt u te maken met stormschade? In dat geval adviseren wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. U moet namelijk al vroeg in het schadeproces belangrijke keuzes maken bij uw verzekeraar. Wanneer u contact met ons opneemt, adviseren wij u graag kosteloos en vrijblijvend.