Klacht over verzekeraar

Een klacht over de verzekeraar kan ontstaan, wanneer u gaandeweg – of acuut – ontevreden raakt over de wijze waarop de verzekeraar met u omgaat. Dat is vervelend en daar moet ook een oplossing voor komen. U heeft dan de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de klachtenafdeling van uw verzekeraar. Daarna kunt u ook een klacht over uw verzekeraar indienen bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Helpt dit niet, dan kunt u zich nog wenden tot de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Uw klacht wordt dan via het Kifid naar hen doorgestuurd. Tot slot is er nog een mogelijkheid om naar de rechter te stappen, maar dit kost altijd geld en tijd. Is het u dat allemaal waard?

Klacht over verzekeraar

Wees er op tijd bij vóórdat het een klacht over uw verzekeraar wordt

U kunt acties ondernemen om ervoor te zorgen dat het niet tot een klacht komt. Daarvoor gaan we even terug naar het begin. In eerste instantie raakt u ontevreden over iets. Dat kan bijvoorbeeld de communicatie zijn, het schaderapport of de uit te keren vergoeding. Dat zijn punten die vaak op te lossen zijn zonder de klachtenafdeling van uw verzekeraar, het Kifid of de Tuchtraad. Een contra-expert inschakelen – die u helpt met raad en daad omtrent uw schade – is dan een verstandige keuze.

Dit doet onze contra-expert

Onze contra-expert bekijkt uw schade opnieuw en zorgt vervolgens voor een schadevaststelling. Er is een belangrijk verschil tussen de contra-expert en de schade-expert van uw verzekeraar. Onze contra-expert is namelijk onafhankelijk. Dat wil zeggen dat hij niet in dienst is van de verzekeraar. Dit belangrijke verschil kan veel invloed hebben op hoe er met u wordt omgegaan tijdens de schadeafhandeling. Zowel op het gebied van communicatie, de schadevaststelling als de uiteindelijke vergoeding. Dit alles zorgt ervoor dat het nooit tot een klacht komt over uw verzekeraar.

Uw onvrede opgelost krijgen zonder kosten maar mét een goed resultaat

Het inschakelen van een advocaat kost geld. Door onze contra-expert in de arm te nemen, kost het u niets om uw onvrede op te lossen. Verzekeraars zijn namelijk wettelijk verplicht om de kosten voor onze dienstverlening te declareren. Wij worden dus betaald door uw verzekeraar, maar wij zijn niet in dienst van uw verzekeraar. Als dat wel zo was, zou er sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling, waardoor we gedupeerden niet goed genoeg kunnen helpen.

Meer informatie over waarom onze contra-expertise kosteloos is? Klik hier!

Vaak is contra-expertise gewoon nodig

Helaas zien we dat mensen verschillend reageren wanneer een klacht over de verzekeraar begint te ontstaan. Velen voelen zich met de rug tegen de muur staan en accepteren alles wat de verzekeraar zegt. Sommige mensen weten simpelweg niet wat hun rechten zijn, andere slaan door naar de andere kant en kiezen voor hoge advocaatkosten. In heel veel gevallen had de hele verzekeringsklacht voorkomen kunnen worden door tijdige contra-expertise. De situatie was dan niet uit de hand gelopen.

Uw moet zélf de stap zetten

Wanneer u gebruik wilt maken van onze contra-expert, dient u ons zelf in te schakelen. De verzekeraar zal dit niet voor u doen. Wij zijn de derde partij in de kwestie en stellen uw belangen voorop. Een verzekeraar zal u daarom niet snel adviseren om een contra-expert in de arm te nemen. Doordat wij uw belangen vooropstellen, moeten zij in veruit de meeste gevallen een (aanzienlijk) hogere vergoeding betalen en ook nog eens de kosten voor onze diensten.

Schakel ons vandaag nog in en laat de kwestie geen verzekeringsklacht worden

Herkent u de situatie die wij geschetst hebben in deze tekst – en merkt u dat er een klacht aan het ontstaan is over uw verzekeraar op het gebied van communicatie of vergoeding? Wellicht kunnen wij u helpen voordat u allerlei andere grote stappen zet. Geef uw schade aan ons door en wij bekijken graag wat wij voor u kunnen doen. Wij doen dat kosteloos; u krijgt dus geen factuur.

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade