137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Lekkage in de badkamer? Wij helpen u met de verzekering

U heeft lekkage in de badkamer en u vraagt zich af wat u het beste kunt doen? Dit artikel geeft u vooral waardevolle informatie om de juiste vergoeding van uw verzekering te krijgen zodat u de schade goed kunt herstellen. Het komt nog veel te vaak voor dat gedupeerden slechts een minimale vergoeding ontvangen terwijl zij in werkelijkheid recht hebben op meer.

Lekkage in de badkamer? Wij helpen u met de verzekering

Lekkage in de badkamer? Dit moet u doen met de verzekering

Bij een lekkage in de badkamer is het in ieder geval verstandig dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw verzekeraar. Zij sturen een schade-expert langs die de lekkage gaat inventariseren. Aan de hand hiervan komt een vergoeding naar voren waarmee u de schade kunt herstellen.. toch? Helaas, dat laatste gaat vaak niet op. De schade is meestal niet te herstellen met de aangeboden vergoeding. Waarom is de vergoeding dan zo minimaal? Een schade-expert gebruikt hier vaak uitsluitingen voor die staan beschreven in de polisvoorwaarden, bijvoorbeeld slechte kitnaden. Hoe weet u of deze uitsluitingen werkelijk toepasbaar zijn voor uw lekkage? U zult een expert moeten zijn om de schade-expert werkelijk te kunnen overtuigen.

Een peiling tussendoor

Heeft u last van lekkage in de badkamer?

Laden ... Laden ...

Contra expertise inschakelen bij lekkage in de badkamer

Kortom; u heeft een extra expert nodig die u bijstaat, de contra-expert. Deze expert doet hetzelfde als een schade-expert met één belangrijk verschil. De contra-expert is onafhankelijk omdat deze niet voor de verzekeringsmaatschappij werkt. U begrijpt dat het voor een contra-expert daarom veel makkelijker is om de schade inclusief gevolgschade werkelijk op de juiste waarde te inventariseren. Hij zet zich niet in voor de belangen van de verzekeringsmaatschappij, maar voor uw belangen! Na de inventarisatie gaat de contra-expert met de schade-expert om tafel om de schade te bespreken. Daaruit komt de juiste en eerlijke schadevergoeding naar boven.

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

Lekkage in de badkamer opsporen

Weet u dat lekkage in de badkamer een van de meest voorkomende lekkages is in huis? Het vervelende hiervan is dat een badkamerlekkage meestal niet eenvoudig met het blote oog te zien is. Om de exacte bron van de lekkage te vinden, kan onze contra-expert een lekdetectie laten uitvoeren. Daarmee wordt precies achterhaald waar het probleem zich bevindt. Van de lekdetectie wordt een rapportage gemaakt, die wordt toegevoegd aan het dossier van uw algehele schade, inclusief alle gevolgschade. Met dit dossier in de hand gaat de contra-expert om tafel met de schade-expert van uw verzekeraar.

Lekkage door slechte kitnaden?

Slechte kitnaden kunnen de oorzaak zijn van lekkage in uw badkamer. Een slechte kitnaad is vaak direct zichtbaar, waardoor het voor de hand ligt om de lekkage daar direct aan te verbinden. Meestal is dat terecht, maar het komt ook weleens voor dat dit níet de oorzaak is van de lekkage in de badkamer. Onze contra-expert zoekt grondig voor u uit of de kitnaden wel daadwerkelijk de oorzaak van het probleem zijn.

Waterschade door een lekkende sifon

Een lekkende sifon, ook wel zwanenhals genoemd, is vaak de oorzaak van een lekkage in de badkamer. Het rubber erin kan uitgedroogd raken, waardoor water kan weglekken. Misschien heeft u ook wel de pech dat de sifon slecht gemonteerd is. Wanneer u niet regelmatig in uw wastafelkastje kijkt, kan zo’n lekkage na verloop van tijd toch nog flink wat schade veroorzaken. Gelukkig is de sifon snel te vervangen en is er bijna nooit hak- en breekwerk vereist.

Lekkage door de douche

Bij de douche komen veel mogelijke oorzaken bij elkaar, die voor lekkage kunnen zorgen. Denk aan lekkage van de afvoer, het afvoerputje, de kraan en de kitnaden die allemaal kunnen gaan lekken door slecht onderhoud of beschadiging. Onze contra-expert zoekt uit waar het probleem precies ligt en kijkt daarbij verder dan wat hij zo op het oog in eerste instantie kan zien. Lees meer hierover in ons artikel over douchelekkage.

Vocht achter tegels in de badkamer

Wanneer er sprake is van vocht achter de tegels in de badkamer, dan is er waarschijnlijk sprake van lekkage van een waterleiding. Oude koppelingen kunnen lekken en er kunnen zelfs scheurtjes in de leidingen achter de tegels ontstaan. Ga in zo’n situatie snel in gesprek met onze contra-expert.

Lekkage in de badkamervloer

Bij een lekkage aan de badkamervloer, kan er aanzienlijke schade worden veroorzaakt en uiteindelijk leiden tot grote problemen. Veelvoorkomende oorzaken van dergelijke lekkages zijn:

 • Slechte kitnaden: Wanneer de kitnaden versleten of verkeerd aangebracht zijn, kan water gemakkelijk tussen voegen en onder de vloertegels sijpelen en veroorzaakt uiteindelijk schade aan het plafond op de verdieping daaronder.
 • Lekkende vloerverwarming: Een vloerverwarming kan complex zijn en wanneer deze niet juist is geïnstalleerd of door de jaren heen defect is geraakt, kan dit leiden tot lekkages.
 • Gebarsten of loszittende tegels: Beschadigingen aan het tegelwerk kunnen ervoor zorgen dat water doorsijpelt onder de vloer.
 • Defecte of verouderde leidingen: Ook leidingwerk kan door de tijd heen gaan lekken, door bijvoorbeeld slijtage of corrosie.

Kosten bij lekkage in de badkamer

Lekkage binnen de badkamer kan dus nogal wat oorzaken hebben. U kunt zich voorstellen dat de kosten van hak- en breekwerk aanzienlijk hoger zullen zijn dan wanneer er slechts een sifon moet worden vervangen. Het opsporen van een lekkage is meestal gedekt door uw verzekering, mits er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Uw contra-expert maakt in ieder geval een compleet kostenoverzicht van de lekkageschade.

Aangezien onze contra-expert niet wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij, mag u erop vertrouwen dat zijn indicatie van de kosten reëel is. Hij heeft úw belangen voor ogen, níet de belangen van uw verzekeraar. De contra-expert zet zich ervoor in om de kosten voor de lekkage te verhalen op uw verzekering, zodat u een eerlijke schadevergoeding krijgt.

Vergoeding vanuit de verzekeringen

Het inschakelen van onze contra-expertise vereist een opstal- of inboedelverzekering. Wij declareren de door ons gemaakte kosten op uw verzekering. Zijn wij dan in dienst van uw verzekeraar? Nee, maar onze kosten worden door uw verzekeraar betaald, omdat verzekeraars daar wettelijk toe verplicht zijn. U ontvangt daarom ook nooit een factuur voor onze contra-expertise.

De vergoeding van uw gevolgschade kan vanuit één of vanuit beide verzekeringen plaatsvinden. Er is meestal wel sprake van een eigen risico tot € 500,- tenzij u een hogere premie betaalt.

Dekking voor lekkage vanuit de opstalverzekering

Dekking voor lekkage vindt plaats vanuit de opstalverzekering. Deze opstalverzekering is verplicht voor iedere huiseigenaar met een hypotheek. Heeft u geen hypotheek? Ook dan is het verstandig om een opstalverzekering te hebben afgesloten. Bij lekkage in de badkamer wordt bijvoorbeeld schade aan muren, vloeren en plafonds vergoed. De vergoeding voor het opsporen van de lekkage en het hak- en breekwerk gebeurt ook vanuit deze verzekering.

Dekking voor lekkage vanuit de inboedelverzekering

Is er schade ontstaan aan uw spullen, zoals de meubels of apparatuur? Dan is daar dekking voor te vinden in de inboedelverzekering. Deze verzekering is overigens niet verplicht, maar wij raden u altijd wel aan om deze af te sluiten. Vooral omdat de waarde van de inboedel in de loop der jaren vaak ongemerkt toeneemt. In dat kader is het ook belangrijk dat u zich verzekert tegen onderverzekering.

Inhoudsopgave

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.

“Onze onafhankelijke expert bekijkt uw brand- of waterschade en gaat vervolgens in gesprek met de expert van uw verzekeraar. Contra-expertise is kosteloos beschikbaar voor iedereen die een inboedel- of opstalverzekering heeft.”

 • Wij komen uw schade vaststellen

  Wij stellen de schade vast en dat doen we volledig onpartijdig. Wij gaan voor de juiste en eerlijke vergoeding.

 • Helemaal onafhankelijk

  Wij werken niet voor verzekeraars of aangesloten belangenorganisaties. Wij zijn écht onafhankelijk.

 • Onze klanten zijn tevreden klanten

  Tevreden klanten, daar worden wij vrolijk van! Heeft u de onafhankelijke reviews al gelezen?

 • Wij zijn kosteloos

  Onze dienstverlening wordt vergoed door uw verzekeraar. Dit is wettelijk geregeld en staat in de voorwaarden van uw verzekeringspolis.

 • U staat er niet meer alleen voor

  U staat niet alleen tegenover een grote verzekeraar. Wij hebben uw belangen voor ogen.

 • Goede hulp van begin tot eind

  Wij helpen u – van de schadevaststelling tot de coördinatie van het volledige schadeherstel – indien u dit wenst.