Wat dekt een inboedelverzekering?

Wat dekt een inboedelverzekering?

We hebben het allemaal weleens meegemaakt. Een schade waar we even niet zo goed raad mee weten, zoals een kapotte wasmachine, gescheurde kleding of een beschadigd aanrechtblad. Op zo’n moment komt soms de vraag voorbij of de inboedelverzekering die schade vergoedt. Kunt u deze schade zomaar claimen op deze verzekering? En zo ja, heeft dat dan ook gevolgen voor uw premie?

Wat kunt u doen als er sprake is van een grotere schade, maar u het niet eens bent met uw verzekeringsmaatschappij? In dat geval kunt u contra-expertise inschakelen. U hoeft daar niets voor te betalen. Bovendien is de kans groot dat u daardoor ook nog een hogere schadevergoeding ontvangt.

Extra expertise bij waterschade.

Oneens met uw verzekeraar over
de uitkering van uw schade?
Wij helpen u graag verder.

Wat is verzekerd bij een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering geeft dekking voor spullen die niet nagelvast in uw woning zitten. Denk daarbij aan meubels, gordijnen, apparatuur en sieraden. Het merendeel van de inboedelverzekeringen dekt ook losse spullen in uw tuin, zoals uw tuinmeubelen. Hierop bestaan wel een paar uitzonderingen, die ook nog eens verschillen per verzekeringsmaatschappij. In het algemeen geldt dat de dekking voor spullen buitenshuis vaak beperkt is. U kunt de inboedelverzekering aanspreken voor een aantal soorten schades: brandschade, waterschade, stormschade en inbraakschade.

Het is mogelijk dat door storm, water, brand of inbraak niet alleen uw inboedel beschadigd raakt, maar ook de opstal. Dit zijn alle nagelvaste spullen, zoals muren, daken en plafonds. Als hieraan schade is ontstaan, kunt u een beroep doen op uw opstalverzekering. Ons advies: neem in zo’n situatie altijd contact op met onze contra-expert. Deze persoon kan u veel inzicht geven in de vergoeding van uw schade. Dit kost u niets.

Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor spullen die niet nagelvast in uw woning zitten. U bent dan verzekerd bij brandschade, waterschade, stormschade en inbraakschade.

afb. 1 Met een inboedelverzekering bent u gedekt voor spullen die niet nagelvast in uw woning zitten. U bent dan verzekerd voor een uitkering bij brandschade, waterschade, stormschade en inbraakschade.

Wat is niet verzekerd bij een inboedelverzekering?

Schade die ontstaat door achterstallig onderhoud, is niet gedekt. Dat is ook logisch: als u de boel goed onderhoudt, ontstaat er meestal geen schade. In de praktijk leidt dit regelmatig tot discussie: is er nu wel of niet sprake van achterstallig onderhoud? Hoe wordt dat bepaald? Onze contra-expert kan dit kosteloos voor u uitzoeken.

Schade die ook niet gedekt wordt, is schade door nalatigheid. Klein voorbeeld: u hebt een raam thuis open laten staan, terwijl u naar familie toe bent. Onverwacht gaat het stortregenen, waardoor uw woonkamer waterschade oploopt. U had in deze situatie de schade simpel kunnen voorkomen door voor vertrek nog even naar het weerbericht te kijken.

Nalatigheid door bijvoorbeeld een raam open te laten staan wordt niet gedekt door de inboedelverzekering.

afb. 2 Schade door nalatigheid door bijvoorbeeld een raam open te laten staan, wordt niet gedekt door de inboedelverzekering.

Extra uitgebreide dekking

Wanneer u kiest voor de uitgebreide dekking* van een inboedelverzekering bent u ook verzekerd tegen:

 • schroei- en smeltschade

 • schade door vandalisme

 • blikseminslag

 • ontploffing

 • schade door scherven
 • hak- en breekwerk dat nodig is om de lekkage op te sporen en te repareren

* Deze lijst is indicatief. Voor de exacte uitgebreide dekking raden wij u aan om deze informatie in te winnen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Hak- en breekwerk is gedekt bij een extra uitgebreide dekking, maar het is natuurlijk sneller en minder invasief om een lekkage op te laten sporen door een lekdetectiebedrijf.

afb. 3 Hak- en breekwerk is gedekt bij een extra uitgebreide dekking, maar het is natuurlijk sneller en minder invasief om een lekkage op te laten sporen door een lekdetectiebedrijf.

Een Allrisk inboedelverzekering

Gaat u voor een allrisk inboedelverzekering? Dan zijn zelfs de spullen gedekt die u heeft omgestoten of laten vallen, mits u dat niet met opzet gedaan heeft. Het woord ‘allrisk’ is hier een beetje misleidend, omdat er toch nog weer een aantal uitzonderingen bestaan. Bij schade door aardbevingen, overstromingen, oorlogsgeweld en atoomkernreacties heeft u gewoon pech; de schade wordt in dat geval maar ten dele vergoed en soms ook helemaal niet.

U heeft bijvoorbeeld een wijnglas omgestoten op uw bank. U kunt de schade verhalen op uw inboedelverzekering.

afb. 4 U heeft bijvoorbeeld een wijnglas omgestoten op uw bank. U kunt de schade verhalen op uw inboedelverzekering.

Inboedelverzekering – prijs en risico

Een inboedelverzekering hoeft helemaal niet duur te zijn. Gemiddeld bedraagt een inboedelverzekering zo’n € 10 per maand. Kiest u voor extra dekking(en), dan komt u uit op een maandbedrag van ongeveer € 13. Laten we zeggen zo’n € 156 per jaar.

Stel dat u in een jaar een flinke schade oploopt aan de spullen van uw woning, dan heeft de investering zich ruimschoots terugverdiend. Heeft u een jaar gehad waarin u geen schade heeft opgelopen, dan heeft u € 156 betaald voor een stukje zekerheid op alles wat er in uw huis staat.

Altijd een inboedelverzekering

Als u nagaat dat de kosten voor de verzekering van een mobiele telefoon ook al makkelijk kunnen oplopen tot zo’n € 10 per maand, dan zijn de kosten voor een inboedelverzekering voor alle spullen in uw huis goed te rechtvaardigen. Wij raden dan ook aan om áltijd een inboedelverzekering af te sluiten. Dat geldt overigens ook voor de opstalverzekering. Het kan u in de toekomst duur komen te staan, als u deze verzekering niet afsluit. U zult de pech maar hebben.

Wanneer u een inboedelverzekering afsluit loopt u weinig tot geen risico meer om zelf te moeten opdraaien voor de geleden schade.

afb. 5 Wanneer u een inboedelverzekering afsluit loopt u weinig tot geen risico meer om zelf te moeten opdraaien voor de geleden schade.

De waarde van uw inboedelverzekering

Het is belangrijk dat u de juiste waarde van uw inboedel berekent. Zo voorkomt u dat u onderverzekerd of oververzekerd raakt. In beide gevallen heeft dit invloed op de hoogte van de premie die u betaalt – en op de maximale uitkering in geval van schade.

Hoe kunt u de waarde van uw inboedel op een juiste wijze berekenen? Dit kan door middel van de inboedelwaardemeter, die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld. Met behulp van deze inboedelwaardemeter kunt u de waarde van uw inboedel bepalen aan de hand van een puntensysteem.
Er zit nog een handig voordeel aan de inboedelwaardemeter. Wanneer u de meter gebruikt, geven veel verzekeraars een garantie tegen onderverzekerd raken. Uw verzekerde waarde wordt namelijk elk jaar met een bepaald percentage verhoogd. Bent u benieuwd of uw verzekeraar deze garantie ook geeft? Controleer dan of er in de inboedelverzekering een indexclausule is opgenomen.
Heeft u in een jaar extreem veel – of heel dure – spullen gekocht? In dat geval doet u er goed aan om alsnog te controleren of de waarde van uw inboedel nog wel klopt. Vul de inboedelwaardemeter dan opnieuw in en geef de geactualiseerde waarde door aan uw verzekeringsmaatschappij.

De waarde van uw inboedel kan schommelen. Zorg er altijd voor dat u niet onderverzekerd of oververzekerd raakt. Gebruik de inboedelwaardemeter, controleer of er sprake is van een indexclausule op u verzekering en doe een dubbelcheck bij extreme uitgaven.

afb. 6 De waarde van uw inboedel kan schommelen. Zorg er altijd voor dat u niet onderverzekerd of oververzekerd raakt. Gebruik de inboedelwaardemeter, controleer of er sprake is van een indexclausule op u verzekering en doe een dubbelcheck bij extreme uitgaven.

Dagwaarde of nieuwwaarde met de inboedelverzekering?

Wordt vanuit de inboedelverzekering de dagwaarde vergoed of de nieuwwaarde? De dagwaarde is de waarde van het product op het moment vlak voordat de schade ontstond. De nieuwwaarde is het bedrag dat u nodig heeft, om het product opnieuw aan te schaffen.

Verzekeraars hanteren vaak de 40%-regel. Kortgezegd: als uw beschadigde product minder waard is dan 40% van de nieuwprijs, wordt de dagwaarde uitgekeerd. Is de dagwaarde meer dan 40% van de nieuwprijs, dan ontvangt u de nieuwwaarde.
De dagwaarde wordt bepaald aan de hand van afschrijvingslijsten. Deze kunt u vinden op de website van uw verzekeraar.

De dagwaarde van uw spullen wordt bepaald aan de hand van afschrijvingslijsten. U kunt deze downloaden op de website van uw verzekeraar.

afb. 7 De dagwaarde van uw spullen wordt bepaald aan de hand van afschrijvingslijsten. U kunt deze downloaden op de website van uw verzekeraar.

Schade claimen op de inboedelverzekering

Wanneer u schade wilt claimen op de inboedelverzekering, moet u hiervoor een schadeformulier invullen. Tegenwoordig kan dat bijna altijd digitaal (website of app) of telefonisch. Op onze website vindt u een handige tool om direct te achterhalen hoe u de schade kunt claimen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Op het schadeformulier legt u uit hoe de schade is ontstaan en wat de omvang is. Aan de hand hiervan probeert de verzekeraar een vergoeding op te stellen voor de schade. Soms is dit door de omvang van de schade niet mogelijk; er zal dan een schade-expert van de verzekeraar naar moeten kijken.

Geen idee hoe u de schade moet melden op uw verzekering? Onze handige tool helpt u eenvoudig verder.

afb. 8 Geen idee hoe u de schade moet melden op uw verzekering? Onze handige tool helpt u eenvoudig verder.

Moet u de schade altijd claimen?

De ene persoon claimt meer schade op de inboedelverzekering dan de andere persoon. Wanneer dit bovengemiddeld is, wordt de premie hierop aangepast. De premie kan worden verhoogd met 50%, 75% of zelfs 100%. Ook kan het eigen risico worden opgelegd.

Het is daarom belangrijk dat u zelf nagaat of de kosten van de schade opwegen tegen de hogere premiekosten. Accepteren dat er een kras op uw aanrecht zit (of dat uw kledingstuk kapot is) nadat u al meerdere schades heeft geclaimd, is misschien wel te verkiezen boven een hogere premie.

Een gebroken koffiekop is natuurlijk een overdreven voorbeeld, maar probeer uitsluitend van uw inboedelverzekering gebruik te maken bij een grotere schade.

afb. 9 Een gebroken koffiekop is natuurlijk een overdreven voorbeeld, maar probeer uitsluitend van uw inboedelverzekering gebruik te maken bij een grotere schade.

De schade-expert komt langs bij grote schade

Wanneer de schade-expert langskomt om een grotere schade te inventariseren, raden wij u sterk aan om niet alleen af te gaan op zijn/haar oordeel. Schakel een contra-expert in om het oordeel van de schade-expert te controleren. De schade-expert werkt namelijk voor uw verzekeringsmaatschappij. Dat is een reden waarom u niet blindelings moet vertrouwen op een objectieve beoordeling.

Een contra-expert werkt daarentegen voor een onafhankelijk expertisebureau. Zijn of haar boterham wordt niet betaald door de verzekeringsmaatschappij, waardoor hij of zij een schade wel onafhankelijk en objectief kan beoordelen. De contra-expert zet zich in voor uw belang.

De schade-expert en de contra-expert gaan met elkaar in gesprek over hun bevindingen. Op basis van de uitkomst van dat gesprek, wordt de juiste en eerlijke schadevergoeding aan u uitbetaald.

afb. 10 De schade-expert en de contra-expert gaan met elkaar in gesprek over hun bevindingen. Op basis van de uitkomst van dat gesprek, wordt de juiste en eerlijke schadevergoeding aan u uitbetaald.

U dient een contra-expert zelf in te schakelen

Wanneer u te maken heeft met een grote schade, zal een verzekeringsmaatschappij u er niet snel op wijzen dat u kosteloos een contra-expert kunt inschakelen. De kosten voor deze contra-expert worden namelijk gedeclareerd bij uw verzekeraar. Dit is wettelijk zo geregeld door de Nederlandse overheid, om gedupeerden bij te staan.

Een verzekeraar moet dus de kosten voor contra-expertise vergoeden. In 90% van de gevallen leidt dit tot een hogere schadevergoeding dan wanneer er geen contra-expert zou zijn ingeschakeld.
Waar u zo’n contra expert kunt vinden? Bij ons! Wij helpen onze klanten al jaren en met veel succes! Wij zijn gespecialiseerd in water- en brandschade en hebben een succesratio van 90%.
Ook hulp nodig bij het claimen van schade op uw inboedelverzekering? Neem dan direct contact met ons op. Is de schade-expert nog niet geweest of werkt de verzekering niet mee en lijkt alles vertraagd? Ook dan is het verstandig om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

Lees meer onze contra-expertise. Wij zijn er voor uw belang.

afb. 11 Lees meer onze contra-expertise. Wij zijn er voor uw belang.

Klantervaringen

Google klantervaring

Reviewscore

4,8/ 5

Google waardering score

Vragen?

Snel geholpen worden met uw schade? Neem dan direct vrijblijvend contact met ons op.

contra expertisebureau bellen

088 - 888 5000

24/7 bereikbaar voor calamiteiten

Deel alle informatie over een lekkage onder de vloer!

Niet eens met uw verzekeraar?

Niet eens met uw verzekeraar?

Ontdek snel of u de juiste vergoeding ontvangt!

Of bel: 088 – 888 5000

15+ voordelen
van onze
contra-expertise

15+ voordelen van onze contra-expertise

 • Ons advies is geheel vrijblijvend

 • Wij zijn kosteloos

 • Wij zijn volledig onafhankelijk

 • U staat er niet meer alleen voor

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig regelen wij tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Wij inventariseren uw schade

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Hulp van begin tot eind

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Onze klanten zijn erg tevreden

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten
 • Specialisatie in brand- en waterschade

 • Beoordeling van auteur
 • Beoordeeld 5 Sterren
 • 100%

 • Wat dekt een inboedelverzekering? - Schadeoplossing Nederland B.V.
 • Beoordeeld door
 • Geplaatst op:
 • Laatst bewerkt op: 18 februari 2021