Écht onafhankelijke hulp bij

Lekkage in huis

Lekkage in huis

Oneens met uw verzekeraar over de vergoeding voor uw lekkage? Wij helpen u verder, kosteloos.

Meld uw schade
Is uw lekkage verzekerd? Wij kunnen helpen met uw schadeclaim.
Home » Lekkage

Uw lekkage vraagt
om de juiste inventarisatie

Met behulp van contra-expertise

Lekkage kan door verschillende oorzaken ontstaan. Het weer, een verstopping of misschien wel door uw eigen toedoen. Lekkage zorgt ervoor dat u direct veranderd in een ware speurneus. U vraagt zich af waar de lekkage zit en of u deze zelf kunt repareren. Lekkage schade kan snel opgelost worden, als u maar de juiste kennis in huis hebt van wat uw mogelijkheden zijn.

Schadeoplossing Nederland B.V. helpt u met uw lekkage. Dit doen wij door de juiste en eerlijke schadevergoeding te regelen en door ervoor zorg te dragen dat uw schade weer volledig wordt hersteld.

Schade melden

“Fijne manier van werken”

Mevr. S. Lynda

Wij zijn erg te spreken over Schadeoplossing. Nadat we door waterschade een lekkage hadden in de schuur, woon- en slaapkamer, heb ik contact met hen opgenomen. Dit omdat de inboedelverzekering ons maar niet wilde begrijpen.

Ze zijn erg klantvriendelijk, we werden goed begrepen en kregen de volledige aandacht. Schadeoplossing heeft ons goed begeleid en geholpen met ons probleem. Zij zijn erg duidelijk en hebben een fijne manier van werken. Wij hebben dankzij Schadeoplossing gekregen waar we recht op hebben en zijn erg tevreden. Wij raden iedereen Schadeoplossing aan.

Meer vergoeding voor uw schade

Met 3 eenvoudige stappen

Onafhankelijke expertise

Online schade melden

Online schade melden

Online schade melden

Contra-expertise is een wettelijk recht voor iedere verzekerde. Het is een kosteloze en onafhankelijke oplossing voor iedereen die het niet eens is met zijn of haar verzekeraar.

Met welke schade heeft u te maken? *
Bent u verzekerd? *
Is de schade-expert langs geweest? *
Wat is het probleem met uw verzekeraar? *
Wilt u uw schade toelichten? *
Choose File
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig regelen wij tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade

Meer over schade door lekkage

Wij zijn onafhankelijke experts bij schade door lekkage

Een lekkage wordt meestal pas opgemerkt zodra de schade zichtbaar wordt, die daardoor ontstaat. Denk maar aan onverwachte lelijke kringen op het plafond, of een opgebolde vloer, veroorzaakt door kapotte vloerverwarming. U wilt zulke lekkage natuurlijk zo snel mogelijk verhelpen, om verdere schade te beperken. Daarvoor schakelt u de verzekeringsmaatschappij in.

Lekkage en de rol van de contra-expert

De verzekeringsmaatschappij stuurt een schade-expert bij u langs om de schade te beoordelen. Dat gebeurt vooral als het om grotere lekkages gaat. Op basis van zijn bevindingen wordt er een rapport opgemaakt. Dit rapport wijst uit of u gedekt bent voor deze schade en hoeveel schadevergoeding u kunt ontvangen. Helaas lijkt het erop dat u hier weinig tegenin te brengen heeft. Toch is het tegendeel waar. Alleen, daar loopt de schade-expert niet mee te koop.

U kunt een hogere vergoeding verwachten wanneer u onze contra-expert inschakelt. Onze contra-expert komt ook bij u langs en bekijkt de lekkageschade op zijn beurt. Na de schadevaststelling gaat hij in gesprek met uw verzekeraar. Wat is nu precies het verschil tussen beiden? De contra-expert doet dit helemaal onafhankelijk. Hij wordt ingeschakeld door u, níet door de verzekeringsmaatschappij. U mag er daarom op vertrouwen dat hij uw belangen eerlijk zal behartigen.

Heeft u ook te maken met schade?

...en komt u er niet uit met uw verzekeraar?
Online uw schade melden

Scherp oog voor gevolgschade

Vooral bij grotere lekkages is het belangrijk dat u onze contra-expert de schade laat inventariseren. Hij weet waar hij naar moet kijken en heeft ook een scherp oog voor mogelijke vervolgschade. Op deze manier past de vergoeding daadwerkelijk bij de lekkageschade die u heeft opgelopen.

Lekkage in huis

Een lekkage in huis kan verschillende oorzaken hebben. Het is dan ook belangrijk dat er extra gelet wordt op specifieke punten die van belang zijn voor die desbetreffende oorzaak. Onze contra-expert kent de belangrijke en minder belangrijke punten en gaat ze allemaal voor u na. Wij geven een aantal voorbeelden:

Lekkage aan het dak

Bij een daklekkage kunnen er binnen afzienbare tijd schimmels gaan groeien op plekken die niet direct zichtbaar zijn. En alhoewel u die schimmelgroei niet ziet, kan dit wel schade toebrengen aan uw gezondheid. Zorg er daarom voor dat u bij een daklekkage alles goed laat controleren, zodat u er zeker van bent dat er geen schimmel (meer) aanwezig is.

Lekkage aan het plafond

Lekkage aan het plafond brengt weer andere risico’s met zich mee. Een daarvan is kortsluiting. Achter de plafonds bevinden zich vaak elektrische installaties. De combinatie met water kan kortsluiting veroorzaken. Laat onze contra-expert hier zo spoedig mogelijk naar kijken!

Lekkage in de badkamer

In de badkamer spelen de kitranden vaak een grote rol. Wanneer de kwaliteit hiervan is verslechterd, kunnen er lekkages optreden. Deze oorzaak is niet gedekt door uw verzekering. Een contra-expert kan uitzoeken of de lekkage in de badkamer inderdaad te wijten is aan de kitranden of dat er een andere oorzaak is.

Zo schakelt u onze onafhankelijke contra-expertise in voor uw lekkage

Het is heel eenvoudig om onze hulp in te schakelen. U kunt ons bellen op 088 – 888 5000 of u kunt uw lekkage melden via ons online formulier. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. Onze contra-expert adviseert u graag over de te nemen vervolgstappen.

Deel deze informatie op social!

Tips bij wateroverlast checklist

25+ Tips bij wateroverlast

Relevante praktijkverhalen

Échte schades, echte hulp met onze contra-expertise

 • De brand is begonnen op de plek van de meterkast.
  Lees dit artikel
 • Chalet verwoest door gesprongen waterleiding. Er ontstond schimmel op de vloer en tegen de muur.
  Lees dit artikel

Gerelateerde artikelen
over lekkage

Voor meer informatie in specifieke situaties

Wat bedoelen wij met een verzekering die bij een lekkage niet meewerkt? Dan denken we aan een verzekering die het uit te keren bedrag wil minimaliseren met behulp van uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Lees dit artikel

Vervelend, er is daklekkage ontstaan. Vanuit de verzekering bent u verplicht om de situatie te beredderen: dit houdt in dat u er alles aan doet om het lekkende dak tijdelijk onder controle te krijgen.

Lees dit artikel

Een lekkage onder de vloer kan zorgen voor schade die pas echt zichtbaar wordt naar mate van tijd. Het opkomend vocht wordt zichtbaar doordat bijvoorbeeld de vloer opbolt of de muren vochtig worden.

Lees dit artikel

De lekkageschade in de badkamer is meestal niet te herstellen met de aangeboden vergoeding. Waarom is de vergoeding dan zo minimaal? Een schade-expert gebruikt hier vaak uitsluitingen voor.

Lees dit artikel

Waar zit het lek dat gerepareerd moet worden? U kun daar zelf naar zoeken, maar dat kost u een hoop tijd en moeite en dan is het nog maar de vraag of u het lek kunt vinden.

Lees dit artikel

Niets is zo vervelend als u uw dakkapel niet kunt herstellen. Dit kan bijvoorbeeld komen door de minimale vergoeding die de verzekeraar u voorschotelt.

Lees dit artikel

Wanneer een kelder niet meer vochtig is, maar echt nat is geworden door de toestroom van water, moet er direct worden gehandeld en spreken we over kelderlekkage.

Lees dit artikel

Een lek in de riolering is iets anders dan een verstopte riolering. Maar in beide situaties kan er een flinke schade ontstaan, omdat rioolwater uw huis binnen kan stromen.

Lees dit artikel