137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Schade-expert & contra-expert

In de verzekeringswereld wordt veel vaktaal gebruikt, wat soms wel eens verwarrend kan zijn. Kijk naar het voorbeeld van de schade-expert en de contra-expert. Twee termen die makkelijk door elkaar te halen zijn, maar er bestaat een groot verschil tussen.

Sterker nog: in de praktijk nemen mensen vaak contact op met een schade-expert, terwijl zij eigenlijk een contra-expert nodig hebben om hun recht te halen.

Schade-expert & contra-expert

Wat is het verschil?

Het is eigenlijk best eenvoudig. De schade-expert werkt altijd voor een verzekeringsmaatschappij (hetzij in loondienst of als extern bureau dat ingehuurd wordt) en heeft ook altijd hun belang voor ogen. Een contra-expert werkt voor u als verzekerde en heeft úw belang voor ogen. Hij werkt niet voor de verzekeringsmaatschappij, waardoor hij daadwerkelijk onafhankelijk een schade kan beoordelen.

Een peiling tussendoor

Loopt u vast met uw verzekeraar vanwege een schade?

Laden ... Laden ...

Werkzaamheden van een schade-expert

Alle verzekeringsmaatschappijen zijn er niet gek op om schadevergoedingen uit te betalen aan verzekerden. Vooral niet wanneer het gaat om grote schades. Zij willen de schadeclaim eerst goed onderzocht hebben, en schakelen daarvoor een schade-expert in om de claim goed onder de loep te nemen. Meestal bij een schadebedrag van om en rond de €750,- wordt een schade-expert ingeschakeld, maar dit kan verschillen per verzekeraar. Voor een schade onder dit bedrag wordt meestal geen schade-expert langs gestuurd. De kosten van deze schade-expert wegen dan niet op tegen het schadebedrag.

Een schade-expert wordt altijd aangewezen en betaald door een verzekeringsmaatschappij om de schadeclaim te onderzoeken. Zij moeten onderzoeken wat de oorzaak van de schade is en of dit gedekt is in uw verzekeringspolis. Hiervoor komen zij langs, waarbij zij proberen bewijs te verzamelen en de schade te begroten.

Vervolgens dragen zij hun rapportage met aanbevelingen over aan de verzekeringsmaatschappij. Deze aanbevelingen hebben zij opgemaakt vanuit het belang van de verzekeraar, omdat zij door deze verzekeraar worden betaald. “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.” Daarom heeft u een contra-expert nodig, om voor uw recht op te komen.

Een schade-expert is er niet om u met raad en daad te helpen. Hetgeen wat de schade-expert doet, is naar de schade kijken vanuit verzekeraarsperspectief, vanuit de relatie die zij met de verzekeraar hebben. Zij zullen u niet helpen wanneer u niet akkoord bent met de schadevergoeding. De taak ligt bij u om te bewijzen dat u meer schadevergoeding moet krijgen dan de vergoeding die de schade-expert heeft vastgesteld.

Vooral bij een grote schade kan het voelen alsof de schade-expert u tegenwerkt. Wanneer u een contra-expert inschakelt, komt deze vakman of -vrouw op voor uw belangen, waardoor u er niet alleen voor staat. Het loont de moeite om zo snel mogelijk een contra-expert in te schakelen. Soms kan het namelijk erg lastig zijn om belangrijke beslissingen terug te draaien, die al in een vroeg stadium moeten worden genomen.

Wat doet een contra-expert?

Als verzekerde wijst u de contra-expert aan. Een contra-expert kan u van begin tot eind bijstaan bij de afwikkeling van uw schadeclaim. Misschien heeft u als particulier of ondernemer brand gehad, waardoor uw huis of pand helemaal verloren is gegaan. Wellicht is er waterschade (bijvoorbeeld door een storm) ontstaan, waardoor u niet meer in uw eigen huis kunt wonen of in uw onderneming geen zaken meer kunt doen. Ook bij diefstal en inbraak is er sprake van schade en verlies. Een contra-expert van Schadeoplossing Nederland kan u daarmee helpen.

De contra-expert in dienst van Schadeoplossing Nederland kan elk onderdeel van uw schadeclaim behandelen. Van de administratieve documenten tot de meer praktische zaken. De contra-expert komt bij u langs om uw schadeclaim onafhankelijk te beoordelen. Vervolgens gaat hij of zij in gesprek met de vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappij (of de hun toegewezen schade-expert), om de juiste schadevergoeding voor u te regelen.

Een contra-expert van Schadeoplossing Nederland

Onze contra-expert is volledig op de hoogte van de polisvoorwaarden van uw verzekering en is daarom uitstekend in staat om over uw schadeclaim te onderhandelen.

Een contra expert van Schadeoplossing Nederland

 • kan een schade werkelijk op waarde te schatten, waardoor de juiste schadevergoeding tot stand komt.
 • weet exact hoe de schadeafhandeling werkt bij de verschillende maatschappijen.
 • kan een tijdelijk voorschot voor u regelen en ervoor zorgen dat u dit op tijd ontvangt.
 • werkt nooit voor een verzekeringsmaatschappij en is volledig onafhankelijk.

U kunt een contra-expert inschakelen wanneer een schadeclaim is geweigerd of moedwillig wordt vertraagd. Wacht echter niet te lang, zodat de juiste beslissingen al in een vroeg stadium kunnen worden genomen.

U verhoogt daarmee niet alleen de kans op het ontvangen van de juiste schadevergoeding, ook geeft u de hele schadeclaim uit handen. Hierdoor hoeft u zelf bijna niets meer te regelen. Uw contra-expert kan alles van begin tot eind voor u in orde maken en u kunt zich weer zo snel mogelijk richten op de dingen waar u voor die tijd ook al mee bezig was.

Wanneer u wacht totdat de claim mis lijkt te gaan, is het voor ons niet altijd even makkelijk om uw schadeclaim goed voorbereid te behandelen. Vaak is het bewijsmateriaal dan al geruimd en wordt het moeilijker – maar niet onmogelijk – om de juiste schadevergoeding te verkrijgen. Schakel daarom op tijd een contra-expert in. Zodra u weet dat u een schadevergoeding moet krijgen van uw verzekeraar, kunt u ons inschakelen.

Wij onderschrijven met onze schadecoaches en contra-experts de Gedragscode van Expertise-organisaties.

afb. 1 Wij onderschrijven met onze schadecoaches en contra-experts de Gedragscode van Expertise-organisaties.

Waarom Schadeoplossing Nederland?

Schadeoplossing Nederland B.V. is een van de grootste en bekendste contra- expertisebureau van Nederland. Wij zijn niet aangesloten bij belangenorganisaties van verzekeraars, waardoor wij écht onafhankelijk kunnen zijn.

Met 95% van onze klanten die meer schadevergoeding hebben ontvangen door het inschakelen van onze hulp, is de effectiviteit van onze dienstverlening meer dan bewezen. De onafhankelijke reviews laten dit erg goed zien. Schadeoplossing Nederland is goed in staat om voor uw belangen op te komen!

Overigens onderschrijven wij ook de de Gedragscode van Expertise-organisaties. Dat maakt onze dienstverlening betrouwbaar en laat zien dat wij gaan voor de hoogste kwaliteit.

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

Maak gebruik van onze expertise!

De enige onpartijdige kant bij de afwikkeling van uw schadeclaim is een contra-expert. Heeft u geen contra-expert in de arm genomen? In dat geval staat u er eigenlijk alleen voor tegenover een hoop partijen, waarbij belangenverstrengeling een hoofdrol speelt. U kunt de contra-expert van Schadeoplossing Nederland de afwikkeling van uw schadeclaim volledig toevertrouwen. Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: uw belangen staan bij ons voorop.

Onze uitgebreide dienstverlening biedt u:

 • het veiligstellen van uw inboedel / eigendommen, het organiseren van bereddingswerkzaamheden en – indien – nodig zorgen wij voor vervangende woonruimte.
 • het voorbereiden, presenteren en onderhandelen van uw schadeclaim.
 • het volledig in kaart brengen van de schade – ook de gevolgschade voor zowel opstal als inboedel.
 • indien gewenst: het coördineren van de juiste specialisten om de schade te herstellen. Wij zorgen ook dat de kwaliteit van het herstel gewaarborgd blijft.

Veelgestelde vragen

Wat zou mijn verzekeringsmaatschappij ervan denken als ik een contra-expert inschakel?
Een verzekeringsmaatschappij of een schade-expert zal u meestal proberen te ontmoedigen, door bijvoorbeeld te zeggen dat zij niet met ons samenwerken of dat u de kosten (deels) zelf moet betalen. Zij zullen hier allerlei redenen voor opgeven, zodat u niet daadwerkelijk de stap maakt om een onafhankelijke contra-expert in te schakelen.

Hoeveel kost het mij om Schadeoplossing Nederland in te schakelen?
U mag volgens de wet iedere gewenste contra-expert inschakelen en de redelijke kosten hiervoor moet uw verzekeringsmaatschappij betalen. Mochten wij meer dan redelijke kosten gemaakt hebben om voor uw belang op te komen, dan nemen wij die voor eigen rekening. U ontvangt in ieder geval geen factuur van ons.

De verzekeringsmaatschappij heeft mij een contra-expert geadviseerd.
Teken niet en ga niet akkoord! Er bestaat een grote kans dat deze expert niet onafhankelijk is. Wij zijn volledig onafhankelijk, waardoor wij een schade realistisch kunnen vaststellen.

Wilt u na het lezen van deze informatie meer weten over de mogelijkheden? Of wilt u gebruik maken van een contra-expert van Schadeoplossing Nederland? Neem dan contact met ons op en ontvang direct deskundige hulp.

Inhoudsopgave

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.

“Onze onafhankelijke expert bekijkt uw brand- of waterschade en gaat vervolgens in gesprek met de expert van uw verzekeraar. Contra-expertise is kosteloos beschikbaar voor iedereen die een inboedel- of opstalverzekering heeft.”

 • Wij komen uw schade vaststellen

  Wij stellen de schade vast en dat doen we volledig onpartijdig. Wij gaan voor de juiste en eerlijke vergoeding.

 • Helemaal onafhankelijk

  Wij werken niet voor verzekeraars of aangesloten belangenorganisaties. Wij zijn écht onafhankelijk.

 • Onze klanten zijn tevreden klanten

  Tevreden klanten, daar worden wij vrolijk van! Heeft u de onafhankelijke reviews al gelezen?

 • Wij zijn kosteloos

  Onze dienstverlening wordt vergoed door uw verzekeraar. Dit is wettelijk geregeld en staat in de voorwaarden van uw verzekeringspolis.

 • U staat er niet meer alleen voor

  U staat niet alleen tegenover een grote verzekeraar. Wij hebben uw belangen voor ogen.

 • Goede hulp van begin tot eind

  Wij helpen u – van de schadevaststelling tot de coördinatie van het volledige schadeherstel – indien u dit wenst.