Waterleiding gesprongen? Hoe en wat met de verzekering?

Is er bij u thuis onverwachts een waterleiding gesprongen? Dat kan behoorlijke consequenties hebben! Vooral wanneer u bijvoorbeeld op vakantie was en er niemand in de buurt was op het moment dat de leiding sprong. Het water kan dan namelijk ongestoord blijven stromen, met vaak een enorme waterschade tot gevolg. Vloeren, plafonds, wanden en meubels kunnen daardoor ernstig worden aangetast. Juist in zo’n situatie verwacht u een juiste en eerlijke vergoeding van uw verzekering om de ontstane schade te herstellen. Helaas gebeurt dit in de praktijk niet altijd. Wat u in zo’n situatie kunt doen leest u in dit artikel.

Waterleiding gesprongen? Hoe en wat met de verzekering?

Gesprongen waterleiding of waterleiding lekkage?

Vaak is direct duidelijk waar de waterleiding gesprongen is: u hoeft het waterspoor alleen maar te volgen. Soms is er geen sprake van een gesprongen leiding, maar druppelt het water uit een leiding. In dat geval is er sprake van een andere oorzaak. We noemen het dan dus ook geen gesprongen leiding, maar waterleiding lekkage. En het is vervelend maar waar: een druppelende leiding is helaas niet altijd zichtbaar. Om een waterleiding lekkage op te sporen, moet vaak speciale apparatuur voor lekdetectie worden gebruikt.

Leiding gesprongen, wat nu?

Het eerste wat u moet doen bij een gesprongen waterleiding in huis, is de hoofdkraan dichtdraaien. Op die manier voorkomt u verdere waterschade in huis. Dit is ook een onderdeel van het beredden van uw inboedel en opstal, oftewel: voorkom dat er nog meer schade door snel uitstromend water aan uw inboedel en opstal ontstaat. U bent hiertoe ook verplicht volgens de polisvoorwaarden van uw verzekering. Soms heeft u de brandweer bij wateroverlast nodig. U kunt bij hen de gesprongen waterleiding melden wanneer er een risico op kortsluiting of brand bestaat of wanneer u uzelf niet meer in veiligheid kunt brengen door al het water.

Wat doet u eerst bij een lekkage aan de waterleiding?

Een lekkage aan de waterleiding kan worden opgemerkt door zichtbaar en hoorbaar gedruppel op de plek waar de lekkage zit. Maar dat is niet in alle situaties het geval! Zo kan een waterleiding aan de ene kant van het huis lekken, terwijl de druppels aan de andere kant van het huis vallen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een leiding achter het plafond niet helemaal horizontaal is gemonteerd en een beetje afloopt. Het kan dan al snel een flinke speurtocht worden om de lekkage aan de waterleiding op te sporen. U doet er in zo’n geval goed aan om een lekdetectie uit te laten voeren door een professioneel bedrijf. Dit scheelt u een hele hoop speurwerk en de kosten zijn in de meeste gevallen gedekt door uw verzekeraar. Meld dit wel eerst bij uw verzekeraar, zodat hier nooit misverstanden over kunnen ontstaan.

De gesprongen waterleiding melden bij uw verzekering

Het eerstvolgende wat u moet doen is, de schade door de gesprongen waterleiding of de lekkage van de waterleiding, melden bij uw verzekeringsmaatschappij. Bij een grote schade zal de verzekeringsmaatschappij een schade-expert sturen om de schade in uw woning te inventariseren. Vervolgens krijgt u te horen welke vergoeding u krijgt voor uw schade. Dit is een vrij eenzijdig proces, waarbij u als gedupeerde niet zoveel in te brengen heeft.

De schade-expert die de schade in uw woning opneemt, werkt voor uw verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat deze schade-expert niet heel onafhankelijk is. Dat kan ten koste gaan van uw vergoeding, waardoor u de schade mogelijk grotendeels uit eigen middelen zult moeten betalen. Om dit te voorkomen, heeft u onafhankelijke hulp nodig: de hulp van een contra-expert.

De contra-expert inschakelen

Een contra-expert heeft dezelfde kennis als een schade-expert, met één belangrijk verschil: hij is onafhankelijk. De contra-expert werkt namelijk niet voor een verzekeringsmaatschappij, maar voor een expertisebureau. Het is dan ook helemaal niet in zijn belang om de verzekeringsmaatschappij tevreden te stellen, omdat die hem niet betaalt.

De contra-expert zal de gesprongen leiding of de lekkage van de waterleiding objectief vaststellen, waardoor het gehele proces eerlijker verloopt. Wij stellen dan ook dat u de juiste én eerlijke vergoeding voor uw gesprongen leiding kunt ontvangen door onze contra-expert in te schakelen.

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

De contra-expert inschakelen

Een contra-expert heeft dezelfde kennis als een schade-expert, met één belangrijk verschil: hij is onafhankelijk. De contra-expert werkt namelijk niet voor een verzekeringsmaatschappij, maar voor een expertisebureau. Het is dan ook helemaal niet in zijn belang om de verzekeringsmaatschappij tevreden te stellen, omdat die hem niet betaalt.

De contra-expert zal de gesprongen leiding of de lekkage van de waterleiding objectief vaststellen, waardoor het gehele proces eerlijker verloopt. Wij stellen dan ook dat u de juiste én eerlijke vergoeding voor uw gesprongen leiding kunt ontvangen door onze contra-expert in te schakelen.

Baat het niet, dan schaadt het niet

Deze uitdrukking is in deze situatie heel toepasselijk. Waarom? Stel, u heeft een contra-expert ingeschakeld, die de schade inventariseert. Uit zijn inventarisatie blijkt dat de schade-expert van uw verzekeringsmaatschappij toch de juiste vergoeding voor de gesprongen leiding heeft aangedragen. In dat geval schaadt het u niet. Contra-expertise is namelijk kosteloos voor verzekerden. Dit is wettelijk zo bepaald door de Nederlandse overheid, zodat u er als gedupeerde bij schade niet alleen voor hoeft te staan.

Daarentegen moet wel worden aangegeven dat 95% van onze klanten een hogere schadevergoeding ontvangt in situaties waarin er sprake is van schade door een gesprongen waterleiding. Het komt in de praktijk (helaas) niet vaak voor dat een schade-expert van de verzekering écht de juiste en eerlijke vergoeding aandraagt.

Hoe kan een waterleiding springen en is dit verzekerd?

Is de waterleiding geraakt met boren? Dan is het wel duidelijk waarom er een kapotte waterleiding is ontstaan, maar hoe kan het verder nog misgaan? We sommen het hieronder even op:

 • Vorst is een veelvoorkomende oorzaak van een gesprongen waterleiding. Als een waterleiding bevroren raakt met het water nog in de leiding, dan zet het water uit en wordt de druk zo groot dat er een breuk in de waterleiding ontstaat. Een gesprongen waterleiding door bevriezing ontstaat meestal dicht bij de buitenkraan, maar óók binnen in slecht verwarmde en geïsoleerde ruimtes komt het voor, bijvoorbeeld de garage, schuur of kruipruimte. De veroorzaakte gevolgschade is meestal wel verzekerd.
 • Kalk in het water kan zich hechten aan de binnenkant van vooral koperen leidingen. Dit kan na verloop van tijd resulteren in een verstopte waterleiding. Het water kan niet meer vrij stromen en de druk in de leiding bouwt zich op. Uiteindelijk kan dit zorgen voor het springen van de waterleiding. U kunt de gesprongen waterleiding repareren, maar als het u steeds vaker overkomt is het raadzaam om te denken aan het vervangen van de waterleidingen. De veroorzaakte gevolgschade is meestal wel verzekerd, maar niet als er sprake blijkt te zijn van achterstallig onderhoud.
 • Een flexibele waterleiding kan springen wanneer deze onjuist geperst is. Er is dan een verkeerde bek gebruikt en als dat het geval is, kan er ook geen aanspraak meer gemaakt worden op de garantie van de fabrikant. Deze leidingen worden veelvuldig gebruikt in nieuwbouw. Wilt u een flexibele waterleiding repareren? Zorg dan voor de juiste tang én de juiste bek. Gebruik ook geen verschillende merken leidingen, koppelingen en tangen door elkaar. Dat gaat uiteindelijk lekkage opleveren. Het gereedschap voor dit systeem is ook erg duur. Wij raden aan om dit over te laten aan een professional. De gevolgschade van zo’n lekkage is meestal wel verzekerd tenzij er echt nalatigheid meespeelt.

Heeft u hulp nodig met het verkrijgen van de juiste vergoeding voor uw gesprongen waterleiding? Bel onze contra-expert of meld uw schade met ons formulier.

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade