137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Hulp met uw verzekering bij daklekkage

Daklekkage komt vaak totaal onverwacht en leidt tot een hoop onvoorziene kosten. Om meer schade te voorkomen, moet de lekkage aan het dak met spoed worden verholpen. Daarnaast is het natuurlijk erg belangrijk dat u de juiste schadevergoeding van uw verzekering ontvangt. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend, waardoor u het risico loopt de schade deels zelf te moeten betalen. Schadeoplossing Nederland B.V. helpt u hiermee, zodat u de juiste schadevergoeding uitgekeerd krijgt.

Hulp met uw verzekering bij daklekkage

Waarom extra expertise bij daklekkage?

Het kan zijn dat uw verzekering een schade-expert stuurt om uw schade te inventariseren. Deze schade-expert komt meestal van een extern expertisebureau. Hij bekijkt de daklekkage en de gevolgschade. Vervolgens bepaalt hij de uitkering waarmee u de schade dient te herstellen. De aangeboden uitkering van de schade blijkt vaak lang niet voldoende om de schade te herstellen. Als gevolg daarvan moeten gedupeerden vaak zelf een aanzienlijk bedrag inbrengen om de ontstane schade door de lekkage te herstellen.

Voor meer vergoeding: een contra-expert bij lekkage aan het dak

De schade-expert wordt ingeschakeld door de verzekering en zal dus niet helemaal onafhankelijk uw schade kunnen beoordelen. Een contra-expert kan dit echter wel. Een contra-expert verricht dezelfde werkzaamheden als een schade-expert, maar u schakelt deze expert zelf in. Dat wordt dus niet geregeld door uw verzekeraar. Dit zorgt ervoor dat de contra-expert uw belangen vooropstelt. Dit is waar wij, Schadeoplossing Nederland B.V., u mee kunnen helpen in het geval van daklekkage. Wij kijken niet alleen naar de oppervlakkige schade die is aangericht door lekkage, maar ook naar de eventuele gevolgschade.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe wij een daklekkage zouden kunnen inventariseren. Geen enkele situatie is met elkaar te vergelijken. Daarom zou het bij u anders kunnen gaan dan in onderstaand voorbeeld.

Het verschil tussen de schade-inventarisatie van een schade-expert en een contra-expert bij een lekkend dak.

De juiste uitkering bij lekkage

Beide partijen hebben de daklekkage geïnventariseerd en gaan vervolgens met hun bevindingen om tafel. Het kan voorkomen dat de contra-expert schade heeft opgemerkt, die de schade-expert niet heeft gezien. Verschillende punten van de contra-expert kunnen ertoe leiden dat de schadevergoeding hoog genoeg wordt om het volledige herstel van de lekkage mogelijk te maken.

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

Schadeoplossing Nederland ook als coördinator bij herstel van uw daklekkage

Behalve dat wij kunnen optreden als uw contra-expert, kunnen wij ook het herstel van de schade coördineren. Zo behoudt u één aanspreekpunt voor uw lekkageschade. Wij zorgen er dan voor dat alles geregeld wordt met uw verzekeraar, het lekdetectiebedrijf en het aannemersbedrijf, zodat u zich daar verder geen zorgen meer over hoeft te maken.

Daklekkage voorkomen door regelmatig onderhoud

Wist u dat u een heleboel ellende kunt voorkomen door uw daken, goten én uw schoorsteen regelmatig te onderhouden? Zie hieronder wat u kunt (laten) doen om daklekkage en de eventuele gevolgschade zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Reinig regelmatig uw dakgoten, hemelwaterafvoeren en het dakoppervlak.
 • Controleer op schade bij dakdetails, zoals de hemelwaterafvoeren, dakdoorvoer, lichtkoepels, muuraansluitingen en hoeken.
 • Controleer het eventueel aanwezige daklood op waterdichtheid.
 • Is er minimale schade aan het dak, maar is er nog geen sprake van een daklekkage? Ga dan preventief te werk door deze punten te repareren.
 • Vergeet niet dat er ook lekkage door de schoorsteen kan ontstaan. Onderhoud daarom niet alleen het rookkanaal, maar ook de buitenkant van de schoorsteen. Zo blijft u lekkage voor.

Lekken van het dak snel
verhelpen met een tijdelijke oplossing

Vervelend, er is toch lekkage ontstaan. Vanuit de verzekering bent u verplicht om de situatie te beredderen: dit houdt in dat u er alles aan doet om het lekkende dak tijdelijk onder controle te krijgen, zodat er bijvoorbeeld geen waterschade ontstaat aan de houten vloer. Een zeil over het dak zodat het water niet in huis komt, is daar een voorbeeld van. Zorg er wel voor dat de tijdelijke oplossing stevig is, zodat deze het kan volhouden totdat het dak vakkundig gerepareerd wordt.

Gevolgen van een lekkage aan het dak

De gevolgen van een daklekkage kunnen plotseling merkbaar worden, terwijl de lekkage al veel langer aan de gang kan zijn. Deze gevolgen kunnen u volledig overrompelen.

Schimmel door lekkage

Op plekken waar het vochtig is, kunnen schimmels en bacteriën groeien. Hierdoor kunnen er donkere plekken op muren en plafonds ontstaan en kan het muf ruiken in huis. Schimmel door lekkage is erg slecht voor uw gezondheid: u kunt er namelijk hoofdpijn en een geïrriteerde huid van krijgen.

Kortsluiting door lekkage

Tot slot loopt u bij een daklekkage risico op kortsluiting. In uw woning lopen veel elektriciteitsleidingen; als deze in aanraking komen met water, kan dit ongekende gevolgen met zich meebrengen. Een lekkage kan zelfs tot problemen in de meterkast leiden, levensgevaarlijk!

Daklekkage melden bij de opstalverzekering

Wanneer u daklekkage ondervindt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk uw schade gaat melden. De opstalverzekering moet worden aangesproken bij een lekkage aan het dak. Als een lekkage aan het dak volgens de verzekeraar voorkomen had kunnen worden, wordt de schade meestal niet gedekt door de opstalverzekering. De verzekering wijt de schade dan aan achterstallig onderhoud of nalatigheid. Om dit te voorkomen, is het dus belangrijk om uw daken regelmatig te onderhouden.

Wat wordt vergoed door uw opstalverzekering?

 • Schade door lekkage doordat de centrale verwarming of de hierop aangesloten leidingen zijn gaan lekken.

 • Schade door lekkage van daken en dakgoten.
 • Schade door lekkage die is ontstaan door het kapotvriezen van de leidingen.
 • Schade door lekkage van uw buren. Deze schade wordt echter niet altijd gedekt in de opstalverzekering. U kunt proberen de schade te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van uw buren.

Wij raden u aan om uw lekkageschade ook in behandeling te laten nemen door een contra-expert, omdat dit u een sterk financieel voordeel kan opleveren.

Lekkage aan het dak en de opstalverzekering van de VVE

De opstalverzekering van de VVE dekt onder andere muren, plafonds, vloeren, deuren en ramen. Er wordt wel kritisch gekeken naar de oorzaak van de schade. De oorzaak wordt meestal niet gedekt.

Laten we een kapotte dakgoot als voorbeeld nemen. Deze dakgoot is kapotgevroren, waardoor lekkageschade is ontstaan in de woning. In dit geval wordt de oorzaak niet gedekt (kapotte dakgoot). De gevolgschade en eventuele inspectiekosten zal door de opstalverzekering van de VVE worden vergoed.

En de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering moet worden aangesproken wanneer de losse spullen in uw woning of bedrijf gevolgschade oplopen door de lekkage. Deze verzekering dekt schade aan de losse spullen in uw woning. Hierbij geldt dat deze spullen niet nagelvast behoren te zijn.

Aansprakelijkheidsverzekering bij lekkage aan het dak

Stel, een aannemer heeft de lekkage aan uw dak veroorzaakt. In dat geval kunt u de aansprakelijkheidsverzekering van deze aannemer aanspreken. Een voorbeeld hiervan is een dakdekkersbedrijf dat het dakleer van een plat dak niet goed heeft aangebracht, waardoor u gevolgschade ondervindt. Aannemers hebben vaak een aansprakelijkheidsverzekering, waardoor u de schade door lekkage van uw dak tóch nog vergoed kunt krijgen.

Lekkageschade door de buren

Het kan voorkomen dat de opstalverzekering de lekkageschade niet dekt, die is veroorzaakt door uw buren. In zo’n situatie kunt u de schade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van uw buren. Let op: er wordt dan wel uitgegaan van de dagwaarde. Wanneer u de schade verhaalt op uw eigen verzekering, wordt er meestal uitgegaan van de nieuwwaarde.

Dakreparatie offertes opvragen

Wanneer u de schade hebt gemeld bij uw verzekering, zullen ze u meestal vragen om een offerte naar hen toe te sturen voor de reparatie van het dak. Wacht hier niet te lang mee en ga er direct mee aan de slag. Verzekeraars beschouwen het als nalatigheid als u de lekkageschade groter laat worden naarmate de tijd vordert.

Voorzie de offerte van foto’s en specificaties, zodat de verzekeraar precies weet waar zij aan toe zijn. Vergelijk de offertes en kies voor de beste: kijk hierbij niet alleen naar de prijs, maar ook naar de onafhankelijke ervaringen van het dakdekkersbedrijf. Wij, Schadeoplossing Nederland B.V., kunnen u helaas niet helpen met het opstellen van een offerte. Daarentegen kunnen wij u wél helpen met het verkrijgen van de juiste en eerlijke schadevergoeding door middel van een schade-inventarisatie.

Wij raden u aan om offertes op te vragen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de VEBIDAK. Dit is dé branchevereniging voor dakdekkers. De leden van deze organisatie voldoen aan strenge eisen op het gebied van bedrijfsvoering, continuïteit en ondernemerschap. Tevens zijn zij op de hoogte van de laatste innovaties op het gebied van dakdekking.

Via VEBIDAK een offerte opvragen voor de lekkage aan het dak

Daklekkage opsporen

Wanneer u akkoord bent gegaan met de schadevergoeding, kunt u beginnen met de reparatie van het dak. De eerste stap is het opsporen van de lekkage. Toen u bezig was met een tijdelijke oplossing om de lekkage te stoppen, heeft u waarschijnlijk geen lek gevonden. De oorzaak van een lekkend dak kan namelijk ontzettend moeilijk op te sporen zijn, waardoor er flinke inspanning en tijd mee gemoeid kan zijn.

Om dit proces makkelijker te maken, kunt u een lekdetectiebedrijf inschakelen, die met een ultrasone lekdetector de lekkage voor u kan opsporen. Het is niet ondenkbaar dat water dat door een lek aan de voorkant van de woning binnenkomt, helemaal aan de achterkant van de woning zichtbaar wordt. Schakel daarom een lekdetectiebedrijf in om uw lekkage aan het dak op te sporen.

Het repareren van een lekkend dak

Het ene dak is makkelijker te repareren dan het andere. Vooral oppervlakkige schades zijn vaak makkelijk te herstellen. Het kan echter ook zo zijn dat het een tijd heeft geduurd voordat de schade aan het licht kwam, omdat het dakbeschot, de isolatie en het plafond het water een tijdje hebben tegengehouden. In dat geval dienen deze onderdelen ook gerepareerd te worden, aangezien het niet verstandig is om alleen de bovenste laag (de dakpannen of het dakleer) te repareren. Daarmee loopt u te veel risico, gezien het onstuimige weer in Nederland.

Dakgoot lek

Een dakgoot die lek is, kan ook voor een flinke hoeveelheid schade zorgen. Maar gelukkig is een dergelijke lekkage meestal een stuk eenvoudiger op te lossen. Een lekke dakgoot kan namelijk ook veroorzaakt worden doordat deze niet of nauwelijks wordt schoongemaakt. In zo’n geval is de dakgoot niet echt lek, maar het water kan er dan uitstromen op plaatsen waar dat niet de bedoeling is. Daarom moet een dakgoot minimaal jaarlijks worden schoongemaakt. Hoe vaak dit bij uw woning of bedrijf nodig is, hangt mede af van het aantal bomen dat dicht in de buurt staat.

Video. 1 Meer informatie over dit product kunt u vinden op Bison Nederland.

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade