137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Lekkage vanuit de douche en waterschade? Wij helpen u met uw verzekering

Zonder dat u het verwacht, kan er ineens een lekkage vanuit de douche ontstaan. De douche, een belangrijk onderdeel van het sanitair, bevindt zich vaak op de 1e verdieping, waardoor waterschade door lekkage aan het plafond beneden gauw zichtbaar is. De eerste stap die u moet zetten, is ervoor zorgen dat er niet nog meer schade ontstaat door de lekkage in de badkamer. Daarna kunt u de schade melden bij de verzekering.

Lekkage vanuit de douche en waterschade? Wij helpen u met uw verzekering

Dekt de verzekering lekkage vanuit de douche?

Schade aan plafonds, muren en vloeren wordt gedekt door de opstalverzekering. Heeft u schade aan uw inboedel? Dan kunt u de inboedelverzekering aanspreken om de gevolgschade vergoed te krijgen. Is de schade ontstaan door slecht onderhoud, waardoor bijvoorbeeld het water langs de kitnaden in de douche is gaan lekken? In dat geval wordt er geen dekking verleend volgens de polisvoorwaarden. Gevolgschade door lekkende leidingen zoals de waterleiding of de afvoer vallen wél onder de dekking. Let op, de verzekering dekt alleen de schade als gevolg van de lekkage. Niet de oorzaak.

Lekkage van de douchebak en de verzekering

Sanitair is structureel verbonden met de woning. De douchebak is niet eenvoudig te verplaatsen en wordt door de verzekering beschouwd als een vast onderdeel van de badkamer.

De opstalverzekering dekt alles wat ‘vastzit’ aan het huis. Omdat de douchebak aan de woning vastzit, valt deze onder de opstalverzekering.

Gevolgschade door een lekke douchebak is ook gedekt. Als de douchebak of de leidingen eronder de oorzaak zijn, is de reparatie hiervan echter niet gedekt.

Ik ben het niet eens met mijn verzekering

Geeft uw verzekering aan dat de schade niet vergoed wordt of slechts minimaal? En kunt u zich niet vinden in de onderbouwing hiervan? In dat geval kunt u kosteloos onze contra-expert inschakelen, om u te helpen alsnog de juiste vergoeding te verkrijgen. Wij begrijpen schade die is ontstaan vanuit de douche en weten precies welke schade is verzekerd.

Wij proberen de schade, onder andere met duidelijke foto’s van de schade, zo compleet mogelijk vast te leggen. Daarna gaan we met onze eigen schadevaststelling in gesprek met uw verzekeraar. Wij hebben hierbij altijd uw belangen voor ogen, omdat u ons als opdrachtgever heeft ingeschakeld.

Onze kosteloze hulp bij waterschade door lekkage

Als u verzekerd bent, hoeft u niets voor onze hulp te betalen. Dat maakt het voor u een stuk laagdrempeliger om extra hulp in te schakelen tijdens zo’n vervelende douche-lekkage. Onze medewerkers staan voor u klaar om u bij te staan.

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

We vatten het even samen

Lekkage door de douche kan aanzienlijke schade aan uw woning veroorzaken. Gelukkig dekt de opstalverzekering schade aan vaste elementen zoals muren en vloeren, terwijl uw inboedelverzekering eventuele gevolgschade dekt. Maar is de schade ontstaan door slecht onderhoud, bijvoorbeeld door lekkage langs kitranden? Dan is deze schade uitgesloten van dekking.

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van uw claim bij de verzekeraar, kan onze contra-expert u helpen om de gevolgschade van de douchelekkage vast te stellen. Daarmee verkrijgt hij de juiste compensatie voor de veroorzaakte schade.

 • Wij helpen u door de schade van de douchelekkage te beoordelen.
 • Onze experts voeren de gesprekken met uw verzekeraar.
 • We zorgen ervoor dat u de juiste vergoeding krijgt voor de waterschade.
 • Onduidelijkheid over polisvoorwaarden en dekking? Ook dan kunnen wij helpen.
 • Voorkom onaangename verrassingen van uw verzekeraar en schakel ons tijdig in.

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade