Voorwaarden bij het gebruik van onze website

Disclaimer

Disclaimer

Schadeoplossing Nederland B.V. met KvK-nummer 61631000 (hierna: “Schadeoplossing Nederland”) wil u hartelijk welkom heten op https://schadeoplossing.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Schadeoplossing Nederland kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Schadeoplossing Nederland zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Schadeoplossing Nederland zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Schadeoplossing Nederland is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Schadeoplossing Nederland verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Schadeoplossing Nederland tot stand komen. Schadeoplossing Nederland controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op de website plaatsen niet, maar Schadeoplossing Nederland kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als u een klacht heeft, dan hoort Schadeoplossing Nederland dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@schadeoplossing.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten van Schadeoplossing Nederland of die van licentiegevers. Schadeoplossing Nederland behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@schadeoplossing.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Schadeoplossing Nederland per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Schadeoplossing Nederland weten via info@schadeoplossing.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Schadeoplossing Nederland verplicht is tot enige schadevergoeding.

Bedrijfsgegevens

 • Schadeoplossing Nederland B.V.
  Edisonstraat 10
  7601 PS Almelo
 • info@schadeoplossing.nl

 • 088 – 888 5000

 • Registraties
  Kvk nr. 61631000, Enschede
  BTW nr. NL 8544.21.361.B01

Gerelateerde pagina’s

Voor meer informatie over uw privacy

Hoe gaan wij met uw cookies om en welke instellingen staan geactiveerd? U kunt het allemaal vinden op deze pagina. Uw privacy staat bij ons voorop.

Hoe gaan wij met uw privacy om? Welke gegevens vragen wij en hoe lang bewaren wij deze? Dit en nog veel meer informatie kunt u vinden in onze privacyverklaring.