137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Regenschade en de verzekering

Regenschade is schade die wordt veroorzaak door regen. Dit kan gebeuren als een raam open blijft staan tijdens een bui, maar ook lekkages aan daken en goten kunnen de oorzaak zijn. Oftewel, ook dát is regenschade. Hoe gaat uw verzekering om met regenschade? We bespreken het in dit artikel.

Regenschade en de verzekering

Lekkage plafond door regen: Hoe uw verzekering hiermee omgaat.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een lekkage aan het plafond door regen , is het erg belangrijk om te begrijpen hoe uw verzekering hiermee omgaat. De dekking voor dit soort schade is inbegrepen in uw woonverzekering / opstalverzekering.

In de praktijk betekent dit dat u recht heeft op een vergoeding voor de schade die het gevolg is van de lekkage via het plafond door de regen. Dit omvat de gevolgschade, zoals de vervanging van het beschadigde binnenplafond en de kosten voor het herstel van eventueel aangetast stucwerk. Voor beschadigde meubels, apparatuur of sierraden dient u de inboedelverzekering aan te spreken..

Dekking voor regenschade door lekkage

De oorzaak, zoals een defect in het dak of een kapotte dakgoot, is uw verantwoordelijkheid. De kosten voor het verhelpen van de lekkage moet u dus zelf dragen. Het is vanuit de verzekeraar verplicht om direct actie te ondernemen zodat verdere waterschade wordt voorkomen.

Vergeet niet dat het belangrijk is om bij lekkages snel te handelen. Meld de schade direct aan uw verzekeraar en schakel onze contra-expertise in voor het verkrijgen van de juiste vergoeding voor de schade. Door snel te reageren, kunt u de schade beperken en de afhandeling met uw verzekering bespoedigen.

Regenschade door een open raam

Wanneer u een raam open heeft laten staan en het begint plotseling te regenen, loopt u een groot risico op regenschade. Deze schade valt niet onder de dekking van uw verzekering, omdat uw verzekeraar dit ziet als nalatigheid. Nalatigheid is nooit gedekt. U had in deze situatie het weerbericht kunnen raadplegen om te zien of het zou gaan regenen.

Wie is aansprakelijk bij regenschade?

Dit is afhankelijk van het feit of er sprake is van nalatigheid of niet. In geval van nalatigheid bent u zelf aansprakelijk voor de regenschade. Uw verzekeraar zal u dan niet verder helpen. Is er geen sprake van nalatigheid of achterstallig onderhoud? Dan zal de verzekeraar u verder helpen.

Onze hulp inschakelen bij regenschade

Het kan zo zijn dat uw regenschade wel gedekt is, maar dat uw verzekeraar niet meewerkt. Wat kunt u dan het beste doen? U kunt dan gebruikmaken van contra-expertise. Onze contra-expert helpt u bij conflicten met uw verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan een veel te lage schadevergoeding die uw verzekeraar u aanbiedt. Of denk aan communicatie tussen u en uw verzekeraar die totaal niet soepel verloopt. Onze contra-expert helpt u daar kosteloos bij verder.

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade