• Beoordeling
  • Beoordeeld 4.3 Sterren
    4.3 / 5 (24 )
  • Uw beoordeling


Geen kosten voor contra-expertise

Wat kost een contra expertise

Voor verzekerden zijn er geen kosten verbonden aan contra expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen.

Hoe gaan verzekeraars er mee om?

Veel verzekeringspolissen beperken dit en dat is in strijd met de wet. Het gaat hier om Artikel 7:959 BW in combinatie met Artikel 7:963 lid 6. Radar heeft dit uitgebreid besproken in haar uitzending van 19 oktober 2015.

Ook bij ons geen kosten voor contra expertise

Wij helpen u totdat u werkelijk krijgt waar u recht op heeft. U ontvangt geen factuur voor onze inspanningen. Wij berekenen de kosten door aan uw verzekeraar. U merkt hier niets van. Het enige verschil is dat uw schadevergoeding voor bijvoorbeeld uw waterschade door de inschakeling van een contra expert hoger zal liggen. Belangrijk te vermelden is dat onze conculega’s het onprettig vinden dat wij onze dienstverlening wél volledig kosteloos aanbieden. Zij stellen dat wij kosteloos zijn tot een bepaalde tijd, de zogenaamde maximering. Hiervan is absoluut geen sprake. Wij gaan door totdat de zaak goed is afgerond. Wij stellen geen limiet aan de bestede tijd. Bent u ontevreden over de afwikkeling van uw schade door uw verzekeraar? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.