Wanneer kunnen wij u helpen?

 • bij een discussiepunt met uw verzekeraar
 • als u een schade-expert toegewezen hebt gekregen

 • wanneer er sprake is van brand-, water-, storm- of inbraakschade

Wanneer kunnen wij u helpen

Wat is het verschil?

Schade-expert & contra-expert

In de verzekeringswereld wordt veel vaktaal gebruikt, wat soms wel eens verwarrend kan zijn. Kijk naar het voorbeeld van de schade-expert en de contra-expert. Twee termen die makkelijk door elkaar te halen zijn, maar er bestaat een groot verschil tussen.

Sterker nog: in de praktijk nemen mensen vaak contact op met een schade-expert, terwijl zij eigenlijk een contra-expert nodig hebben om hun recht te halen.

De hulp van een schade-expert inschakelen.

Wat is het verschil?

Het is eigenlijk best eenvoudig. De schade-expert werkt altijd voor een verzekeringsmaatschappij (hetzij in loondienst of als extern bureau dat ingehuurd wordt) en heeft ook altijd hun belang voor ogen. Een contra-expert werkt voor u als verzekerde en heeft úw belang voor ogen. Hij werkt niet voor de verzekeringsmaatschappij, waardoor hij daadwerkelijk onafhankelijk een schade kan beoordelen.

Werkzaamheden van een schade-expert

Alle verzekeringsmaatschappijen zijn er niet gek op om schadevergoedingen uit te betalen aan verzekerden. Vooral niet wanneer het gaat om grote schades. Zij willen de schadeclaim eerst goed onderzocht hebben, en schakelen daarvoor een schade-expert in om de claim goed onder de loep te nemen. Meestal bij een schadebedrag van om en rond de €750,- wordt een schade-expert ingeschakeld, maar dit kan verschillen per verzekeraar. Voor een schade onder dit bedrag wordt meestal geen schade-expert langs gestuurd. De kosten van deze schade-expert wegen dan niet op tegen het schadebedrag.

Een schade-expert wordt altijd aangewezen en betaald door een verzekeringsmaatschappij om de schadeclaim te onderzoeken. Zij moeten onderzoeken wat de oorzaak van de schade is en of dit gedekt is in uw verzekeringspolis. Hiervoor komen zij langs, waarbij zij proberen bewijs te verzamelen en de schade te begroten.

Vervolgens dragen zij hun rapportage met aanbevelingen over aan de verzekeringsmaatschappij. Deze aanbevelingen hebben zij opgemaakt vanuit het belang van de verzekeraar, omdat zij door deze verzekeraar worden betaald. “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.” Daarom heeft u een contra-expert nodig, om voor uw recht op te komen.

Een schade-expert is er niet om u met raad en daad te helpen. Hetgeen wat de schade-expert doet, is naar de schade kijken vanuit verzekeraarsperspectief, vanuit de relatie die zij met de verzekeraar hebben. Zij zullen u niet helpen wanneer u niet akkoord bent met de schadevergoeding. De taak ligt bij u om te bewijzen dat u meer schadevergoeding moet krijgen dan de vergoeding die de schade-expert heeft vastgesteld.

Vooral bij een grote schade kan het voelen alsof de schade-expert u tegenwerkt. Wanneer u een contra-expert inschakelt, komt deze vakman of -vrouw op voor uw belangen, waardoor u er niet alleen voor staat. Het loont de moeite om zo snel mogelijk een contra-expert in te schakelen. Soms kan het namelijk erg lastig zijn om belangrijke beslissingen terug te draaien, die al in een vroeg stadium moeten worden genomen.

Wat doet een contra-expert?

Als verzekerde wijst u de contra-expert aan. Een contra-expert kan u van begin tot eind bijstaan bij de afwikkeling van uw schadeclaim. Misschien heeft u als particulier of ondernemer brand gehad, waardoor uw huis of pand helemaal verloren is gegaan. Wellicht is er waterschade (bijvoorbeeld door een storm) ontstaan, waardoor u niet meer in uw eigen huis kunt wonen of in uw onderneming geen zaken meer kunt doen. Ook bij diefstal en inbraak is er sprake van schade en verlies. Een contra-expert van Schadeoplossing Nederland kan u daarmee helpen.

De contra-expert in dienst van Schadeoplossing Nederland kan elk onderdeel van uw schadeclaim behandelen. Van de administratieve documenten tot de meer praktische zaken. De contra-expert komt bij u langs om uw schadeclaim onafhankelijk te beoordelen. Vervolgens gaat hij of zij in gesprek met de vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappij (of de hun toegewezen schade-expert), om de juiste schadevergoeding voor u te regelen.

Een contra-expert van Schadeoplossing Nederland

Onze contra-expert is volledig op de hoogte van de polisvoorwaarden van uw verzekering en is daarom uitstekend in staat om over uw schadeclaim te onderhandelen.

Een contra expert van Schadeoplossing Nederland

 • kan een schade werkelijk op waarde te schatten, waardoor de juiste schadevergoeding tot stand komt.
 • weet exact hoe de schadeafhandeling werkt bij de verschillende maatschappijen.
 • kan een tijdelijk voorschot voor u regelen en ervoor zorgen dat u dit op tijd ontvangt.
 • werkt nooit voor een verzekeringsmaatschappij en is volledig onafhankelijk.

U kunt een contra-expert inschakelen wanneer een schadeclaim is geweigerd of moedwillig wordt vertraagd. Wacht echter niet te lang, zodat de juiste beslissingen al in een vroeg stadium kunnen worden genomen.

U verhoogt daarmee niet alleen de kans op het ontvangen van de juiste schadevergoeding, ook geeft u de hele schadeclaim uit handen. Hierdoor hoeft u zelf bijna niets meer te regelen. Uw contra-expert kan alles van begin tot eind voor u in orde maken en u kunt zich weer zo snel mogelijk richten op de dingen waar u voor die tijd ook al mee bezig was.

Wanneer u wacht totdat de claim mis lijkt te gaan, is het voor ons niet altijd even makkelijk om uw schadeclaim goed voorbereid te behandelen. Vaak is het bewijsmateriaal dan al geruimd en wordt het moeilijker – maar niet onmogelijk – om de juiste schadevergoeding te verkrijgen. Schakel daarom op tijd een contra-expert in. Zodra u weet dat u een schadevergoeding moet krijgen van uw verzekeraar, kunt u ons inschakelen.

Waarom Schadeoplossing Nederland?

Schadeoplossing Nederland B.V. is een van de grootste en bekendste contra- expertisebureau van Nederland. Wij zijn niet aangesloten bij belangenorganisaties van verzekeraars, waardoor wij écht onafhankelijk kunnen zijn.

Met 95% van onze klanten die meer schadevergoeding hebben ontvangen door het inschakelen van onze hulp, is de effectiviteit van onze dienstverlening meer dan bewezen. De onafhankelijke reviews laten dit erg goed zien. Schadeoplossing Nederland is goed in staat om voor uw belangen op te komen!

 • Begeleiden je van begin tot eind

  "Begeleiden je van begin tot eind"

  Beste review lezer, als je dit nu leest, twijfel niet langer en bel Schadeoplossing Nederland! Dit team heeft ons geweldig goed geholpen. Het zijn experts die met jou als klant meedenken, ze nemen veel stress bij je weg en begeleiden je van begin tot eind. Wij hebben door hen een vervelende periode goed kunnen afsluiten. Namens ons hartelijk bedankt.

  Dhr. W. Bredius

  Zuid-Holland

 • Bekwaam, inlevend en professioneel

  "Bekwaam, inlevend en professioneel"

  Allereerst 1 woord. Geweldig! Via ons tussenpersoon werd de verzekeraar van onze schade op de hoogte gebracht en een afspraak met hun schade-expert werd snel gemaakt. Deze kwamen zeer ondeskundig en onbekwaam over. De indruk werd direct gewekt dat de schade wel meeviel en de offerte vanuit het herstelbedrijf werd flink ontleed waarna er een fractie overbleef.

  Vervolgens hebben wij een contra-expertise aangevraagd via Schadeoplossing Nederland. Na een zeer correcte en vriendelijke intake was een afspraak zo gemaakt met de contra-expert. Volgens mijn partner een klasse apart. Heel bekwaam, inlevend en professioneel. Deskundig werd er een rapport opgemaakt.

  De uitkomst en uiteindelijke beoordeling van het rapport werd ons bekend gemaakt. Wij schrokken ons positief een hoedje. Super bedankt voor jullie inzet allemaal bij het oppakken van onze schade . Wij bevelen jullie aan!

  Dhr B. van Nood

  Friesland

Of wij duur zijn? Wij zijn kosteloos. Wij worden niet door u betaald, maar wij declareren onze kosten bij uw verzekeraar. Dit is in de wet zo vastgelegd. U ontvangt nooit een factuur voor onze diensten. U kunt er dus nooit slechter van worden.

Overigens onderschrijven wij ook de de Gedragscode van Expertise-organisaties. Dat maakt onze dienstverlening betrouwbaar en laat zien dat wij gaan voor de hoogste kwaliteit.

Wij onderschrijven met onze schadecoaches en contra-experts de Gedragscode van Expertise-organisaties.

afb. 3 Wij onderschrijven met onze schadecoaches en contra-experts de Gedragscode van Expertise-organisaties.

Maak gebruik van onze expertise!

De enige onpartijdige kant bij de afwikkeling van uw schadeclaim is een contra-expert. Heeft u geen contra-expert in de arm genomen? In dat geval staat u er eigenlijk alleen voor tegenover een hoop partijen, waarbij belangenverstrengeling een hoofdrol speelt. U kunt de contra-expert van Schadeoplossing Nederland de afwikkeling van uw schadeclaim volledig toevertrouwen. Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: uw belangen staan bij ons voorop.

Onze uitgebreide dienstverlening biedt u:

 • het veiligstellen van uw inboedel / eigendommen, het organiseren van bereddingswerkzaamheden en – indien – nodig zorgen wij voor vervangende woonruimte.
 • het voorbereiden, presenteren en onderhandelen van uw schadeclaim.
 • het volledig in kaart brengen van de schade – ook de gevolgschade voor zowel opstal als inboedel.
 • indien gewenst: het coördineren van de juiste specialisten om de schade te herstellen. Wij zorgen ook dat de kwaliteit van het herstel gewaarborgd blijft.

Veelgestelde vragen

Wat zou mijn verzekeringsmaatschappij ervan denken als ik een contra-expert inschakel?
Een verzekeringsmaatschappij of een schade-expert zal u meestal proberen te ontmoedigen, door bijvoorbeeld te zeggen dat zij niet met ons samenwerken of dat u de kosten (deels) zelf moet betalen. Zij zullen hier allerlei redenen voor opgeven, zodat u niet daadwerkelijk de stap maakt om een onafhankelijke contra-expert in te schakelen.

Hoeveel kost het mij om Schadeoplossing Nederland in te schakelen?
U mag volgens de wet iedere gewenste contra-expert inschakelen en de redelijke kosten hiervoor moet uw verzekeringsmaatschappij betalen. Mochten wij meer dan redelijke kosten gemaakt hebben om voor uw belang op te komen, dan nemen wij die voor eigen rekening. U ontvangt in ieder geval geen factuur van ons.

De verzekeringsmaatschappij heeft mij een contra-expert geadviseerd.
Teken niet en ga niet akkoord! Er bestaat een grote kans dat deze expert niet onafhankelijk is. Wij zijn volledig onafhankelijk, waardoor wij een schade realistisch kunnen vaststellen.

Wilt u na het lezen van deze informatie meer weten over de mogelijkheden? Of wilt u gebruik maken van een contra-expert van Schadeoplossing Nederland? Neem dan contact met ons op en ontvang direct deskundige hulp.

Deel deze informatie!

 • Nemen je zorgen uit handen

  "Nemen je zorgen uit handen"

  Geweldig geholpen door dit bedrijf. Waar je door je eigen verzekering min of meer aan je lot wordt overgelaten en het zelf maar moet uitzoeken, gaan zij aan de slag voor je en nemen je zorgen uit handen. Wel zo fijn als je net in de ellende zit.

  Dhr. J. van den Berg

  Zuid-Holland

Onafhankelijke expertise

Online schade melden

Contra-expertise is een wettelijk recht voor iedere verzekerde. Het is een kosteloze en onafhankelijke oplossing voor iedereen die het niet eens is met zijn of haar verzekeraar.

Met welke schade heeft u te maken? *

Liever een contactformulier om uw schade te melden? Klik hier.

Bent u verzekerd? *
Is de schade-expert langs geweest? *
Wat is het probleem met uw verzekeraar? *
Wilt u uw schade toelichten? *
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade