137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Brand door cv-ketel en uw verzekering

Een brand veroorzaakt door een cv-ketel kan verwoestende gevolgen hebben voor uw woning en bezittingen. Het is dan ook van groot belang om te weten of uw verzekering deze schade dekt. In dit artikel wordt uitgelegd wanneer uw verzekering brand door een cv-ketel wel of niet vergoedt. Daarnaast worden de stappen besprokeen die u moet nemen na het ontstaan van de brand. We lichten daarbij toe hoe onze expertise u hierbij kan helpen.

Brand door cv-ketel en uw verzekering

Wanneer wordt brand door een cv-ketel vergoed?

Een cv-ketel is belangrijk voor het verwarmen van uw woning en het leveren van warm water, maar het is ook een potentieel risico op brand. Om dit te voorkomen, is regelmatig onderhoud aan de cv-ketel van groot belang. Als er toch brand ontstaat door een defecte cv-ketel, staat uw verzekering vaak in voor de gevolgschade. Het is echter belangrijk om direct contact op te nemen met uw verzekeraar en onze experts in te schakelen. Zij kunnen u bijstaan met het indienen van uw brandschade.

De vergoeding hangt af van verschillende factoren, zoals de polisvoorwaarden en de oorzaak van de brand. Is de brand het gevolg van verkeerd of slecht onderhoud aan de cv-ketel? Dan kan dit invloed hebben op de vergoeding die u ontvangt. Het is daarom belangrijk om regelmatig een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren, om mogelijke problemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat u aan alle vereisten voldoet. Dat geldt voor oudere modellen cv-ketels en nieuwe ketels. Laat het onderhoud uitvoeren door een erkend onderhoudsbedrijf en bewaar de facturen.

 • Uw opstalverzekering dekt de gevolgschade aan uw muren, wanden, vloeren en plafonds
 • Uw inboedelverzekering dekt de gevolgschade aan uw spullen

Onze expert inschakelen bij brand door uw cv-ketel

Als u te maken krijgt met brand door uw cv-ketel, is het raadzaam om direct contact op te nemen met uw verzekeraar. Zij kunnen u informeren over de specifieke vervolgstappen na het melden van uw schade. Onze expertise kan hierbij van onschatbare waarde zijn. Wij helpen u met het indienen van uw schade en zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Wij stellen bijvoorbeeld de oorzaak en omvang van de brandschade door de cv-ketel vast en gaan in gesprek met uw verzekering.

 • Onze experts hebben uitgebreide kennis van verzekeringspolissen.
 • Wij weten precies welke informatie nodig is voor een succesvolle afwikkeling.
 • Daarnaast nemen wij de stress en tijdsdruk weg waarmee het regelen van de schadeclaim gepaard gaat.
 • Wij coördineren het hele proces, inclusief de communicatie met uw verzekeraar en eventuele andere betrokken partijen.

Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat u een eerlijke vergoeding ontvangt voor de geleden schade als gevolg van de brand door uw cv-ketel. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u bijstaan en uw belangen behartigen tijdens dit proces. Schakel daarom direct na het melden bij uw verzekering onze expert in.

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

Heeft u een levensgevaarlijke cv-ketel?

Het is belangrijk om regelmatig de berichten van de fabrikant in de gaten te houden om te controleren of uw cv-ketel mogelijk een gevaar vormt. Fabrikanten sturen vaak waarschuwingen uit als er iets mis is met een bepaald model ketel. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met defecte onderdelen die brand kunnen veroorzaken.

Als u een levensgevaarlijke cv-ketel heeft, is het van groot belang om direct actie te ondernemen. Neem contact op met uw installateur of de fabrikant om te kijken wat eraan gedaan kan worden. Zij zullen u adviseren over eventuele reparaties of de vervanging van uw cv-ketel.

Het is ook verstandig om uw verzekeringspolis na te gaan en te controleren of schade door een dergelijke situatie gedekt is. Onze contra-experts kunnen u bijstaan met het indienen en afhandelen van de schadeclaim, mocht er toch brand ontstaan door een levensgevaarlijke cv-ketel.

Neem vandaag nog contact met ons op voor kosteloze hulp na brand.

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade