Wanneer kunnen wij u helpen?

 • bij een discussiepunt met uw verzekeraar
 • als u een schade-expert toegewezen hebt gekregen

 • wanneer er sprake is van brand-, water-, storm- of inbraakschade

Wanneer kunnen wij u helpen bij uw brand in Rotterdam?

Onze contra-expert kan u van dienst zijn

Lekkage door het pannendak

Lekkage door het pannendak kan een stressvolle situatie opleveren, waarbij u misschien even niet weet waar u het moet zoeken. Waarschijnlijk is het uw eerste ingeving om contact op te nemen met de verzekering voor het claimen van de schade. Maar weet u ook wat u kunt doen om een optimale vergoeding te ontvangen voor uw schade? Daar gaan we het in dit artikel over hebben.

Afbeelding van een pannendak. Aan een pannendak kan een lekkage ontstaan. Hoe en wat met de verzekering?

Schade beperken

Voordat u contact opneemt met uw verzekeraar, is het belangrijk om te voorkomen dat er nog meer schade ontstaat. Bijvoorbeeld door het dak tijdelijk af te dekken. Wees daarbij uiterst voorzichtig en neem geen risico’s. Als u hiervoor kosten moet maken, worden deze vaak vergoed. Dit worden ook wel de bereddingskosten genoemd. Daarna neemt u contact op met de verzekeraar.

Contact opnemen met uw verzekeraar

In geval van een lekkage via het pannendak zal de verzekeraar eerst kijken of er sprake is van een gedekte oorzaak. Daarbij kunt u denken aan storm of blikseminslag. Wanneer dat de oorzaak is, zal de verzekeraar uw schade vergoeden. Wat die vergoeding precies inhoudt, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de polisvoorwaarden van de verzekering. Ook de ouderdom van het pannendak en de nieuwprijs spelen hierbij een rol.

Knelpunten tijdens de schadeclaim

Wanneer er sprake is van gebrekkig onderhoud of ouderdom, kan uw verzekeraar ervoor kiezen om de gevolgschade van de lekkage door het pannendak niet te vergoeden. Maar wanneer is er dan sprake van gebrekkig onderhoud en wanneer is uw dak oud? Dit bepaalt de schade-expert van uw verzekeraar. Hier komt ook een stukje subjectiviteit om de hoek kijken. Waar de ene expert uw pannendak te oud vindt, vindt een andere expert dat uw pannendak zeker nog een aantal jaren had kunnen meegaan. In de praktijk kan dit dus tot grote verschillen leiden in de hoogte van de toegekende schadevergoeding. Het kan zelfs het verschil maken tussen wél een schadevergoeding krijgen of niet. Kortom, het is belangrijk dat een derde, onafhankelijke partij de kwaliteit van uw pannendak vaststelt.

Een contra-expert voor lekkage door het pannendak

U heeft het belang gezien om zo’n oordeel over de schade niet volledig aan een schade-expert van uw verzekeraar over te laten. Die derde expert waar we het zojuist over hadden, is de zogenoemde contra-expert. Deze expert wordt door u ingeschakeld en werkt niet voor de verzekeraar, maar voor een onafhankelijk expertisebureau. Dit betekent dat zijn loon niet wordt betaald door de verzekeraar. Hij of zij kan dus echt objectief oordelen over de schade aan uw dak. De contra-expert komt de schade aan uw pannendak opnieuw vaststellen. Vervolgens zal hij of zij met de schade-expert van de verzekeraar in gesprek gaan om te bepalen wat de juiste vergoeding is voor uw schade.

Door deze stap te zetten, kunt u ervoor zorgen dat u de vergoeding ontvangt die bij de schade past. Het is belangrijk om te onthouden dat deze contra-expert door ú wordt ingeschakeld en dat hij objectief en niet partijdig is. De contra-expert richt zich uitsluitend op het vaststellen van de juiste vergoeding voor uw schade.

 • Naar onze tevredenheid

  "Naar onze tevredenheid"

  Wij hadden behoorlijke waterschade door een lekkage in de badkamer. Na flink wat hak en breekwerk, werd aan ons door de verzekering een nogal discutabel laag bedrag aangeboden. Wij hebben toen Schadeoplossing Nederland ingeschakeld en zijn bijgestaan de contra-expert welke ons op een zeer vriendelijke, vakbekwame en pro-actieve manier heeft geholpen. Door zijn inzet heeft de verzekering uiteindelijk op vrij korte termijn naar onze tevredenheid uitgekeerd.

  Dhr. W. Kempers

  Limburg

 • Top bedrijf

  "Top bedrijf"

  We hadden in onze huiskamer lekkage door de buren en mijn verzekeraar had een expertisebureau ingeschakeld. Na wekenlang in gesprek geweest te zijn met onze verzekering en hun schade-expert betreffende de hoogte van de schade adviseerden zij ons om een contra-expert in te schakelen, omdat ook zij niet verder met deze man kwamen. Na even googelen en de goede reviews te hebben gelezen, contact opgenomen met Schadeoplossing Nederland. Zij stelden ons gelijk gerust en na de intake en de benodigde papieren nam Schadeoplossing alles van ons over. We kregen een contra-expert, een aardige man met veel kennis omtrent Schade oplossingen, echt een topper! Deze heeft tijdens zijn bezoek met een andere schade-expert bij ons thuis een overeenstemming over de schade bereikt waar we zeer blij mee zijn. Ik kan iedereen Schadeoplossing Nederland aanraden. Top bedrijf met TOP medewerkers, bedankt!

  Mevr. I. Kool

En de oorzaak van de lekkage?

Let wel, schade wordt vergoed, maar de oorzaak niet. Dus heeft u schade aan uw pannendak, waardoor de lekkage wordt veroorzaakt? Dan is het herstel van het pannendak niet gedekt. U dient namelijk zelf te zorgen voor het onderhoud aan uw woning. Als u uw huis goed en regelmatig onderhoudt, is de kans op lekkages aanzienlijk kleiner.

Laat onze ervaren contra-expert snel naar uw lekkende pannendak komen voor een kosteloze schadevaststelling. In meer dan 90% van de gevallen hebben gedupeerden die ons hebben ingeschakeld een hogere schadevergoeding ontvangen. Wij helpen u, zodat u de vergoeding krijgt die u verdient.

Wat kost dat?

Onze kosteloze contra-expertise helpt u bij verzekeringskwesties zoals deze. Onze kosten worden gedeclareerd bij uw verzekeraar. U hoeft zelf niets te betalen. Waarom uw verzekeraar deze kosten moet betalen? Omdat dit wettelijk zo geregeld is: verzekeraars zijn verplicht om de redelijke kosten voor contra-expertise te betalen.

Deel deze informatie!

 • De hulp en steun die wij nodig hadden

  "De hulp en steun die wij nodig hadden"

  Super service, wij hadden grote lekkage aan de woning. Door onze verzekering kregen wij alleen maar meer problemen. Schadeoplossing Nederland heeft de schade ons uit handen genomen en de grote schade professioneel opgelost. Wij willen Schadeoplossing Nederland hartelijk bedanken voor de hulp en steun die wij nodig hadden. Ik raad hen iedereen aan! Super service/ professioneel/ betrouwbaar en klantvriendelijk.

  Mevr. Rahana

Tips bij wateroverlast checklist

25+ Tips bij wateroverlast

Onafhankelijke expertise

Online schade melden

Contra-expertise is een wettelijk recht voor iedere verzekerde. Het is een kosteloze en onafhankelijke oplossing voor iedereen die het niet eens is met zijn of haar verzekeraar.

Met welke schade heeft u te maken? *
Bent u verzekerd? *
Is de schade-expert langs geweest? *
Wat is het probleem met uw verzekeraar? *
Wilt u uw schade toelichten? *
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade