137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Lekkage door het pannendak

Lekkage door het pannendak kan een stressvolle situatie opleveren, waarbij u misschien even niet weet waar u het moet zoeken. Waarschijnlijk is het uw eerste ingeving om contact op te nemen met de verzekering voor het claimen van de schade. Maar weet u ook wat u kunt doen om een optimale vergoeding te ontvangen voor uw schade? Daar gaan we het in dit artikel over hebben.

Lekkage door het pannendak

Schade beperken

Voordat u contact opneemt met uw verzekeraar, is het belangrijk om te voorkomen dat er nog meer schade ontstaat. Bijvoorbeeld door het dak tijdelijk af te dekken. Wees daarbij uiterst voorzichtig en neem geen risico’s. Als u hiervoor kosten moet maken, worden deze vaak vergoed. Dit worden ook wel de bereddingskosten genoemd. Daarna neemt u contact op met de verzekeraar.

Contact opnemen met uw verzekeraar

In geval van een lekkage via het pannendak zal de verzekeraar eerst kijken of er sprake is van een gedekte oorzaak. Daarbij kunt u denken aan storm of blikseminslag. Wanneer dat de oorzaak is, zal de verzekeraar uw schade vergoeden. Wat die vergoeding precies inhoudt, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de polisvoorwaarden van de verzekering. Ook de ouderdom van het pannendak en de nieuwprijs spelen hierbij een rol.

Knelpunten tijdens de schadeclaim

Wanneer er sprake is van gebrekkig onderhoud of ouderdom, kan uw verzekeraar ervoor kiezen om de gevolgschade van de lekkage door het pannendak niet te vergoeden. Maar wanneer is er dan sprake van gebrekkig onderhoud en wanneer is uw dak oud? Dit bepaalt de schade-expert van uw verzekeraar. Hier komt ook een stukje subjectiviteit om de hoek kijken. Waar de ene expert uw pannendak te oud vindt, vindt een andere expert dat uw pannendak zeker nog een aantal jaren had kunnen meegaan. In de praktijk kan dit dus tot grote verschillen leiden in de hoogte van de toegekende schadevergoeding. Het kan zelfs het verschil maken tussen wél een schadevergoeding krijgen of niet. Kortom, het is belangrijk dat een derde, onafhankelijke partij de kwaliteit van uw pannendak vaststelt.

Een contra-expert voor lekkage door het pannendak

U heeft het belang gezien om zo’n oordeel over de schade niet volledig aan een schade-expert van uw verzekeraar over te laten. Die derde expert waar we het zojuist over hadden, is de zogenoemde contra-expert. Deze expert wordt door u ingeschakeld en werkt niet voor de verzekeraar, maar voor een onafhankelijk expertisebureau. Dit betekent dat zijn loon niet wordt betaald door de verzekeraar. Hij of zij kan dus echt objectief oordelen over de schade aan uw dak. De contra-expert komt de schade aan uw pannendak opnieuw vaststellen. Vervolgens zal hij of zij met de schade-expert van de verzekeraar in gesprek gaan om te bepalen wat de juiste vergoeding is voor uw schade.

Door deze stap te zetten, kunt u ervoor zorgen dat u de vergoeding ontvangt die bij de schade past. Het is belangrijk om te onthouden dat deze contra-expert door ú wordt ingeschakeld en dat hij objectief en niet partijdig is. De contra-expert richt zich uitsluitend op het vaststellen van de juiste vergoeding voor uw schade.

En de oorzaak van de lekkage?

Let wel, schade wordt vergoed, maar de oorzaak niet. Dus heeft u schade aan uw pannendak, waardoor de lekkage wordt veroorzaakt? Dan is het herstel van het pannendak niet gedekt. U dient namelijk zelf te zorgen voor het onderhoud aan uw woning. Als u uw huis goed en regelmatig onderhoudt, is de kans op lekkages aanzienlijk kleiner.

Laat onze ervaren contra-expert snel naar uw lekkende pannendak komen voor een kosteloze schadevaststelling. In meer dan 90% van de gevallen hebben gedupeerden die ons hebben ingeschakeld een hogere schadevergoeding ontvangen. Wij helpen u, zodat u de vergoeding krijgt die u verdient.

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade