Wanneer kunnen wij u helpen?

 • bij een discussiepunt met uw verzekeraar
 • als u een schade-expert toegewezen hebt gekregen

 • wanneer er sprake is van brand-, water-, storm- of inbraakschade

Wanneer kunnen wij u helpen bij uw brand in Rotterdam?

Onze contra-expert kan u van dienst zijn

Lekkage door het pannendak

Lekkage door het pannendak kan een stressvolle situatie opleveren, waarbij u misschien even niet weet waar u het moet zoeken. Waarschijnlijk is het uw eerste ingeving om contact op te nemen met de verzekeraar voor het claimen van de schade. Maar weet u ook wat u kunt doen om een optimale vergoeding te ontvangen voor uw schade? Daar gaan we het in dit artikel over hebben.

Afbeelding van een lekkage in het pannendak

Schade beperken

Voordat u contact opneemt met uw verzekeraar, is het belangrijk om te voorkomen dat er nog meer schade ontstaat. Bijvoorbeeld door het dak tijdelijk af te dekken. Wees daarbij uiterst voorzichtig en neem geen risico’s. Als u hiervoor kosten moet maken, worden deze vaak vergoed. Dit worden ook wel de bereddingskosten genoemd. Daarna neemt u contact op met de verzekeraar.

Contact opnemen met uw verzekeraar

In geval van een lekkage via het pannendak zal de verzekeraar eerst kijken of er sprake is van een gedekte oorzaak. Daarbij kunt u denken aan storm of blikseminslag. Wanneer dat de oorzaak is, zal de verzekeraar uw schade vergoeden. Wat die vergoeding precies inhoudt, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de polisvoorwaarden van de verzekering. Ook de ouderdom van het pannendak en de nieuwprijs spelen hierbij een rol.

Knelpunten tijdens de schadeclaim

Wanneer er sprake is van gebrekkig onderhoud of ouderdom, kan uw verzekeraar ervoor kiezen om de gevolgschade van de lekkage door het pannendak niet te vergoeden. Maar wanneer is er dan sprake van gebrekkig onderhoud en wanneer is uw dak oud? Dit bepaalt de schade-expert van uw verzekeraar. Hier komt ook een stukje subjectiviteit om de hoek kijken. Waar de ene expert uw pannendak te oud vindt, vindt een andere expert dat uw pannendak zeker nog een aantal jaren had kunnen meegaan. In de praktijk kan dit dus tot grote verschillen leiden in de hoogte van de toegekende schadevergoeding. Het kan zelfs het verschil maken tussen wél een schadevergoeding krijgen of niet. Kortom, het is belangrijk dat een derde, onafhankelijke partij de kwaliteit van uw pannendak vaststelt.

Een contra-expert voor lekkage door het pannendak

U heeft het belang gezien om zo’n oordeel over de schade niet volledig aan een schade-expert van uw verzekeraar over te laten. Die derde expert waar we het zojuist over hadden, is de zogenoemde contra-expert. Deze expert wordt door u ingeschakeld en werkt niet voor de verzekeraar, maar voor een onafhankelijk expertisebureau. Dit betekent dat zijn loon niet wordt betaald door de verzekeraar. Hij of zij kan dus echt objectief oordelen over de schade aan uw dak. De contra-expert komt de schade aan uw pannendak opnieuw vaststellen. Vervolgens zal hij of zij met de schade-expert van de verzekeraar in gesprek gaan om te bepalen wat de juiste vergoeding is voor uw schade.

Door deze stap te zetten, kunt u ervoor zorgen dat u de vergoeding ontvangt die bij de schade past. Het is belangrijk om te onthouden dat deze contra-expert door ú wordt ingeschakeld en dat hij objectief en niet partijdig is. De contra-expert richt zich uitsluitend op het vaststellen van de juiste vergoeding voor uw schade.

 • Super service

  "Super service"

  Super service, 5 sterren zijn echt te weinig! Wij hadden een grote lekkage aan de woning. Door onze verzekering kregen wij alleen maar meer problemen. Schadeoplossing Nederland heeft de schade uit onze handen genomen en de grote schade professioneel opgelost. Wij willen hen hartelijk bedanken voor de hulp en steun die wij destijds hebben ontvangen.

  Ik raad iedereen Schadeoplossing aan! Super service/ professioneel/ betrouwbaar en klantvriendelijk. Super bedankt!

  Eetpaleis

 • Professioneel en correct

  "Professioneel en correct"

  Na een riool overstroming had ik m'n hele huis blank. Kwam de expert van de verzekeraar met een belachelijk laag bedrag over de brug. Vervolgens heb ik met Schadeoplossing contact opgenomen. Hun contra-expert heeft het professioneel en correct afgewikkeld met een goed resultaat. Ik ben zeer te spreken over Schadeoplossing.

  Dhr. M. Dijkema

En de oorzaak van de lekkage?

Let wel, schade wordt vergoed, maar de oorzaak niet. Dus heeft u schade aan uw pannendak, waardoor de lekkage wordt veroorzaakt? Dan is het herstel van het pannendak niet gedekt. U dient namelijk zelf te zorgen voor het onderhoud aan uw woning. Als u uw huis goed en regelmatig onderhoudt, is de kans op lekkages aanzienlijk kleiner.

Laat onze ervaren contra-expert snel naar uw lekkende pannendak komen voor een kosteloze schadevaststelling. In meer dan 90% van de gevallen hebben gedupeerden die ons hebben ingeschakeld een hogere schadevergoeding ontvangen. Wij helpen u, zodat u de vergoeding krijgt die u verdient.

Wat kost dat?

Onze kosteloze contra-expertise helpt u bij verzekeringskwesties zoals deze. Onze kosten worden gedeclareerd bij uw verzekeraar. U hoeft zelf niets te betalen. Waarom uw verzekeraar deze kosten moet betalen? Omdat dit wettelijk zo geregeld is: verzekeraars zijn verplicht om de redelijke kosten voor contra-expertise te betalen.

Deel deze informatie!

 • Super geïnformeerd

  "Super geïnformeerd"

  Geweldig geholpen door Schadeoplossing. Door een lekkage in ons pakhuis (waar tot op heden nog steeds niks aan is gedaan) en waar ondertussen de muren bol staan van het vocht, ruiken de spullen muf en zit het weer in heel veel kleding. Schadeoplossing heeft ons super geïnformeerd nadat de schade-expert van onze verzekering ons wilde afschepen met een schadevergoeding die werkelijk nergens over ging.

  Na deze informatie gedeeld te hebben met onze schade-expert ging zij zonder enige tegengas overstag en kwam met een passender aanbod. Helaas zijn wij door onze schade-expert nog steeds de benadeelde partij omdat wij veel spullen en kleding al weg hebben moeten doen, maar hier wordt geen aandacht aan gegeven. Ook heeft dit verhaal nog een staartje aangezien de lekkage door laksheid van de Woningbouw vereniging nog steeds niet is opgelost. Mocht er hierdoor nog meer schade ontstaan en de schade-expert weer met een klein bedragje komen gaan wij zeker weer naar Schadeoplossing. Een contra-expertise door Schadeoplossing kunnen wij zeer zeker aanraden.

  Mevr. S. Klink

Tips bij wateroverlast checklist

25+ Tips bij wateroverlast

Onafhankelijke expertise

Online schade melden

Contra-expertise is een wettelijk recht voor iedere verzekerde. Het is een kosteloze en onafhankelijke oplossing voor iedereen die het niet eens is met zijn of haar verzekeraar.

Met welke schade heeft u te maken? *
Bent u verzekerd? *
Is de schade-expert langs geweest? *
Wat is het probleem met uw verzekeraar? *
Wilt u uw schade toelichten? *
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade