Woningbrand en de verzekering

Brand in uw eigen woning – dat is iets waar veel mensen erg bang voor zijn. Begrijpelijk, aangezien uw huis uw toevluchtsoord is, de plaats waar u over het algemeen graag verblijft en waar u zich veilig waant. Een woningbrand kan op meerdere manieren ontstaan, zoals bijvoorbeeld een wasdroger die vlam vat, inslag van de bliksem of kortsluiting in de meterkast. Maar ongeacht de oorzaak, is het ervaren van een woningbrand altijd een afschuwelijke gebeurtenis. Branden kunnen onverwacht ontstaan en het vuur kan zich in een razendsnel tempo verspreiden. Het is een ware nachtmerrie voor elke huiseigenaar. Wanneer de brandweer het vuur eenmaal heeft gedoofd, is het vaak onduidelijk wat de vervolgstappen zijn. Welke ondersteuning is beschikbaar na een brand? brand in de woning? Wat kunt u doen als uw verzekering niet meewerkt?

Woningbrand en de verzekering

Wat te doen na brand in huis?

Heeft uw huis te lijden gehad onder een brand? Als dat zo is, zal de brandweer onder meer Stichting Salvage inlichten over de brand in uw woning. Tevens wordt uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte gesteld. Vervolgens zal uw verzekeraar een schade-expert naar uw huis sturen om de omvang van de schade door de brand vast te stellen. Dit is in grote lijnen de vaste procedure bij een woningbrand, die is overeengekomen tussen Stichting Salvage en de verzekeraars. De procedure waarborgt dat u – als slachtoffer van een brand in uw woning – de professionele hulp ontvangt die u nodig hebt. Zo heeft u ook recht op slachtofferhulp, aangezien een woningbrand voor veel mensen een traumatische ervaring kan zijn. Het vergt tijd voordat u zich weer veilig voelt in uw eigen woning.

Schoonmaak en herstel na brand

Pas wanneer de schade in uw huis is vastgesteld, is het toegestaan om met schoonmaken te beginnen. Niet eerder. Wees gewaarschuwd: we adviseren ten zeerste tegen het zelf reinigen en herstellen van uw woning naar de originele staat. De verzekeraar of de contra-expert zal een professioneel bedrijf inschakelen, dat ervaring heeft met reinigingswerkzaamheden na een brand. U loopt een financieel risico als u besluit zelf de schoonmaak op u te nemen. Wij kunnen de complete schoonmaak na de brand voor u verzorgen.

Het gaat om uw belang

Indien uw huis is afgebrand, verwacht u natuurlijk dat uw verzekeringsmaatschappij de kwestie keurig oplost. U zou kunnen denken: ‘Al die jaren trouw premie betalen voor mijn brandverzekering is toch niet voor niets geweest’. Dit idee biedt u een gevoel van veiligheid. Er schuilt echter een grote maar: de brandschade aan uw huis door de brand wordt enkel beoordeeld door de schade-expert van de verzekeringsmaatschappij. Terwijl het voor u, als iemand die door de brand is getroffen, juist van groot belang is dat een neutrale partij de schade evalueert.

Omdat slachtoffers van brand vaak hevig van streek zijn, vergeten ze dikwijls om te bedenken dat het mogelijk is een contra-expert in te schakelen. onze deskundige kan de schade op een onafhankelijke manier vaststellen, wat vaak leidt tot een hogere schadevergoeding.

Eenzijdig schaderapport

In de meeste situaties is het de schade-expert van de verzekeringsmaatschappij die de brandschade beoordeelt. Deze persoon zal op grond hiervan een schaderapport samenstellen. Het is van belang dat u zich realiseert dat dit rapport eenzijdig is opgesteld vanuit het perspectief van uw verzekeringsmaatschappij. Bij het lezen van het rapport kan het lijken alsof het objectief is, aangezien het verwijst naar de gebruikte polisvoorwaarden, inventarisaties en berekeningen van de dagwaarde. Dit zijn zaken die onbetwistbaar lijken. Maar is dat wel het geval? Onthoud dat de schadebeoordelaar, die door de overblijfselen van uw afgebrande huis heeft gewandeld, daadwerkelijk in dienst is van uw verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars zijn niet gericht op het uitkeren van de maximale vergoeding aan gedupeerden.

Een onafhankelijke expert bij woningbrand

Voor de juiste afhandeling van brandschade aan uw woning is de inzet van een onafhankelijke contra-expert belangrijk. Dit is van toepassing ongeacht de ernst van de brandschade, of uw huis nu volledig is afgebrand of er ogenschijnlijk alleen rookschade is. Schade die op het eerste gezicht niet ernstig lijkt, kan aanzienlijke verborgen gevolgen hebben. Als ‘leek’ kunt u dit niet overzien. Daarom is het van belang onze contra-expert te raadplegen die veel ervaring heeft met verschillende typen schade na woningbranden. Deze expert is onafhankelijk en staat niet in dienst van verzekeraars. Hij of zij streeft slechts één doel na: zorgen dat u een eerlijke en juiste schadevergoeding ontvangt, want u heeft al genoeg te verduren.

Nooit een rekening

Wanneer u besluit om onze contra-expertisediensten te gebruiken, is dit voor u geheel kosteloos. U zult daarom nooit een factuur van ons ontvangen. De reden hiervoor is dat wij de mogelijkheid hebben om onze kosten direct bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen. Dit kan op basis van de wettelijke regelingen die hiervoor in het leven zijn geroepen.

Nadat onze contra-expert de brandschade aan uw huis heeft vastgesteld, zal hij vervolgens contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Indien onze contra-expert concludeert dat de schadevergoeding hoger zou moeten zijn dan wat uw verzekeraar heeft vastgesteld, zullen zij daarover duidelijk in overleg treden.

In de meeste situaties houdt dit in dat u een hogere vergoeding voor de schade ontvangt dan wanneer u enkel en alleen contact had opgenomen met de schade-expert van uw verzekeringsmaatschappij. Het gebruikmaken van onze contra-expert leidt dus nooit tot uw nadeel!

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

Vervangende woonruimte

Een woningbrand kan zodanig ernstige gevolgen hebben gehad dat het onverantwoordelijk is voor u of uw gezin om nog langer in het huis te blijven. Dit omdat het niet meer veilig of gezond is, of door een combinatie van beide. In zo’n geval heeft u andere woonruimte nodig. Uw verzekeraar dient de kosten hiervoor te vergoeden. Het daadwerkelijk regelen van de woonruimte valt buiten de verantwoordelijkheid van uw uw verzekeraar.

Bent u voorbereid op een noodsituatie?

Door te oefenen en tijdens een BHV cursus leert u omgaan met noodsituaties zoals een reanimatie of een brand. Er is een reële kans dat u hier, al dan niet thuis of op de werkvloer, eens mee te maken gaat krijgen. Door te oefenen hoe u moet handelen, slaat u dit op in uw geheugen en zal u als u daadwerkelijk in de situatie terechtkomt veel minder snel in paniek raken, en veel gemakkelijker direct gaan handelen.

Omdat genoeg oefenen belangrijk is, is het nodig u BHV regelmatig op te frissen. Alleen zo blijven de handelingen goed in uw geheugen geprent, en kunt u in geval van nood bijna zonder erbij na te denken het juiste doen. En dat kan veel kostbare tijd, het verschil tussen leven en dood, schelen.

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade