Wanneer kunnen wij u helpen?

 • bij een discussiepunt met uw verzekeraar
 • als u een schade-expert toegewezen hebt gekregen

 • wanneer er sprake is van brand-, water-, storm- of inbraakschade

Wanneer kunnen wij u helpen

Alles omtrent de verzekering

Woningbrand en de verzekering

Brand in uw eigen woning – dat is een van de dingen waar iedereen het meest bang voor is. Logisch, want uw woning is uw thuis, de plek waar u meestal graag bent en waar u zich veilig voelt. Zo’n woningbrand kan op meerdere manieren ontstaan. Een bekend voorbeeld is de wasdroger die doorbrandt, blikseminslag of kortsluiting in de meterkast. Maar wat de oorzaak ook is: elke woningbrand is verschrikkelijk om mee te maken. De brand ontstaat vaak onverwachts en het vuur grijpt soms razendsnel om zich heen. Het is de nachtmerrie van iedere huiseigenaar. Nadat de brandweer de brand heeft geblust, weet u soms niet direct wat u moet doen. Welke hulp kunt u krijgen na brand in uw woning?

Een woningbrand kan u zomaar overkomen. Wat moet doen en wat kunt u doen omtrent uw verzekering?

Wat te doen na brand in huis?

Heeft er brand gewoed in uw huis? In dat geval zal de brandweer onder andere de Stichting Salvage op de hoogte brengen van uw woningbrand. Ook wordt uw verzekeraar op de hoogte gebracht. Uw verzekeraar stuurt vervolgens een schade-expert naar uw woning toe, om te inventariseren hoe groot de brandschade is. Dit is in het kort de kant-en-klare procedure voor een woningbrand, die de Stichting Salvage en verzekeraars met elkaar afgesproken hebben. Deze procedure zorgt ervoor dat u – als slachtoffer van een woningbrand – de professionele hulp krijgt, die u nodig heeft. U komt dus ook in aanmerking voor slachtofferhulp, omdat een woningbrand voor veel mensen traumatisch is. Het heeft tijd nodig, voordat u zich weer veilig voelt in uw huis. Lees hier meer over wat te doen na brand in huis.

Schoonmaak en herstel na brand

Pas nadat de schade in uw woning is opgenomen, mag de woning worden schoongemaakt. Eerder niet. Let op: het professioneel reinigen en in oude staat herstellen van uw woning raden wij sterk af om zelf te doen. De verzekeraar of contra-expert schakelt hiervoor een professioneel bedrijf in, dat gespecialiseerd is in schoonmaak na brand. U neemt een financieel risico als u zelf gaat schoonmaken. Wij kunnen voor u de volledige schoonmaak van de brand regelen.

Het gaat om uw belang

Wanneer uw huis is afgebrand, verwacht u dat uw verzekeraar alles netjes regelt en afhandelt. ‘Al die jaren trouw premie betalen voor mijn brandverzekering is toch niet voor niets geweest’, denkt u. Die gedachte geeft u een gevoel van zekerheid. Toch kleeft hier een belangrijk nadeel aan: de brandschade aan uw woning wordt alléén beoordeeld door de schade-expert van uw verzekeraar. Terwijl het voor u – als slachtoffer van deze woningbrand – juist belangrijk is dat een onafhankelijke partij de brandschade vaststelt. Omdat gedupeerden van een woningbrand vaak erg van slag zijn, vergeten ze vaak dat het ook mogelijk is om nog een contra-expert in te schakelen. En dat is nou juist een professional die de schade onafhankelijk kan vaststellen. Hierdoor komt vaak een hogere schadevergoeding tot stand.

Eenzijdig schaderapport

In de meeste gevallen zal het dus de schade-expert van de verzekeraar zijn, die de brandschade beoordeelt. Hij of zij zal op basis daarvan een schaderapport opstellen. Het is voor u belangrijk om te beseffen dat het schaderapport eenzijdig is. Het rapport is opgesteld vanuit het perspectief van uw verzekeraar. Als u het rapport leest, zult u zien dat het objectief lijkt. Hierin zal namelijk worden verwezen naar de gebruikte polisvoorwaarden, inventarisatielijsten en dagwaardeberekeningen. Dit lijken allemaal ‘harde’ zaken, die niet ter discussie kunnen staan. Maar is dat ook zo? Vergeet niet dat de schade-expert die door de smeulende resten van uw woning heeft gelopen, echt voor uw verzekeraar werkt. Verzekeraars streven niet naar maximale uitkeringen aan gedupeerden.

Een onafhankelijke expert bij woningbrand

Een onafhankelijke expert bij woningbrand – díe heeft u nodig om tot een juiste vergoeding van de brandschade aan uw woning te komen. Het maakt daarbij niet uit of uw woning tot aan de grond is afgebrand of dat er slechts sprake lijkt te zijn van rookschade en waterschade. Rook- of waterschade die op het eerste oog niet ernstig lijkt, kan een behoorlijke vervolgschade hebben veroorzaakt, die niet direct zichtbaar is. Dat kunt u als ‘leek’ niet zien. Ook daarom is het belangrijk dat u een contra-expert inschakelt, die ruime ervaring heeft opgedaan met allerlei soorten schades na woningbranden. Deze contra-expert is onafhankelijk en werkt niet voor verzekeringsmaatschappijen. Hij of zij heeft maar één doel voor ogen: een eerlijke en juiste schadevergoeding voor u. U moet al genoeg doormaken.

 • In woord en daad bijgestaan

  "In woord en daad bijgestaan"

  Na een brand in onze slaapkamer is er veel brand en roetschade ontstaan. Onze eigen verzekering bood een te lage vergoeding aan, ook de benadering was niet bepaald empathisch. Gelukkig werden wij in woord en daad bijgestaan door Schadeoplossing Nederland. Zo kregen wij wel een reële vergoeding en zij hebben ons alle zorgen letterlijk uit handen genomen op een vriendelijke en professionele wijze.

  Dhr. J. Huisman

  Zuid-Holland

 • Bedankt voor alles

  "Bedankt voor alles"

  ik heb op 30 nov. brand gehad en wist niet wat te doen, gelukkig nam Schadeoplossing contact met mij op en hebben alles overgenomen voor me, van spullen die brand overleeft hadden opslaan/reinigen/terugplaatsen tot de betaling van de verzekering en voorschotten voor alles wat ik kwijt was. Dit was een traumatische ervaring en ook bij verdrietige gesprekken om de kleinste dingen was er vriendelijkheid, begrip en geduld. Niet wetende wat er op je af komt als zoiets gebeurd. Ik ben 2 maanden het huis uit geweest en had het niet alleen kunnen regelen. De geruststelling dat ik ook nog mag bellen bij vragen achteraf is super. ik ben jullie allemaal erg dankbaar, iedereen heeft mij met zijn eigen taken geholpen en nooit een negatieve tegenreactie gehad. Heel erg bedankt voor alles.

  Mevr. V. van der Bleek

Nooit een rekening

Als u ervoor kiest om contra-expertise van Schadeoplossing Nederland B.V. in te schakelen, is dat voor u kosteloos. U ontvangt dus nooit een rekening van ons. De reden hiervoor is dat wij onze kosten rechtstreeks kunnen declareren bij uw verzekeraar. Dit mogen wij doen vanuit de wettelijke regeling die hiervoor bestaat.

Wanneer onze contra-expert de brandschade aan uw woning heeft opgenomen, neemt hij daarna contact op met uw verzekeraar. Blijkt dat onze contra-expert tot een hogere schadevergoeding is gekomen dan uw verzekeraar, dan gaan zij hierover expliciet met elkaar in gesprek.

In de meeste gevallen betekent dit dat u een hogere schadevergoeding krijgt dan wanneer u alleen de schade-expert van uw verzekeraar had benaderd. Van de inzet van een contra-expert wordt u dus nooit slechter!

Vervangende woonruimte

Een woningbrand kan zo ernstig zijn geweest, dat het voor u en/of uw gezinsleden niet langer verantwoord is om in de woning te verblijven. Omdat het er niet langer veilig is, niet gezond of om beide redenen. In die situatie heeft u vervangende woonruimte nodig. In de praktijk betekent dit dat u vaak wordt aangeboden om in een hotel te verblijven, totdat de woning hersteld is. Mits herstel in de oude staat mogelijk is! Krijgt u geen aanbod voor vervangende woonruimte – maar is het voor uw veiligheid of gezondheid van groot belang dat dit wel geregeld wordt? Neem dan direct contact met ons op. Wij gaan voor u aan de slag!

Bent u voorbereid op een noodsituatie?

Door te oefenen en tijdens een BHV cursus leert u omgaan met noodsituaties zoals een reanimatie of een brand. Er is een reële kans dat u hier, al dan niet thuis of op de werkvloer, eens mee te maken gaat krijgen. Door te oefenen hoe u moet handelen, slaat u dit op in uw geheugen en zal u als u daadwerkelijk in de situatie terechtkomt veel minder snel in paniek raken, en veel gemakkelijker direct gaan handelen.

Omdat genoeg oefenen belangrijk is, is het nodig u BHV regelmatig op te frissen. Alleen zo blijven de handelingen goed in uw geheugen geprent, en kunt u in geval van nood bijna zonder erbij na te denken het juiste doen. En dat kan veel kostbare tijd, het verschil tussen leven en dood, schelen.

Deel alle informatie over woningbrand

 • Echt een steun voor ons geweest

  "Echt een steun voor ons geweest"

  In de nachtelijke uren is er bij ons brand ontstaan. De volgende morgen contact opgenomen met Schadeoplossing Nederland en na 2 uur was de contra-expert bij ons aanwezig. We hebben duidelijke uitleg gekregen wat het vervolg zou zijn. Daarna is alles door Schadeoplossing Nederland goed, snel en tot volle tevredenheid afgehandeld. In een tijd van radeloosheid, want opeens zit je in een soort verschrikkelijke nachtmerrie, echt een steun voor ons geweest. Van ons krijgt hij de maximale 5 sterren.

  Fam. van Wetering

  Zuid-Holland

35+ Tips bij brand checklist

35+ tips om brand te voorkomen

Onafhankelijke expertise

Online schade melden

Contra-expertise is een wettelijk recht voor iedere verzekerde. Het is een kosteloze en onafhankelijke oplossing voor iedereen die het niet eens is met zijn of haar verzekeraar.

Met welke schade heeft u te maken? *
Bent u verzekerd? *
Is de schade-expert langs geweest? *
Wat is het probleem met uw verzekeraar? *
Wilt u uw schade toelichten? *
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade