Heeft u een plat dak met lekkage? Wij helpen u met uw verzekering

U heeft te maken met lekkage aan uw plat dak? Heel vervelend natuurlijk! Platte bitumen daken kunnen regelmatig te maken krijgen met lekkages, bijvoorbeeld wanneer er niet regelmatig controles worden uitgevoerd.

Een lekkage op een plat dak zorgt vaak voor veel gevolgschade binnenshuis. Uw spullen kunnen te maken krijgen met waterschade, maar ook de muren, plafonds en vloeren. Reparatie van het platte dak is belangrijk, maar vergeet niet eerst uw verzekering in te lichten voor de schade die de lekkage heeft aangericht. Het verhalen van de schade op uw verzekering is helaas niet altijd even makkelijk. Wij zien nog te vaak verzekeraars die niet meewerken met het vergoeden van de gevolgschade of die slechts een minimale vergoeding aanbieden. Wij kunnen u helpen om de vergoeding voor uw gevolgschade te maximaliseren.

Heeft u een plat dak met lekkage? Wij helpen u met uw verzekering

Oorzaken van lekkage aan een plat dak

Er bestaan verschillende oorzaken voor lekkages aan platte daken.

 • Een plat dak lekt vaak bij de afvoer. De oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld een verstopping zijn.
 • Een andere reden is vorstHet bevriezen en ontdooien zorgt voor het uitzetten en inkrimpen van de materialen, waardoor er na verloop van tijd scheuren en barsten kunnen ontstaan.
 • Slechte installatie is ook een mogelijkheid voor het ontstaan van daklekkage, doordat bijvoorbeeld de naden en verbindingen niet goed zijn afgedicht. Hier ontstaan zwakke punten.
 • Tot slot is een slechte afwatering als oorzaak aan te wijzen. Het platte dak moet voldoende afhellen om het water naar de afvoer te leiden. Als het water continu op het dak blijft staan, kan dat na verloop van tijd zorgen voor snellere slijtage.

De oorzaak van de lekkage valt nooit onder uw verzekering

De oorzaken worden nooit vergoed door een verzekeringsmaatschappij. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning – níet uw verzekeraar! U zult dus zelf de reparatiekosten moeten betalen voor het herstellen van de lekkage aan het platte dak.

Eerst de lekkage tijdelijk verhelpen

Als er een snelle noodoplossing in uw situatie voorhanden is, dient u zich hiervoor in te zetten. Denk aan een zeil op uw platte dak of potten en pannen in huis waarin u het lekwater opvangt, zodat het water niet nog meer schade kan aanrichten. Het opsporen van de lekkage aan uw platte dak gebeurt nadat u de noodoplossingen heeft uitgevoerd. Dit is belangrijk, omdat u volgens uw verzekeraar verplicht bent om uw situatie te ‘beredden’. Dit betekent dat u er alles aan moet doen om niet nog meer waterschade door de lekkage aan het platte dak te laten ontstaan.

Welke verzekering bij een plat dak lekkage?

In geval van een lekkage aan een plat dak dient meestal de opstalverzekering te worden aangesproken voor gevolgschade aan muren en plafonds. Voor schade aan uw spullen dient u de inboedelverzekering aan te spreken. Bij schade aan uw vloer moet u even goed kijken naar hoe uw vloer is gelegd. Is de vloer gelijmd, dan moet u daarvoor de opstalverzekering aanspreken. Is de vloer zwevend gelegd, dan kunt u de inboedelverzekering aanspreken.

Uw verzekering werkt niet mee

U heeft uw verzekering ingeschakeld, maar vervolgens gebeurt er niet zoveel? Helaas is dit voor ons totaal geen onbekend verhaal. Een verzekeraar zou een lekdetectie kunnen laten uitvoeren of een schade-expert langs kunnen sturen. Vooral bij schade waarvan telefonisch al ingeschat kan worden dat het schadebedrag boven de € 750,- ligt, stuurt uw verzekeraar meestal een schade-expert bij u langs.

Is er eenmaal een schade-expert bij u geweest, dan kan het ook nog zo zijn dat deze persoon de gevolgschade door de lekkage van het plat dak niet goed inschat. Herstel van de schade is hierdoor erg lastig te realiseren, met alle financiële gevolgen van dien. U heeft direct onze hulp nodig.

Contra-expertise bij lekkage aan een plat dak

De hulp van onze kosteloze contra-expertise heeft u nodig wanneer uw verzekering om wat voor reden dan ook niet meewerkt. Hetzij in de communicatie, hetzij in de aangeboden vergoeding. Onze contra-expert is onafhankelijk en dat is het grote verschil met de schade-expert van uw verzekeraar. Waarom? Onze contra-expert ontvangt zijn loon niet van een verzekeringsmaatschappij en kan dus echt objectief de gevolgschade vaststellen van een lekkage aan uw platte dak. Wij worden door ú ingeschakeld en zullen úw belangen vooropstellen.

Heeft u te maken met een lekkage aan uw platte dak en komt u er niet uit met uw verzekeraar? Aarzel dan niet langer en  meld vandaag nog uw schade. Wij helpen u graag verder met het succesvol verhalen van uw schade!

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade