Wanneer kunnen wij u helpen?

 • bij een discussiepunt met uw verzekeraar
 • als u een schade-expert toegewezen hebt gekregen

 • wanneer er sprake is van brand-, water-, storm- of inbraakschade

Wanneer kunnen wij u helpen

Wateroverlast in de provincie Limburg

Overstroming in Limburg, dekt uw verzekering de waterschade?

Het is verschrikkelijk wat 14 en 15 juli 2021 in Limburg is gebeurd. Enorme overstromingen in Valkenburg, Hoensbroek, Maasgouw, Meerssen en aanzienlijk meer steden en dorpen. De maas bereikt zelfs haar hoogste stand in honderd jaar! Een overstroming die ongetwijfeld veel onzekerheid met zich meebrengt over onder andere de dekking voor alle opgelopen waterschade, want deze is enorm. Dekt een verzekering dit en wat zijn de mogelijkheden?

Bent u verzekerd voor een overstroming? Wat zijn uw mogelijkheden?

afb. 1 Bent u verzekerd voor een overstroming? Wat zijn uw mogelijkheden?

Dekt een verzekering mijn overstroming?

Update 16 juli 2021
Het verbond van verzekeraars geeft aan dat de meeste schade door de extreme regenval in Limburg wel gedekt zal zijn. Zij zeggen onder andere:

“De wateroverlast door neerslag aan gebouwen is veelal verzekerd. In gevallen van overstromende lokale rivieren zoals de Roer en Geul, is het risico bij steeds meer verzekeraars verzekerbaar. Het Verbond heeft hier in 2018 een adviesrapport over uitgebracht. De dekking verschilt echter per verzekering en verzekeraar, consumenten en bedrijven moeten hier dus goed naar kijken.”

Bron: Verbond van verzekeraars

Over het algemeen kunnen we stellen dat een verzekering de schade voor dit soort natuurgeweld niet dekt in de inboedel- of opstalverzekering. Dit komt omdat het risico moeilijk te voorspellen is en de schade is bij niemand te verhalen.

ASR lijkt hierin een uitzondering te zijn. Zij claimen dat u beter bent verzekerd tegen overstromingen wanneer u bij hen bent verzekerd met een uitgebreide neerslagdekking. U bent dan verzekerd voor schade door water dat onvoorzien uw huis of gebouw binnen is gestroomd vanuit een niet-primaire waterkering. Primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet, bijvoorbeeld keringen langs regionale rivieren of kanalen.

Heeft u een ASR verzekering met uitgebreide neerslagdekking? Neem dan contact op met ASR om de mogelijkheden te bespreken.

Wet tegemoetkoming schade

Om toch de enorme schade te kunnen herstellen is er vergoeding nodig. Deze vergoeding kan (deels) komen met de Wet Tegemoetkoming Schade. Er zijn alleen wel voorwaarden aan verbonden. Ten eerste dient de overheid de wet van toepassing te verklaren door het gebied aan te wijzen als rampgebied.

“Bij koninklijk besluit kan deze wet van toepassing worden verklaard in geval van een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s, die van ten minste vergelijkbare orde is als een overstroming door zoet water of een aardbeving.”

Bron: overheid.nl – Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Update 16 juli 2021
Het kabinet heeft overstroomd Limburg tot rampgebied verklaart. De Wet tegemoetkoming schade is nu dan ook van toepassing.

Vervolgens is het de vraag of u ervoor in aanmerking komt, omdat niet elke soort overstroming in aanmerking komt voor een vergoeding. Zie hiervoor artikel 1 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

Geen last van overstroming, maar wat is uw risico?

Heeft u geen last van de overstroming, maar wilt u wel weten wat uw risico is? U kunt het controleren door uw postcode en huisnummer in te voeren op: overstroomik.nl. Ook kunt u op het ‘Actueel Hoogtebestand Nederland’ de digitale hoogtekaart voor heel Nederland inzien.

Deel deze informatie over overstromingen

 • Duidelijk & effectief

  "Duidelijk & effectief"

  Na een afwijzing van mijn verzekeringsmaatschappij voor de uitkering van een schade aan mijn schuur, contact gezocht met Schadeoplossing. De contra-expert is met volle overtuiging en een dosis positiviteit aan de slag gegaan in de vorm van een contra-expertise met betrekking tot mijn zaak. Dit resulteerde erin dat hij de verzekeringsmaatschappij heeft weten te overtuigen van hun ongelijk en zij alsnog moesten overgaan tot het uitkeren van de schade voor het herstel van mijn schuur. Niets anders dan hulde voor dit bedrijf. Het doet zijn werk duidelijk, effectief en zij weten vooral waarover ze het hebben. Mochten er mensen zijn met een conflict met hun verzekeringsmaatschappij, dan is dit bedrijf zeker een aanrader.

  Dhr. M. Salvatori

Relevante praktijkverhalen

Échte schades, echte hulp met onze contra-expertise

Onafhankelijke expertise

Online schade melden

Contra-expertise is een wettelijk recht voor iedere verzekerde. Het is een kosteloze en onafhankelijke oplossing voor iedereen die het niet eens is met zijn of haar verzekeraar.

Met welke schade heeft u te maken? *
Bent u verzekerd? *
Is de schade-expert langs geweest? *
Wat is het probleem met uw verzekeraar? *
Wilt u uw schade toelichten? *
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade