Wat is het
KiFid?

Dit is het KiFiD

Het KiFiD is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit instituut behandelt uitsluitend financiële klachten van consumenten bij de aangesloten dienstverleners.

KiFiD uitspraken: bindend?

Het KiFiD geeft een bindend advies, de wet geeft echter de mogelijkheid aan de financiële dienstverlener om van dit bindend advies af te wijken. In dat geval zou de klacht nog langs de rechter kunnen gaan. U kunt, voordat u uw klacht indient, nagaan of de financiële instantie aangesloten is bij het KiFiD en of deze zich onderwerpt aan het bindende advies van het KiFiD.

Het KiFiD helpt consumenten met klachten door middel van een duidelijke procedure die in eerste instantie kosteloos is.

afb. 1 Het KiFiD helpt consumenten met klachten door middel van een duidelijke procedure die in eerste instantie kosteloos is.

KiFiD Procedure

Het KiFiD hanteert onderstaande procedure. Controleer altijd eerst of de financiële dienstverlener aangesloten is bij het klachteninstituut.

    1. Ga eerst met uw klacht naar de desbetreffende financiële dienstverlener. Zij moeten eerst de mogelijkheid hebben om de klacht op te lossen. Wanneer dat niet lukt gaat u naar de volgende stap. Let op, alleen als het gaat over een bedrag van meer dan €100,- en de klacht niet ouder is dan 3 maanden.
    2. Het KiFiD brengt u in contact met de Ombudsman Financiële dienstverlening. Hij zet zich in om binnen 8 weken tot een juiste oplossing te komen. Voor de consument is dit gratis.
    3. Wanneer stap 2 niet tot het gewenste resultaat heeft geleidt, komt uw klacht terecht bij de klachtencommissie van het KiFiD mits deze klacht niet in behandeling is bij de rechter. De klacht moet binnen 3 maanden, nadat het standpunt van de dienstverlener bekend is geworden, worden ingediend. Voor de afhandeling van de zaak wordt een bedrag van €50,- in rekening gebracht.

Link naar deze pagina

kopiëren
Schadeoplossing Nederland helpt gedupeerden met schade. U kunt ons te allen tijde inschakelen of vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. Vul onderstaand formulier in of bel 088 – 888 5000 voor raad en daad.

Ontvangt u de juiste vergoeding?

Binnen 24 uur een antwoord, helemaal vrijblijvend. Of bel: 088 – 888 5000

Of bel: 088 – 888 5000