Wat is het
Kifid?

Dit is het Kifid

Het Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit instituut behandelt uitsluitend financiële klachten van consumenten bij dienstverleners die bij Kifid zijn aangesloten.

Zijn Kifid-uitspraken bindend?

Het Kifid geeft een bindend advies. Alleen is het wél zo dat de wet de financiële dienstverlener toestaat om hiervan af te wijken. Als de financiële dienstverlener dat doet, kan de klacht nog langs de rechter gaan. Heeft u een klacht over een financiële dienstverlener en wilt u deze indienen bij het Kifid? Check dan wel even van tevoren of:

  • de financiële dienstverlener aangesloten is bij het Kifid;
  • de financiële dienstverlener zich wil onderwerpen aan bindend advies vanuit het Kifid.
Het Kifid helpt consumenten die een klacht hebben door middel van een duidelijke procedure. Deze procedure is in eerste instantie kosteloos.

afb. 1 Het Kifid helpt consumenten die een klacht hebben door middel van een duidelijke procedure. Deze procedure is in eerste instantie kosteloos.

Kifid-procedure

Het Kifid hanteert onderstaande procedure bij klachten:

    1. Stap 1. Ga eerst met uw klacht naar de desbetreffende financiële dienstverlener. Die moet namelijk wel eerst de mogelijkheid krijgen om uw klacht op te lossen. Wanneer dat niet lukt, gaat u naar stap 2. Let op, dit kan alleen als het gaat over een bedrag van meer dan € 100. Ook mag de klacht niet ouder zijn dan 3 maanden.
    2. Het Kifid brengt u in contact met de Ombudsman Financiële dienstverlening. Hij zet zich ervoor in om binnen 8 weken tot een juiste oplossing te komen. Voor u als consument is dit gratis.
    3. – Stap 3. Heeft stap 2 niet tot het juiste resultaat geleid? Bij deze derde stap komt uw klacht terecht bij de klachtencommissie van het Kifid. De klacht mag op dat moment niet in behandeling zijn bij de rechter. Ook moet de klacht zijn ingediend binnen 3 maanden nadat het standpunt van de financiële dienstverlener bekend geworden is. Voor de afhandeling van de zaak wordt een bedrag van € 50 in rekening gebracht.
Extra expertise bij schade.

Oneens met uw verzekeraar over de uitkering van uw schade?
Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Ontvangt u de juiste vergoeding?

Ontvangt u
de juiste
vergoeding?

Binnen 24 uur een antwoord, helemaal vrijblijvend.

Of bel: 088 – 888 5000

Binnen 24 uur een antwoord, helemaal vrijblijvend.

Binnen 24 uur een antwoord, helemaal vrijblijvend.

Of bel: 088 – 888 5000

Of bel: 088 – 888 5000