Uitleg over het begrip

Wat is de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag op de financiële markt. Daarbij ziet de AFM er niet alleen op toe dat verschillende financiële partijen goed handelen richting hun cliënten, maar ook dat zij hun de juiste informatie verstrekken. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De minister van Financiën benoemt en ontslaat de bestuursleden.

Waarom de AFM belangrijk is

Het is belangrijk dat de AFM toezicht uitoefent, omdat de consument en het bedrijfsleven vertrouwen moeten kunnen ontlenen aan de werking van de financiële markt. Gebrek aan vertrouwen in die financiële markt leidt onvermijdelijk tot negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie.

Zo kan de AFM optreden

 • door een waarschuwing te geven;
 • door een aanwijzing te geven;
 • door een boete op te leggen, eventueel in combinatie met een artikel in een landelijk dagblad;
 • door een dwangsom op te leggen, eventueel in combinatie met een artikel in een landelijk dagblad;
 • door aangifte te doen bij het OM (Openbaar Ministerie).

Deel de uitleg van dit begrip!

Bent u het oneens met uw verzekeraar?

Schadeoplossing Nederland B.V. helpt gedupeerden aan de juiste en eerlijke vergoeding.

 • 088 – 888 5000

 • 088 – 888 5000

 • 088 – 888 5000

24/7 bereikbaar voor calamiteiten. Wij behandelen helaas geen schade aan voertuigen.

Onafhankelijke expertise

Online schade melden

Contra-expertise is een wettelijk recht voor iedere verzekerde. Het is een kosteloze en onafhankelijke oplossing voor iedereen die het niet eens is met zijn of haar verzekeraar.

Met welke schade heeft u te maken? *
Bent u verzekerd? *
Is de schade-expert langs geweest? *
Wat is het probleem met uw verzekeraar? *
Wilt u uw schade toelichten? *
 • De juiste vergoeding voor uw schade

 • Indien nodig regelen wij uw voorschot

 • Indien nodig helpen wij u bij het vinden van tijdelijke woonruimte

 • Wij zijn geen trage organisatie

 • Inclusief alle gevolgschade

 • Korte lijnen met uw eigen expert

 • Voor particulieren en bedrijven

 • Expertisebureau met veel ervaring

 • Wij regelen alles met uw verzekeraar

 • Transparante dienstverlening

 • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten

 • Specialisatie in brand- en waterschade