Wat is de AFM?

Dit is de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag op de financiële markt. Daarbij ziet de AFM er niet alleen op toe dat verschillende financiële partijen goed handelen richting hun cliënten, maar ook dat zij hun de juiste informatie verstrekken. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De minister van Financiën benoemt en ontslaat de bestuursleden.

Waarom de AFM belangrijk is

Het is belangrijk dat de AFM toezicht uitoefent, omdat de consument en het bedrijfsleven vertrouwen moeten kunnen ontlenen aan de werking van de financiële markt. Gebrek aan vertrouwen in die financiële markt leidt onvermijdelijk tot negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie.

Zo kan de AFM optreden

  • door een waarschuwing te geven;
  • door een aanwijzing te geven;
  • door een boete op te leggen, eventueel in combinatie met een artikel in een landelijk dagblad;
  • door een dwangsom op te leggen, eventueel in combinatie met een artikel in een landelijk dagblad;
  • door aangifte te doen bij het OM (Openbaar Ministerie).
Extra expertise bij schade.

Oneens met uw verzekeraar over de uitkering van uw schade?
Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Niet eens met uw verzekeraar?

Niet eens met uw verzekeraar?

Ontdek snel of u de juiste vergoeding ontvangt!

Of bel: 088 – 888 5000