Begrippenlijst voor verzekerden

Wat is..?

Wat is..?

Omdat we u duidelijkheid willen bieden over de begrippen die verzekeraars en expertisebureaus gebruiken.

Begrippenlijst voor verzekerden

De betekenis van

Voor als u het even niet meer weet

Soms kan het weleens lastig zijn om verzekeraars en expertisebureaus te begrijpen. Zij hanteren namelijk begrippen die u in het dagelijks leven mogelijk niet veel tegenkomt.

Wij willen u graag duidelijk maken waar die begrippen precies voor staan. Wel zo prettig om te weten, als er een schade voor u moet worden afgewikkeld. Daarom bieden wij u deze begrippenlijst, zodat u dit in alle rust kunt nalezen. Toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

A

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheidsverzekering
Aanvullende verzekering
Acceptant
Acceptatie
Acceptatieplicht
Activa
AFM
Afsluitprovisie
Afschrijvingslijst
Afschrijving
Akte van cessie
All-risk
Assurantie
Assurantiebelasting

B

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Bedrijfsschadeverzekering
Beëindigingskosten
Begunstigde
Belendingen
Bereddingskosten
Bereddingsplicht
Betalingsregeling
Bijverzekeringen
Bijzondere voorwaarden
Bonus-malus
Brandverzekering
Boekwaarde

C

Casco
Cascoverzekering
Catastroferisico
Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
Claim
Clausule

D

Dagwaarde
Dekking
DNB

E

Eigen risico

F

Fraudeprotocol

G

Gedragscode
Geschillencommissie

H

Herbouwwaarde
Hoofdelijk aansprakelijkheid
Hoofdverzekerde

I

Inboedelverzekering
Inboedelwaardemeter
Immateriële schade
Inventarisatielijst

K

KifiD

L

Looptijd

M

Meeverzekerde
Mutatie

N

Nadeelcompensatie
Natura
Nieuwwaarde
Non-contribution clausule

O

Ombudsman
Onderverzekering
Ontbindende voorwaarden
Opstalverzekering
Opzegtermijn
Overdracht van rechten
Oververzekerd

P

Pakketpolis
Polis
Poliskosten
Polisnummer
Polisvoorwaarden
Premie
Prolongatie
Pronlongatiekosten
Provisieverbod

R

Restwaarde
Roymentsverklaring

S

Schadebehandelaar
Schadeclaim
Schaderapport
Schadevergoeding
Schade verhalen
Second opinion
Smartengeld
Stichting Salvage

T

Taxatie
Taxatierapport
Tussenpersoon

U

Uitkering
Uitsluiting

V

Verbond van verzekeraars
Verborgen gebreken
Verzekeraar
Verzekerde
Verzekeringsadviseur
Verzekeringsbewijs
Verzekeringsclausule
Verzekeringnemer
Verzekeringspolis
Volksverzekeringen

w

Wettelijke aansprakelijkheid
WFT
Woekerpolis
Woon(huis)verzekering

Z

Zaakschade

“Zeer tevreden”

Mevr. N. Tichem

Wij zijn blij dat we Schadeoplossing Nederland hebben ingeschakeld. Voor dit werden we maar aan het lijntje gehouden door bepaalde partijen. Toen we in contact met Schadeoplossing Nederland kwamen is ons alles uit handen genomen en hebben ze het tot een goed einde weten te brengen. Wij zijn zeer tevreden met het eind resultaat!