Wat is een
gedragscode?

Dit is een gedragscode

Een gedragscode bestaat uit een set regels, waarin beschreven is wat de normen en waarden zijn voor bepaalde beroepen, personen of organisaties. Ook is hierin beschreven hoe er met bepaalde situaties moet worden omgegaan en welke procedures er moeten worden gevolgd.

Kortgezegd beschrijft een gedragscode regels voor gewenst gedrag, waaraan iedereen zich verplicht moet houden. Een gedragscode wordt vaak opgesteld door een autoritaire instantie binnen een branche of sector. De gedragscode wordt niet wettelijk vastgelegd.
Een gedragscode haalt vragen weg en geeft duidelijkheid. Dit zorgt er onder andere voor dat iedereen dezelfde ‘taal’ spreekt.

Ons bedrijf hanteert de gedragscode voor expertise-organisaties.

afb. 1 Ons bedrijf hanteert de gedragscode voor expertise-organisaties.

Extra expertise bij schade.

Oneens met uw verzekeraar over de uitkering van uw schade?
Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Niet eens met uw verzekeraar?

Niet eens met uw verzekeraar?

Ontdek snel of u de juiste vergoeding ontvangt!

Of bel: 088 – 888 5000