Wat zijn
polisvoorwaarden?

Dit zijn polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden zijn onderdeel van de polis. Hierin staan de rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekeringnemer. Iedere verzekering heeft eigen polisvoorwaarden, waarmee duidelijk wordt op welke dekking de verzekeringnemer mag rekenen.

De polisvoorwaarden zijn vaak uitgewerkt in lange stukken tekst. Om de verschillende polisvoorwaarden goed te kunnen vergelijken, kunt u ook gebruikmaken van de zogenoemde verzekeringskaarten. Dit zijn beknopte samenvattingen van de polisvoorwaarden.

Polisvoorwaarden zijn de kleine lettertjes van een verzekering.

afb. 1 Polisvoorwaarden zijn de kleine lettertjes van een verzekering.

Extra expertise bij schade.

Oneens met uw verzekeraar over de uitkering van uw schade?
Wij helpen u graag verder.

Meer informatie