137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

Schade door wateroverlast en de verzekering

Wateroverlast kan enorme schade aanrichten aan uw eigendommen. Een goede verzekering tegen waterschade is daarom erg belangrijk. Een verzekering dekt de kosten die voortvloeien uit onvoorziene wateroverlast waardoor de last van de schade wordt verminderd. Het proces van het claimen van deze schade bij de verzekering kan helaas complex zijn. Het kan daarom nuttig zijn om een contra-expertise in te schakelen. Deze expert kan u helpen de schade onafhankelijk vast te stellen, de verzekeringsclaim juist te documenteren en de passende vergoeding te regelen.

Schade door wateroverlast en de verzekering

Welke verzekeringen voor schade door wateroverlast?

Bij wateroverlast kunt u mogelijk aanspraak maken op vergoedingen vanuit verschillende verzekeringen. Het is belangrijk om te weten welke verzekeringen dekking bieden voor waterschade, zodat u goed voorbereid bent. Hieronder vindt u de belangrijkste verzekeringen die mogelijk helpen bij schade door wateroverlast:

 • Inboedelverzekering: deze verzekering dekt schade aan uw spullen in huis door wateroverlast. Denk aan meubels, elektronica en kleding.
 • Opstalverzekering: deze verzekering biedt dekking voor schade aan uw woning zelf, zoals muren, vloeren en plafonds.
 • Aansprakelijkheidsverzekering: als u aansprakelijk bent voor waterschade bij anderen, kan deze verzekering de kosten daarvan vergoeden.
 • Woonhuisverzekering: deze verzekering combineert dekkingen voor inboedel en opstal.

Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van uw verzekeringen goed door te nemen om er zeker van te zijn dat uw specifieke waterschade is opgenomen in de dekking.

Een peiling tussendoor

Loopt u vast met uw verzekeraar vanwege een schade?

Laden ... Laden ...

Onze kosteloze hulp na wateroverlast

Indien u te maken heeft gehad met waterschade als gevolg van wateroverlast, kunnen wij u kosteloze hulp bieden bij het vaststellen van de schade en het indienen van uw schadeclaim bij uw verzekeraar. Als contra-expertisebureau hebben wij jarenlange ervaring in het afhandelen van schadeclaims en het ondersteunen van verzekerden bij het verkrijgen van de vergoeding waar zij recht op hebben.

Onze experts zullen uw situatie zorgvuldig vaststellen. Deze vaststelling bevat alle relevante informatie en bewijsstukken die nodig zijn om uw schade te onderbouwen. Wij zullen vervolgens namens u onderhandelen met de verzekeraar en streven naar een eerlijke en rechtvaardige vergoeding voor de geleden waterschade.

Door gebruik te maken van onze hulp kunt u er zeker van zijn dat u professioneel advies krijgt en dat uw belangen goed worden behartigd. Neem vandaag nog contact met ons op en laat ons u helpen bij het verkrijgen van de vergoeding waar u recht op heeft!

 • Wat kost onze contra-expertise?

  Voor verzekerden zijn er géén kosten verbonden aan contra-expertise. In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening dient te nemen. U ontvangt nóóit een factuur van ons. Wij rekenen ook geen voorrijkosten. Dus of u nu in Rotterdam woont of in Tilburg, dat maakt voor ons geen verschil.

137 reviews op Google

52 reviews op Facebook

U hoeft er – ook wat betreft de kosten – dus niet alleen voor te staan. Laat u daarom door ons team van experts bijstaan en ontvang de vergoeding die bij uw schade past. Meld hier uw schade met ons online formulier of bel 088 – 888 5000.

Soorten wateroverlast die verzekerd kunnen zijn

 • Waterschade door neerslag, zoals hevige regenval, storm of hagel. Denk aan lekkage van het dak waardoor schade aan uw opstal en inboedel ontstaat.
 • Schade als gevolg van een kapotte waterleiding of een defecte waterinstallatie in uw huis.
 • Schade door overstroming veroorzaakt door een plotselinge hoeveelheid regenwater van buitenaf.

Bij deze vormen van wateroverlast is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij en ons contra-expertisebureau. Wij kunnen u helpen bij het vaststellen van de schade en we zetten de juiste stappen voor een passende schadevergoeding.

Waterschade door neerslag

Waterschade door neerslag is een veelvoorkomend probleem bij wateroverlast. Het is belangrijk om te weten dat de dekking tussen de inboedelverzekering en de opstalverzekering kan verschillen. Schade aan uw interieur, zoals beschadigde meubels of vloeren, valt vaak onder de inboedelverzekering. Schade aan de muren wordt gedekt door de opstalverzekering.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat er ook gevallen zijn waarin de verzekering niet zal uitkeren. Bijvoorbeeld als er sprake is van nalatigheid of slecht onderhoud. Het is dus altijd verstandig om uw verzekering te raadplegen en eventuele preventieve maatregelen te nemen om nog meer waterschade te voorkomen.

Vaak is de gevolgschade gedekt, maar niet de oorzaak. Het lekke dak zult u dus op eigen kosten moeten (laten) repareren. Dit heeft namelijk te maken met het onderhoud van het huis. Hier is uw verzekeraar niet verantwoordelijk voor.

Soorten wateroverlast die u niet kunt verzekeren

Schade door wateroverlast kan voor veel ongemak en financiële problemen zorgen. Hoewel sommige vormen van wateroverlast gedekt kunnen zijn door verzekeringen zijn er ook soorten wateroverlast die u niet kunt verzekeren. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het herstellen van de schade en het dragen van de kosten.

Hieronder volgt een opsomming van enkele soorten wateroverlast die meestal niet gedekt zijn:

 • Schade door grondwater, bijvoorbeeld wanneer het grondwaterpeil stijgt en uw kelder onder water komt te staan.
 • Overstromingen veroorzaakt door een plotselinge stijging van het waterpeil, zoals bij een rivier die buiten zijn oevers treedt.
 • Schade door stormvloeden of dijkdoorbraken.
 • Schade veroorzaakt door een tsunami of andere natuurlijke rampen.

Het is belangrijk om te weten dat verzekeraars specifieke uitsluitingen hebben voor dit soort gevallen van wateroverlast. Het is dus noodzakelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen om zoveel mogelijk schade te voorkomen en u bewust te zijn van de risico’s die bepaalde vormen van wateroverlast met zich meebrengen.

Helpt een verzekeraar bij een overstroming?

Bij een overstroming kan het erg lastig zijn om een vergoeding te krijgen vanuit een standaardverzekering. Verzekeraars sluiten namelijk vaak overstromingen uit in hun polisvoorwaarden. Dit betekent dat schade als gevolg van een overstroming niet altijd gedekt is. Het is belangrijk om uw polisvoorwaarden goed door te nemen om te achterhalen wat wel en niet gedekt is bij overstromingen.

Toch is er nog een andere mogelijkheid. Er bestaat namelijk ook een Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) waarbij de overheid kan bijspringen bij grote natuurrampen zoals overstromingen. U kunt dan een beroep doen op deze wet voor financiële compensatie.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) is een regeling waarbij de overheid financiële compensatie kan bieden aan slachtoffers van grote natuurrampen, zoals overstromingen. Deze wet kan van toepassing zijn wanneer de schade niet of niet volledig gedekt is door verzekeringen.

Om aanspraak te maken op de WTS moet de overstroming door het kabinet worden erkend als ramp. Pas dan kan deze wet in werking worden gesteld om slachtoffers te helpen bij het verkrijgen van een vergoeding voor de geleden schade.

Conclusie

Wateroverlast kan grote schade veroorzaken aan uw eigendommen en kan een stressvolle situatie zijn. Het is belangrijk om te weten welke verzekeringen u kunt afsluiten om schade door wateroverlast te dekken. In dit artikel hebben we besproken welke soorten wateroverlast kunnen worden gedekt door verzekeringen, zoals schade door neerslag. We hebben ook uitgelegd dat niet alle soorten wateroverlast te verzekeren zijn.

Als u te maken krijgt met wateroverlast en schade heeft geleden aan uw eigendommen bieden wij kosteloze hulp bij het vaststellen van de schade en het indienen van een schadeclaim bij uw verzekeraar. Ons contra-expertisebureau heeft de expertise en ervaring om u deskundig te helpen. Heeft u te maken met wateroverlast? Neem contact met ons op en wij staan ​​klaar om u bij te staan ​​en uw belangen te behartigen.

Inhoudsopgave

Was deze informatie nuttig?

De Juiste Vergoeding?
Meld Hier Uw Schade

Met slechts een paar
vragen helpen wij u aan de
juiste vergoeding.

Bel onze contra-expert: 088 - 888 5000
Voor de juiste vergoeding uw schade bij ons melden.

“Onze onafhankelijke expert bekijkt uw brand- of waterschade en gaat vervolgens in gesprek met de expert van uw verzekeraar. Contra-expertise is kosteloos beschikbaar voor iedereen die een inboedel- of opstalverzekering heeft.”

 • Wij komen uw schade vaststellen

  Wij stellen de schade vast en dat doen we volledig onpartijdig. Wij gaan voor de juiste en eerlijke vergoeding.

 • Helemaal onafhankelijk

  Wij werken niet voor verzekeraars of aangesloten belangenorganisaties. Wij zijn écht onafhankelijk.

 • Onze klanten zijn tevreden klanten

  Tevreden klanten, daar worden wij vrolijk van! Heeft u de onafhankelijke reviews al gelezen?

 • Wij zijn kosteloos

  Onze dienstverlening wordt vergoed door uw verzekeraar. Dit is wettelijk geregeld en staat in de voorwaarden van uw verzekeringspolis.

 • U staat er niet meer alleen voor

  U staat niet alleen tegenover een grote verzekeraar. Wij hebben uw belangen voor ogen.

 • Goede hulp van begin tot eind

  Wij helpen u – van de schadevaststelling tot de coördinatie van het volledige schadeherstel – indien u dit wenst.