Wat is een
opzegtermijn?

Dit is een opzegtermijn

Een opzegtermijn is de periode die u contractueel bent overeengekomen om een dienst of arbeidsrelatie te beëindigen. De lengte van een opzegtermijn kan afhangen van verschillende factoren, zoals afspraken of wettelijke termijnen. De opzegtermijn dient altijd in acht te worden genomen.

Even goed opletten!

Let extra goed op of er sprake is een opzegtermijn van een maand of een kalendermaand. Een maand betekent 30 dagen. Dat wil zeggen dat als u 3 oktober aangeeft te stoppen, de dienst of arbeidsrelatie op 3 november beëindigd is. Bij een kalendermaand maakt het niet uit of u aan het begin van de maand opzegt of aan het eind van de maand. U zegt bijvoorbeeld 23 oktober op en per 1 november is het contract ontbonden.

U kunt een dienst of arbeidsrelatie beëindigen door tijdig en schriftelijk op te zeggen. Zo voorkomt u dat u onverhoopt tegen de opzegtermijn aanloopt.

afb. 1 U kunt een dienst of arbeidsrelatie beëindigen door tijdig en schriftelijk op te zeggen. Zo voorkomt u dat u onverhoopt tegen de opzegtermijn aanloopt.

Opzegtermijn voor schadeverzekeringen

In geval van schadeverzekeringen geldt er meestal een minimale looptijd van 1 jaar. Na 1 jaar kunt u de schadeverzekering vaak met een opzegtermijn van 1 maand stopzetten.

Extra expertise bij schade.

Oneens met uw verzekeraar over de uitkering van uw schade?
Wij helpen u graag verder.