Wat is een
schaderapport?

Dit is een schaderapport

Een schaderapport is een rapport met verslaglegging over de schade. Hierin wordt de oorzaak van de schade vermeld en de omvang. De omvang van de schade wordt hier uitgebreid in beschreven. Wanneer het om een autoschade gaat, worden ook de reparatiekosten weergegeven. Gaat het om schade in een woning, kantoor of winkel, dan kan in het schaderapport ook worden vermeld wat de toegekende schadevergoeding is.

Uw verzekeringsmaatschappij zal een van haar schade-experts sturen om de schade bij u op te nemen. Deze schade-expert doet verslag van zijn/haar bevindingen in dat schaderapport. Kiest u ervoor om een contra-expert in te schakelen, dan maakt deze expert eveneens een schaderapport. Als beide rapporten klaar zijn, bespreken de schade-expert van uw verzekeringsmaatschappij en de contra-expert met elkaar wat de juiste schadevergoeding is voor u.

Oorzaak en omvang worden vermeld in het schaderapport. Laat bij grote schades altijd een contra-expert meekijken!

afb. 1 Oorzaak en omvang worden vermeld in het schaderapport. Laat bij grote schades altijd een contra-expert meekijken!

Extra expertise bij schade.

Oneens met uw verzekeraar over de uitkering van uw schade?
Wij helpen u graag verder.